Menü

Etkinlik Takvimi

<Mart 2018>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Tümünü Gör

KAĞIT KATLAMA KULLANIMININ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DÖRTGENLERİ TANIMLAMA VE SINIFLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ


Proje Türü:PAÜ BAP Hızlı Destek Projesi 2015HZL020

Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

Proje Tarihi:  Eylül 2015- Eylül 2016

Proje Bütçesi: 5000 TL

Genel Bilgi: Bu projenin amacı; kâğıt katlama kullanımının matematik öğretmeni adaylarının dörtgenleri tanımlama ve sınıflama düzeylerine etkisini incelemektir. Proje sürecinde yamuk, deltoid, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve kare üzerine çalışılacaktır. Projede, TÜBİTAK 2219 desteğiyle Temmuz 2014 – Temmuz 2015 sürecinde Kanada York Üniversitesinde yürütücü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın materyali kullanılacak olup, bulgular o çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır.


 

 

Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra’nın Matematik derslerinde Etkili ve Verimli Kullanımı-2


Proje Türü: TÜBİTAK Öğretmen Eğitimi Projesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY

Projede Eğitmen: Doç. Dr. Tolga KABACA

Proje Tarihi: Haziran - 2013

Genel Bilgi: Bu projede Matematik öğretmenlerinin matematik konularını Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra ile nasıl öğretebileceklerine dair eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında 2 hafta boyunca Ülke genelinden katılan öğretmenlere hem teknik olarak GeoGebra yazılımının kullanımı hem de eğitsel olarak nasıl kullanılabileceklerine dair uygulamalı eğitim verilmiştir.


NEW CHALLENGES IN EDUCATION 

–retrospection of history of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects

Proje Katılımcısı: Doç. Dr. Asuman Duatepe Paksu

Proje Başlama Tarihi: 2013

Proje Bütçesi: 33 000 Euro

Participants: students and teachers  from: Czech Republic (University of Hradec Králové a University of West Bohemia), Hungary (University of Debrecen, University of Kaposvár, University of Szeged, Eszterházy Károly College), Romania (Partium Christian University), Turkey (Istanbul University, Fatih University a Pamukkale University).

Intensive programme "NCE - retroview of the education history to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects" has the following aims:

  1. give to the students a possibility to visit archives in Liptovský Mikuláš and National library in Martin,
  2. discussion and training course, how computers can help in the educational process, creation and use of e - learning and modern educational materials. We will make the materials at the practical exercises in the branch of educational techniques (cooperative learning, dramatical pedagogy, etc.),
  3. practical course in the branch of practical pedagogy, school conception politics in the range of EU countries (mainly partners of this group), picture of the teachers in society in the view of media, curriculum and values in pedagogical process, curriculum and society. This project tries to be a free continuation of RE-Creation, there used to be 40 students from foreign  universities (place of realization and coordinator: Katholische Pedagogische Hochschule Graz.)

 

Thematic area: 1 Education, 140 Teacher training and education science (broad programmes)


Aim groups: Bc students of the elementary education, Mgr. students of the various specializations, PhD. students. All of them can be added by informatics students because they are also part of the mentioned intensive programme.

Main activities: Participation on the history courses, computer activities in educational process and general pedagogy. Excourse into: archives in Liptovský Mikuláš, National library in Martin, National cemetery in Martin. Visiting of primary and secondary schools in Ružomberok.

Educational results: ECTS credits for the selected students. Students will gain interdisciplinary and international view into the branch of educational sciences and disciplinary didactics with practical intention and use of computers in education.

Performances: Suppose of preparing web - page according to the project. This is going to be used for students´ presentations. Preparing of the book with intention on the disciplinary didactics and subjects in the interdisciplinary dialogue, use of computers in education and insert of education history into the school subjects. Teachers of participating universities will prepare the educational material written in English for the each programme that will also be put on the web - page of the project.


