Menu

  Announcements

  View All

  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMLARI LİSTESİ

  STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Tamer KORALAY

  Üye : Dr. Öğr. Üyesi Turgay BEYAZ

  Üye : Araş. Gör. Dr. Hüseyin ERTEN

  BOLOGNA KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL

  Üye : Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU

  Üye : Araş. Gör.Dr. Arzu GÜL AKÇAY

  MÜDEK KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Ömer BOZKAYA

  Üye : Doç. Dr. Ali BÜLBÜL

  Üye : Dr. Öğr. Üyesi Sefer Beran ÇELİK

  Üye : Araş. Gör. Dr. Arzu GÜL AKÇAY

  Üye : Araş. Gör. Taylan AKIN

  BÖLÜM LİSANS ve LİSANSÜSTÜ MÜFREDAT KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Saffet YAĞIZ

  Üye : Prof. Dr. Hülya ALÇİÇEK

  Üye : Araş. Gör. Dr.Hüseyin ERTEN

  BÖLÜM MUAFİYET KOMİSYONU

  Başkan : Doç. Dr. Demet Banu KORALAY

   Üye : Araş. Gör. Dr. Savaş TOPAL

  BÖLÜM DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

  Araş. Gör. Dr. Arzu Gül AKÇAY

  BÖLÜM SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

  Araş. Gör. Dr. Arzu GÜL AKÇAY

  BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

  Başkan : Doç. Dr. Mete HANÇER

  Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Sefer Beran ÇELİK

  BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

  Araş. Gör. Taylan AKIN

  BÖLÜM ORYANTASYON KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Gülcan BOZKAYA

  Üye : Dr. Öğr. Üyesi Barış SEMİZ

  Üye : Araş. Gör. Taylan AKIN

  BÖLÜM SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Erdal AKYOL

  Üye : Dr. Öğr. Üyesi Suat TAŞDELEN

  Üye : Araş. Gör. Dr. Savaş TOPAL

  BÖLÜM BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU

  Başkan : Prof. Dr. Halil KUMSAR

  Üye : Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