Menü

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Okulumuz;

Meslek Yüksekokulumuz 2010 yılının Eylül ayında kurulmuş ve 2011-2012 eğitim - öğretim döneminde Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, 2012-2013 eğitim - öğretim döneminde Turizm ve Seyahat Hizmetleri ikinci öğretim programı ile eğitime başlamıştır. Şuan Meslek Yüksekokulumuzda mevcut 7 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler içerisinden İşletme Yönetimi Programı, Maden Teknolojisi Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Çocuk Gelişimi Programı eğitim - öğretim vermektedir. 

Meslek Yüksekokulumuz yakın zaman içerisinde açılması planlanan yeni bölümler ile kendini geliştirerek büyümeyi hedeflemektedir. 

İlçemiz;

Tabea ovasının fethinin, Karaağaç ovasının bir devamı niteliğinde olduğu sanılmaktadır. Osman Bey, Abdi Bey, Bedir Bey Han gibi beylerin Karaağaç ovasının fethinden sonra diğer uç beyleri fetihlere devam etmişlerdir.

Kale’nin fethi, 1200 ile 1250 yılları arasında olmuştur. Menteşe oğullarından Mirza Bey, Kale’yi muhasara etmiş; ancak bir türlü ele geçirememiştir. Çok uzun süren bu muhasara sırasında Mirza Bey, Kale’nin zayıf taraflarını nereden saldıracağını öğrendikten sonra büyük bir hamle yaparak, Kale’nin fethini gerçekleştirmiştir. Kale’nin 12. yy. başlarında Mirza Beyin fethinden sonra, Kale bir Türk yurdu olmuştur. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi Seyahatnamesinde; Menteşe oğullarından Mirza Bey, Kale’yi fethettikten sonra Kale’nin içinde insan az manasına gelen “Adem  Az” demiştir. Halk tarafından bu söz zamanla Davaz şekline dönüşmüştür.

İlçe, Beylikler döneminde diğer yörelere göre daha rahat bir dönem geçirmiştir. Kale, 1424 yılına kadar sadece Menteşe oğulları Beyliğine bağlı olarak yaşamıştır. Osmanlı döneminde Menteşe defterdarlığına bağlı olan Kale, has olarak imparatorluk topraklarına bağlıdır. Daha sonra bu durum III. Selim zamanında, III. Selim’in annesi Mehrişah Sultan’a tımar olarak verilmiştir. 20.yy. a kadar vakıf olarak işletilmiş, 20. yy.ın başlarında ise vakıf katiplerinden Ali Cevdet Bey’e hibe edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte halk işledikleri topraklara sahip çıkmıştır.

Eski yerleşim merkezinin heyelana maruz kalması sebebiyle, 1954 yılında 6409 Sayılı Yasa ile yeni yerleşim yerine taşınması kararı alınmıştır.