7. Sınıf Öğrencilerinin Fraktalların Karakteristik Özelliklerine İlişkin İnformal Anlamalarının İncelenmesi


Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2012EĞBE001

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA

Yardımcı Araştırmacı: Derya GÜNAY

Proje Başlama Tarihi: 2012

Proje Bütçesi:5000 TL

Genel Bilgi: Matematik eğitiminin genel amaçları arasında “Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabileceklerdir.” amacı yer almaktadır (MEB, 2009). İlköğretim matematik programı öğrencilerin cebirsel anlayışlarının yeni gelişmeye başladığı bir alt yapıya sahip olduğundan örüntüler ile öğrencilerin bu anlayışı geliştirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla kendilerine göre farklı bir yapıya sahip olan fraktalların da örüntüler başlığı altında öğrencilerle tanıştırılması öngörülmüştür. Fraktal yapıların görselliği ve estetikliği de göz önünde bulundurulduğunda “Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek, estetik duygular geliştirebilecektir.” amacına hizmet edecek şekilde (MEB, 2009), öğrencilerin sanatsal yönünü ortaya çıkararak estetik açıdan da farklı bir anlayış geliştirebilecekleri düşünülmektedir. Fraktallar konusu 8.sınıf müfredatında yer almasına karşın öğrencilerin çevrelerinde bulunan her şeyde fraktal yapılarla karşılaşmaları mümkündür. Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin bu konuyu öğrenmeden önceki anlamaları informal anlama, konuyu öğrendikleri süreçte gelişen anlamaları ise formal anlama olarak nitelendirilmektedir. Öğrencilerin formal bilgilere ulaşmadan önce özel birer örüntü olan fraktal yapıları diğer örüntülerin arasından fark edebilme becerilerinin belirlenmesi, öğrencilerin informal anlamalarını gösterecektir.


8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ SAYI DUYULARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2012FBE055

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

Yardımcı Araştırmacı: Gülcan Bayram

Proje Başlama Tarihi: 2012

Proje Bütçesi:7100 TL

Genel Bilgi: İlköğretim matematik programında sayılar öğrenme alanı çok geniş ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin ilköğretim döneminde sayı duyularının geliştirilmesi gerekir.Sayı duyusu son yıllarda araştırmacılar tarafından üzerinde sıklıkla çalışılan bir konu olmuştur.Yurt dışında sayı duyusunu konu alan farklı türde araştırmalar bulunmaktadır; ancak üslü sayılarla ilgili sayı duyusu üzerinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.Ülkemiz alan yazında ise sayı duyusu konusunda  büyük bir boşluk bulunmaktadır.Bu sebeple bu çalışmada ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü sayılarla ilgili sayı duyularının , üslü sayılara ilişkin başarılarının ne düzeyde olduğunun ve bunların arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Yapılacak çalışmanın bulguları sonucunda, üslü sayıları sınıfta uygulanan klasik sınavlarda başarabilen öğrencilerin gerçekte üslü sayıları ne kadar anlamlandırdıkları ve üslü sayılarla ilgili sayı duyularının ne düzeyde olduğu konusunda bilgi sahibi  olunacaktır.Bunun için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Denizli ilindeki bir okuldan rastlantısal olarak seçilen 60 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi ile çalışılacaktır.Bu öğrencilere üslü sayı duyularını ve üslü sayılar konusundaki başarılarını ölçmeye yönelik iki farklı ölçek araştırmacı tarafından uygulanacaktır.Üslü sayı duyusu ölçeği daha önce uygulanan bir çalışmadan alınarak sadece üslü sayı başarı testi araştırmacı tarafından geliştirilecektir.Ölçme işlemi sonucu elde edilen sonuçlar araştırmacı tarafından nicel yöntemlerle analiz edilerek bulgulara ulaşılacaktır.
 
DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI DESTEKLİ ÖĞRETİMİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTSİZLİK KAVRAMI ÜZERİNDEKİ KAVRAMSAL ANLAMA SEVİYELERİNE ETKİSİNİN İNCELENME

