Menü

Dilekçe ve Formlar


Öğrenci Öğretim Görevlisi


 


Ders Muafiyet Dilekçesi Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi Not Değişiklik Bildirim Dilekçesi
Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi Yatay Geçiş İstek Dilekçesi Öğrenci Ders Devam Çizelgesi
Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı Dilekçesi Yaz Okulu Ders Başvuru Dilekçesi Not Verme Formu
Mazeret Sınavı Dilekçesi Genel Amaçlı Dilekçe Not Onay Kaldırma İstek Formu
Mezuniyet Dilekçesi  
Öğrenci Devamsızlık Durumu Düzeltme İstek Formu

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
Staj Evrakları
Sınav Görevi Değişikliği Dilekçesi
AKTS Talep Dilekçesi STAJ AÇIKLAMALARI Ders Telafi Dilekçesi
Teknik Gezi Dilekçesi Staj Değerlendirme Formu
 
    STAJ BAŞVURU KILAVUZU    
    STAJ EVRAKLARI ÖRNEK