PAÜ İLTAM Misyonu

(İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 Altyapı ve laboratuvar olanaklarını ileri teknoloji alanında geliştirerek ülke kalkınmasında önemli yer tutan sektörlere, bilimsel yayın ve dış destekli projelere, temel araştırmalar ve ürün/üretim için gerekli test ve analiz hizmetlerini verip Türkiye'nin önder laboratuvarları arasında yer almak.

 

PAÜ İLTAM Vizyonu

(İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)

  • Üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında bilim ve teknolojinin gelişmesi için ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji düzeyinde cihazları bünyesinde bulundurarak farklı tematik alanlarda çalışma olanakları sunmak,
  • Merkezde bulunan kaliteli insan gücünün sürekli eğitimini sağlayarak ve bilgi birikimini artırarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Disiplinlerarası ve kurumlararası çalışmalar ile üniversitelerimizin ve diğer kuruluşların ulusal/uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmak,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun akreditasyon belgesini almak için çalışmalar yapmak

Merkezimizin hedefleri arasındadır.