 
Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE064

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA

Yardımcı Araştırmacı: Meryem MUSAN

Proje Başlama Tarihi: 2011

Proje Bütçesi: 7.900 TL

Genel Bilgi: Bu tez projesinde Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra ile yapılan matematik öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlama seviyelerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Dinamik matematik yazılımlarının matematik öğretimindeki etkili ve verimli kullanımı öğrencilerin matematiksel bilgilerini yapılandırmalarına yardımcı olma hedefine dönük olmalıdır. Bu bakış açısı ile ele alındığında, dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın sunduğu, kavramların grafik ve cebir gösterimleri arasındaki ilişkileri inceleme fırsatından yararlanarak tasarlanan bir öğrenme ve öğretme ortamı kaçınılmazdır. İlköğretim cebir öğrenme alanının 6. sınıftan 8. sınıfa kadar sarmal bir yapıda denklem ve eşitsizlik kavramlarının yapılandırılması üzerine kurgulandığından öğrencilerin kavramsal anlamalarını analiz etmek üzere denklem ve eşitsizlikler konusu seçilmiştir. 2005 yılından bu yana yapılandırmacı öğrenme felsefesi ışığında yeniden yapılandırılmakta olan ilköğretim matematik öğretim programı öğrencilerin kendi bilgilerini yapılandırmalarını ve bu amaçla dinamik yazılımların kullanımını önerse de henüz ideal noktaya gelindiği gözlemlenememektedir. Örneğin, programın denklem ve eşitsizliklerin çözümü ile ilgili cebirsel gösterimden grafiksel gösterime doğru bir yol izlediği, iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler için grafiksel yöntemleri önerse de tek bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler için grafik yaklaşımların yeterli düzeyde ele alınmadığı görülmektedir.
Bu çalışmada, öğrencilerin denklem ve eşitsizliklerin cebirsel çözüm prosedürlerini grafik incelemelerinden başlayarak yapılandırmalarının sağlandığı, tek bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin de çözümleri için grafik yaklaşımın ön plana çıkarıldığı bir öğretim ortamı tasarlanacak ve bu öğretim ortamında GeoGebra’nın etkili bir öğrenme ve öğretme aracı olarak kullanılması sağlanacaktır.
18 kişilik bir sınıf üzerinde yürütülecek araştırmada 4 haftalık uygulama süreci yönetilecektir. Bu sürecin başında ve sonunda uygulanacak olan açık uçlu sorulardan oluşmuş bir ölçme aracı SOLO taksonomisine göre değerlendirilerek kavramsal anlama seviyeleri tespit edilecektir. Ayrıca uygulama boyunca öğrencilerin üzerinde çalışmalar yaptığı çalışma kâğıtları, her ders sonunda yazdıkları günlükler, yapılan mülakatlar ve araştırmacının gözlemleri değerlendirilerek kavramsal anlama seviyelerinin değişim seyri anlaşılmaya çalışılacaktır. Araştırmanın sonunda Dinamik Matematik Yazılımı destekli öğrenme ortamının kavramsal anlamayı nasıl etkilediği belirlenecek ve öğrenme ortamı için öneriler geliştirilecektir.


İNFORMEL ÇIKARSAMALI AKIL YÜRÜTMEDE (İÇAY) ÖĞRENCİLERİN ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME HAKKINDAKİ AKIL YÜRÜTME VE DÜŞÜNME SÜREÇLERİ

 
Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE063

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Sibel KAZAK

Yardımcı Araştırmacı: Seda ÖZBAY

Proje Başlama Tarihi: 2011

Proje Bütçesi: 6.715 TL

Genel Bilgi: İstatistik eğitiminde amaç sadece tablo ve grafikleri anlamak ve yorumlamak değil verilerin ötesinde genelleme yapabilmeyi sağlamaktır.  İnformel çıkarsamalı akıl yürütme ise verilerin ötesinde genelleme yapabilmeyi destekleyen, öğrencinin formel eğitim almadan kendi deneyimleri ve sosyal etkileşim gibi etmenler yardımı ile bir konu üzerinde düşünme sürecidir. Bu projede 6. sınıf öğrencilerinin örneklem ve örnekleme üzerinde dinamik veri analizi yazılımı ve sosyal etkileşim gibi destekleyici elemanlarla informel akıl yürüterek çıkarsama yaptıkları gelişim sürecinin incelemesi hedeflenmiştir. Bu tez, tasarım çalışması araştırma deseni ile dört öğrenciden oluşan bir gruba uygulanacak nitel bir çalışmadır. Araştırmada TinkerPlots (Konold ve Miller, 2004) dinamik veri analizi programının kullanıldığı etkinlikler oluşturulup, öğrencilerin bu etkinlikler sırasında informel çıkarsamalı akıl yürütme süreçleri incelenecektir. Bu etkinlikler sonrasında video ve bilgisayar ekran kayıtları ile öğrencilerin çalışma kağıtlarından elde edilecek nitel veriler bu düşünme sürecinin anlaşılmasına katkı sağlaması amacı ile yorumlanacaktır. Araştırmanın bulguları matematik eğitiminde bu konuda yapılan az sayıdaki çalışmalara katkıda bulunacaktır.
 
