Menü

Duyurular

Tümünü Gör

İslami İlimler Enstitüsü Öğrencilerinin Yayınladıkları Makaleler (Ortak yayınlarda öğrencilerin isimleri altı çizili olarak belirtilmiştir)

1- Yazıcı, Mahmut - Fatıma Zehra Öğütcü

Arap Dünyasında Yazılmış Çağdaş Hadis Şerh Çalışmalarına Bir Bakış (Sahîh-i Müslim Şerhleri ve “el-Kevkebü’l-Vehhâc” ve “Fethu’l-Mün’im” Özelinde) = An Overview of Modern Commentaries of Hadith Written in the Arab World (Within the Scope of Two Commentaries on Muslim’s Sahih al-Kawkaw al-Wahhaj and Fath al-Mun’im), Universal Journal of Theology, 2019, cilt: IV, sayı: 1, s. 31-51.

 

2- Tuna, Salih – Harun Abacı

Beyan İlmi Özelinde Mukâtil b. Süleyman’ın et-Tefsîrü’l-Kebîr’inin Belâği Yönü = The Rhetoric Direction of Muqatil b. Suleyman’s al-Tafsir al-Kabir in the Basis of al-Bayan, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2019, cilt: VI, sayı: 12, s. 326-341.