Menü

Güncellenme Tarihi: 05 Şubat 2019

YÜZDE ONA GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Öğrenci Katkı Payı, Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 5 – 

(3) Bir programın hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

% 10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EKTEDİR.

Ekli Belgeler