Menü

   

  Su ve çevre kimyası laboratuarında içme suyu, atık su ve deniz suyu arıtma çamuru ICP-OES Cihazı ile metal analizlerinin tayini yöntemini ve IC iyon kromotografi ile anyon ve katyon analizleri yapılabilmektedir.

   

  ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) Optima 2100 DV

   

   

  Teknik bilgiler:

  Katyon ve elektronlardan meydana gelen ve elektrik akımını ileten ortama plazma denir. Gaz halindeki iyon akımı olarak da tanımlanabilir. Plazmanın dışarıya yükü sıfırdır. Yani negatif yüklerin toplamı yaklaşık pozitif yüklerin toplamına eşittir. Plazmadaki katyonlar farklı katyonlardan meydana gelir. Örneğin argon plazmasında, argon katyonları, elektronlar ve analiz yapılan numuneden buharlasan atomların katyonları bulunmaktadır. Numuneden buharlasan atomların katyonları miktar olarak argon katyonları ve elektronlardan azdır. Bir plazmada argon iyonları oluştuktan sonra bu iyonlar, daha fazla iyonlaşma ile plazma halini sürdürülmesini sağlayacak bir düzeyde sıcaklık oluşturmak için bir dış kaynaktan yeterli güç absorplama yeteneğine sahiptir. Yani argon katyonları enerji absorplayarak ortamın sıcaklığı yaklaşık 10000 K de sabit olarak tutulur. Stabil bir plazmanın oluşumu için gereken iyonizasyonu sağlar. Burada numune bir argon akışlı sisleştirici(nebulizer) içinde sisleştirilir ve oluşan çok küçük damlacıklar bir spray chamber vasıtasıyla plazmaya taşınır. Bunun sonucunda iyi bir atomlaşma olur. Elementlere has emisyon spektrumları dağıtıcı bir spektrometreden geçirilir ve ışığa duyarlı bir cihaz(CCD dedektör) ile şiddetleri özgün dalga boylarında izlenir. Bu da bir bilgisayar sistemi tarafından işlenir ve kontrol edilir.

   

  Teknik özellikler;

  Hem radial hem aksial, Çift görüşlü olma özelliği

  160-900nm dalga boyu aralığı

  Yüksek resolüsyonlu optik sistem

  Eşel grating kromatör

  Yüksek hızlı taramalı sistem

  Hızlı ve yüksek hassasiyetli peltier soğutmalı CCD detektör

  Tamamen katı hal teknolojisi ile üretilmiş 1500 Watt gücünde 40 MHz RF jeneratörü

  Kolayca sökülüp takılabilen kaset sistemli torch mekanizması

  Tourch'a bitişik nebulizer sistemi

  Dahili element düzeltme (IEC)ve çoklu spektal uygunluk (MSF) düzeltme sistemleri

   

  Aksesuarlar:

  Hidrür sistemi

  Otomatik yıkamalı otoörnekleyici

   

  Uygulamalar:

  Yaklaşık 72 elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve aynı anda analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Hassas kantitatif analiz, kalitatif tetkik ve sıvılardaki eser elementlerin yüksek hızda ölçülmesine olanak tanımaktadır. Yaklaşık 72 element analizi ppb seviyesinden % seviyesine kadar ölçülebilmektedir. Hidrür sitemi sayesinde Hg, As, Se, Bi, Sb, Sn, Te elementleri ppb düzeyinde ölçümü mümkündür.

   

  Standart Çözeltisi Bulunan Elementler:

  Zn, Pb, Cd, Ni, Ba, Fe, B, Mn, Pt, Cr, Ag, Ti, Al, Li, Na, K, Ca, Mg, S, Sr, Si, As, Hg

   

  * Kullanılan standartlar 1000 ppm mertebesindedir.

   

  * İsteğe bağlı standart hazırlanabilir.

   

   

   

  IC İyon Kromotografi (DİONEX ICS–1000)

   

   

  Teknik bilgiler:

  Hareketli bir faz ile sabit bir fazın temas etmesi ile maddelerin yer değiştirme hızlarının farklılaştırılarak ayrılmasını sağlayan tekniğe kromatografi denir.

   

  Çözeltideki iyonların ters yüklü destek katısı iyonlarına olan ilgisine dayalı bir ayırmadır. Durgun faz zayıf ya da kuvvetli, katyon ya da anyon değiştirici bir reçinedir. Reçinenin sabit yükü (-) ise buna ‘katyon değiştirici reçine’, (+) ise de ‘anyon değiştirici reçine’ adı verilir. Analiz sırasında reçinenin tamamen iyonlaşmış durumda olması gerekmektedir. Hareketli faz genellikle tamponlanmış: istenen iyonların oluşmasına neden olan belli bir pH değerinde sulu çözeltidir ve yükü katının sabit yükünün tersi olan ‘zıt iyonu’ içerir. Yükü, hareketli fazın zıt iyonları ile aynı olan iyonik yapıdaki örnek bileşenleri katıya bağlanmak için zıt iyonlarla yarışırlar. Zıt iyonu yerinden ederek katıya kuvvetle bağlanan –uygun yükte- bileşenler kolonda uzun süre kalırken, katıya zayıfça bağlanan, uygun yükte olmayan veya yüksüz olan bileşenler kolonu çabuk terk eder.

   

  Teknik özellikler:

  Dionex ICS 1100 model İyon Kromatografi sistemi genellikle rutin anyon ve katyon analizleri için kullanılan sistemdir.

   

  Anyon analizlerinde 7 değişik anyon tek injeksiyonda 20 dk arasında analiz edilmektedir. Sarf olarak sadece 9–10 mM Na2CO3 ve numune kirli ise partikül tutmak için filtre kullanılmaktadır.

   

  Katyon analizlerinde eluent olarak 18 mM Methanesulfonik asit kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 7 katyonun analiz süresi 18dk dır.

   

  Sistem parçaları:

  Elüent

  Pompa

  İnjeksiyon valfi

  Kolon

  Sapresör

  Dedektör

   

  Uygulamalar:

   

  Anyonlar

  Florür (F-1), Klorür (Cl-1), Nitrit (NO2-1), Bromür (Br-1), Nitrat (NO3-1), Fosfat (PO4-3), Sülfat (SO4-2), Klorat (ClO3-), Klorit (ClO2-), Bromat (BrO3-).

   

   

  Katyonlar

  Lityum (Li+1), Sodyum (Na+1), Amonyum (NH4+1), Potasyum (K+1), Kalsiyum Ca+2), Magnezyum (Mg+2) ve Baryum (Ba+2).

   

   

   

   

  Yapılan analizler

  Dionex karışım standartlarıyla anyon analizi;

  F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4

  Dionex karışım standartlarıyla katyon analizi;

  Li, Na, NH4, K, Mg, Ca