Menu

  Announcements

  View All

  Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı 

   

  Prof. Dr. Halil KUMSAR (Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı)

  Araştırma Alanları:

  Mühendislik Jeolojisi, Jeoteknik Deprem Mühendisliği, Şev Stabilitesi

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 66

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: hkumsar@pau.edu.tr


  Prof. Dr. Erdal AKYOL

  Araştırma Alanları:

  Jeoteknik, Deprem Etkilerinin Azaltılması, Coğrafi Bilgi Sistemleri

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 79

  Fax: +90 258 296 3460

  E-posta: eakyol@pau.edu.tr

   

   

  Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU

  Araştırma Alanları:

  Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 3409

  Fax: +90 258 296 3382

  E-posta: cobanoglu2000@yahoo.com, icobanoglu@pau.edu.tr


  Doç. Dr. Ali BÜLBÜL

  Araştırma Alanları:

  Hidrojeoloji, İzleyici Testleri, Kirlilik Taşınımı, Jeotermal Sistemler, Su Kimyası

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 3401

  Fax: +90 258 296 3382

  E-posta: abulbul@pau.edu.tr

  Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ

  Araştırma Alanları:

  Hidrojeoloji, hidrojeokimya, jeotermal sistemler

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 73

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: agokgoz@pau.edu.tr

  Doç. Dr. Sefer Beran ÇELİK

  Araştırma Alanları:

  Mühendislik Jeolojisi, Deneysel Zemin Mekaniği, Doğal Malzemelerin Mühendislik Özellikleri

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 34 12

  Fax: +90 258 296 33 82

  scelik@pau.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Suat TAŞDELEN

  Araştırma Alanları:

  Hidrojeoloji, karst hidrojeolojisi

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 75

  Fax: +90 258 296 3460

  E-posta: stasdelen@pau.edu.tr

   

  Dr. Öğr. Üyesi Turgay BEYAZ

  Araştırma Alanları:

  Jeoteknik, Zemin Dinamiği, Zemin Mekaniği

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 71

  Fax: +90 258 296 3382

  E-posta: tbeyaz@pau.edu.tr