6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NİCELİKSEL VE NİTELİKSEL ORANTISAL AKIL YÜRÜTME PROBLEMLERİNDEKİ ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ


Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE061

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

Yardımcı Araştırmacı: Gül Sinem PAKMAK

Proje Başlama Tarihi: 2011

Proje Bütçesi: 8.700 TL

Genel Bilgi: Tezin amacı ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin orantısal akıl yürütme düzeylerini tespit etmek ve bu öğrencilerin niceliksel ve niteliksel orantısal akıl yürütme problemlerinde kullandıkları stratejileri belirleyerek bu stratejileri nasıl kullandıklarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı içinde bir devlet okulunda öğrenim gören 20 altıncı sınıf öğrencisi oluşturacaktır. Çalışmanın veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiş veya çeşitli kaynaklardan esinlenilerek oluşturulmuş açık uçlu veya çoktan seçmeli sorulardan oluşan görüşme formu olacaktır. Görüşme formu iki kısımdan oluşacaktır. İlk kısım çeşitli kaynaklardan esinlenilerek düzenlenmiş niteliksel orantısal akıl yürütme problemlerine yönelik olarak hazırlanacaktır. İkinci kısım ise araştırmacı tarafından niteliksel problemlerinin karşılığında oluşturulmuş niceliksel orantısal akıl yürütme problemlerine yönelik olarak hazırlanacaktır. Çalışmanın verileri öğrencilerle görüşmeler yoluyla toplanacaktır. Görüşme esnasında ses kayıt cihazından yararlanılacak sonrasında elde edilen veriler yazılı metin haline getirilerek veri analizine geçilecektir. Verilerin analizi nitel araştırma temeline dayalı betimsel analiz yöntemiyle temalar oluşturmak suretiyle gerçekleştirilecektir.  Verilerin analizinde geçerliliği ve güvenilirliği sağlama adına verilerin kodlama aşamasında üç uzmanla birlikte çalışılacaktır.
 
SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİ BAKIMINDAN İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSLÜ SAYI DUYULARININ İNCELENMESİ


Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE062

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU 

Yardımcı Araştırmacı: Esra İYMEN

Proje Başlama Tarihi: 2011 

Proje Bütçesi: 8.540 

Genel Bilgi: Sayılar ilköğretim matematik eğitiminin temel konularından biridir. Sayıları içeren problemleri anlamlandırabilmek ve çözebilmek için sayıların ve onların birbiri ile ilişkisinin bilinmesi gereklidir. Sayı duyusu yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışılan konulardan biridir ve pek çok araştırmacı tarafından önemi vurgulanmaktadır (Greeno, 1991; Markovits ve Sowder, 1994; McIntosh, Reys ve Reys, 1992). Üslü sayılar ise farklı disiplinlerde ve ilköğretimden sonraki öğretim kademelerinde çok sık karşılaşılan bir konudur. Genel olarak üslü sayılar ile ilgili yapılan çalışmalarda da öğrencilerin yetersizliklerinin olduğu görülmektedir (Duatepe-Paksu, 2008; Sastre ve Mullet, 1998). Üslü sayılar ile ilgili yetersizliklerin önüne geçebilmek için öğrencilerin üslü sayı duyuları incelenmeli ve geliştirilmelidir. Bu sebeple öğrencilerin üslü sayı duyularının nitel bir araştırma yöntemi ile ayrıntılı olarak incelenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin üslü sayı duyusu kullanımı gerektiren sorularda üslü sayı duyularının, sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 yılında Denizli merkezde bulunan bir devlet okulundan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen üslü sayı duyusu bileşenlerine göre hazırlanmış açık uçlu soru içeren görüşme formu yardımı ile toplanacaktır. Görüşmeler ses kaydına alınacak ve yazılı metin haline getirilecektir. Geçerlik ve güvenirliği sağlamak amacıyla farklı araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız kodlamalar yapılacaktır. Her bir öğrencinin ifadeleri incelenecek ve üslü sayılara yönelik sayı duyusu kullanımları analiz edilecektir.
 
GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEY ALANLARI VE HACİMLERİ KONUSUNDA YAZMA ETKİNLİKLERİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA VE GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ 


Proje Türü: PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE042

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

Yardımcı Araştırmacı: Emine Gaye ÇONTAY

Proje Başlama Tarihi: 2011

Proje Bütçesi: 6.865 TL

Genel Bilgi: Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusunda yazdıkları yazıların      incelenmesi ve bu konuda günlük yazmanın onların başarılarına ve geometriye yönelik özyeterlik inançlarına etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 yılında Denizli Merkez’ de bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu 8. sınıfta okuyan 54 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları; 8.sınıf öğrencilerin Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusundaki başarılarını ölçen başarı testi, öğrencilerin geometri özyeterliklerini belirleyen geometriye yönelik özyeterlik ölçeği, görüşmeler ve öğrencilerin yazıları olacaktır. Öğrencilerin yazıları dereceli puanlama anahtarı ile analiz edilecek, bunun yanında günlükler nitel olarak da incelenecektir. Öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler nitel olarak analiz edilecektir. Görüşmeler video kamera ile kaydedilecektir. Matematik başarı testi ve geometri özyeterlik ölçeği ile yapılan öntest ve sontest uygulamaları için SPSS paket programı ile gruplar arasındaki başarıların kıyaslanması için t testi, gibi istatistiksel analizler yapılacaktır.
 
İLKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ


Proje Türü: PAÜ-BAP 2011BSP007

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Sibel KAZAK

Proje Başlama Tarihi: 2011

Proje Bütçesi: 6.000 TL

Genel Bilgi:  Günlük hayatta kullanım alanlarının oldukça fazla olduğu olasılık ve istatistik konularında öğrencilerin bilgili olması onların bilinçli birer tüketici ve vatandaş olmaları için oldukça önemlidir. Bu önem ve gereklilikten yola çıkarak gerek yurtdışında gerekse yakın zamanda ülkemizde matematik öğretim programlarında yapılan reformlarla olasılık ve istatistik konularının öğretimine ilköğretimin ilk yıllarından itibaren başlanılmaktadır. Ancak literatürde bu konuların öğretiminde ve yapılan araştırmalarda olasılık ve istatistik ile ilgili temel fikirlerin birbirinden kopuk ele alındığına dikkat çekilmiştir (Steinbring, 1991; Shaugnessy 2003). Projede olasılık ve istatistik öğretimindeki bahsedilen bu geleneksel yaklaşımın sonucunda ortaya çıkan olasılık ve veri konuları arasındaki yapay ayrımı ortadan kaldıracak bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda geliştirilecek öğretim materyallerinin belkemiğini olasılık ve istatistik konularının kesişiminde yer alan temel fikir ve kavramlar (örneğin ver dağılımı, büyük sayılar kanunu, teorik ve deneysel olasılık gibi) oluşturacaktır. Bu fikirlerin geliştirilmesinde bilgisayar teknolojisi hem büyük veri kümeleriyle uğraşma imkânı hem de dinamik ve görsel bir çalışma ortamı sağlaması bakımından özellikle önemli bir araç konumundadır. Bu amaçla 4-8. sınıf öğrencileri için tasarlanmış, veri analizi ve olasılık modelleme araçlarıyla dinamik bir öğrenme ortamı sağlayan TinkerPlots (Konold ve Miller, 2004) yazılımı kullanılacaktır. Geliştirilen materyaller 6-8. sınıf öğrencileriyle sınıf ortamında test edilecek ve bu uygulama sonucunda revize edilerek kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla öğretmenler, öğrenciler ve akademisyenlerle web ortamında paylaşılacaktır. Bu çalışma hem ülkemizdeki olasılık ve istatistik öğretimi konularındaki araştırma eksikliğini hem de yeni müfredattaki matematik konularına yaklaşım ve içeriklerine uygun teknoloji kullanımının entegre edildiği öğretim materyalleri geliştirme açısından eğitim sistemimize etkileri olacaktır. Ayrıca teknoloji yardımıyla olasılık ve istatistik konularının birbiriyle ilişkilendirilerek öğretimi konusunda uluslararası literatüre katkı sağlayacaktır.
 

Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra’nın Matematik derslerinde Etkili ve Verimli Kullanımı-1


Proje Türü: TÜBİTAK Öğretmen Eğitimi Projesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY

Projede Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA

Proje Tarihi: Haziran - 2010

Genel Bilgi: Bu projede Matematik öğretmenlerinin matematik konularını Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra ile nasıl öğretebileceklerine dair eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında 2 hafta boyunca Kayseri ilinden katılan öğretmenlere hem teknik olarak GeoGebra yazılımının kullanımı hem de eğitsel olarak nasıl kullanılabileceklerine dair uygulamalı eğitim verilmiştir. 


DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI GEOGEBRA ile 8. SINIF GEOMETRİ KAVRAMLARINA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ SANAL ORTAM TASARIMI


Proje Türü: PAÜ-BAP 2009BSP019

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA

Proje Başlama Tarihi: 2009

Proje Bütçesi: 5.000 TL

Genel Bilgi: Bu projede, GeoGebra yazılımı ile geliştirilen ilköğretim 8. sınıf geometri etkinliklerinden oluşan bir sanal ortam tasarımı amaçlanmaktadır. Bu ortamda öğretmenlerin kişisel etkinliklerini de geliştirebilmeleri için kısa eğitim bölümleri bulunacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri bu ortam ülkemizde türünün öncülerinden olma özelliğini taşıyacaktır. Projede hayata geçirilmesi planlanan sanal ortam http://samala.pau.edu.tr adresinde deneme yayınlarına başlamıştır. Bu ortamın içeriği, projede kısıtlandığı gibi sadece 8. sınıf geometri kavramları ile sınırlı kalmayacak, her seviyeye hitap eden GeoGebra destekli interaktif ortamlarla zenginleştirilmeye devam edilecektir. 
 
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Proje Türü: PAÜ-BAP 2009KRM014

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA, Yrd. Doç. Dr. Sibel KAZAK

Proje Başlama Tarihi: 2009

Proje Bütçesi: 56.750 TL

Genel Bilgi: Kurumsal altyapı tipinde bir projedir. Anabilim dalımızda teknolojik gelişmeler ışığında, daha nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirilmesi amacı ile yürütülmektedir. Proje kapsamında, teknolojik imkanlar ile donatılmış bir matematik eğitimi sınıfı oluşturulmaktadır. Öğretmen adaylarımızın alacakları matematik ve matematik eğitimi derslerinin bu sınıfta yapılması planlanmaktadır.
       
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ İÇERİĞİNİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ, GEOMETRİ DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ve GEOMETRİYE KARŞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ


Proje Türü: PAÜ-BAP 2007EGTF003

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU

Proje Başlama Tarihi: 2007

Proje Bütçesi: 25.000 TL

Genel Bilgi: Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik dersi programı geometriği içeriği konusundaki hazır bulunuşluklarını, geometri düşünme düzeylerini ve geometri alt öğrenme alanına yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu belirlemeden sonra geometri hazır bulunuşlukları, geometri düşünme düzeyleri ve geometri tutumlarının birbiriyle ilişkili olup olmadığı araştırılacaktır. Öğretmena daylarının geometri hazır bulunuşluklarındaki olası eksiklikler görüşmelerle derinlemesine araştırılacak, özellikle problemli olan bilgi ve beceriler irdelenecektir. Elde edilen bilgiler ışığında, sıkıntıların giderilmesini sağlayacak bilgi ve beceri eksikliklerine çözüm olacak örnek ders planları tasarlanacaktır. Tasarlanan ders planları gerçek sınıf ortamında uygulanacak ve örnek dersler kaydedilecektir. Örnek derslerin kayıtları çoğaltılıp üniversitelerimizin ilköğretim bölümleri ilköğretim sınıf öğretmenliği anabilim dallarındaki ilgili öğretim elemanlarıyla paylaşılacaktır.