Menu

  Announcements

  View All

  Genel Jeoloji Anabilim Dalı 

   

  Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL (Anabilim Dalı Başkanı)

  Araştırma Alanları :

  Sedimanter jeoloji, traverten, tufa

  İletişim Bilgileri

  Tel: 0 258 296 34 04 

  Faks: 296 3460

  E-Posta: mozkul@pau.edu.tr

  Prof. Dr. M. Cihat ALÇİÇEK

  Araştırma Alanları :

  Batı Toros Neojen – Kuvaterner havzalarının stratigrafisi ve tektono-sedimanter gelişimi

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 78 

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-Posta: alcicek@pau.edu.tr

  Prof. Dr. Hülya ALÇİÇEK

  Araştırma Alanları :

  GB Anadolu Neojen havzalarının paleocoğrafyası ve paleoklimatolojisi, Karasal karbonatların sedimanter petrolojisi ve paleolimnolojik incelemeleri

  İletişim Bilgileri:

  Tel: +90 258 296 33 96 

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: halcicek@pau.edu.tr

  Prof. Dr. Mete HANÇER

  Araştırma Alanları :

  Yapısal jeoloji, aktif tektonik, deprem jeolojisi

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 3369

  Fax: +90 258 296 3382

  E-posta: mhancer@pau.edu.tr

  Doç. Dr. Ali KAYA

  Araştırma Alanları :

  Yapısal jeoloji, mikrotektonik, yapısal analiz

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 33 76

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: alikaya@pau.edu.tr

   

  Doç. Dr. Hüseyin ERTEN

  Araştırma Alanları :

  Memeli Paleontolojisi,Genel Jeoloji, Stratigrafi 

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 34 10

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: herten@pau.edu.tr

  Araş. Gör. Dr. Savaş TOPAL

  Araştırma Alanları :

  Paleosismoloji, Deformasyon Yapıları, Tektonik Jeomorfoloji

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 34 18

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: savastopal@pau.edu.tr

  Araş. Gör. Dr. Arzu GÜL AKÇAY

  Araştırma Alanları :

  Memeli paleontolojisi (Carnivora: Hyaenidae, Embrithopoda: Palaeoamasiidae) 

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 34 40

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: agul@pau.edu.tr

   

  Dr. Öğr. Gör. Ezher Tagliasacchi

  Araştırma Alanları :

  Sedimantoloji, Stratigrafi, Kuvaterner Jeolojisi

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 34 40

  Fax: +90 258 296 33 82

   

  E-posta: egulbas@pau.edu.tr