HAKKIMIZDA

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pamukkale Üniversitenin imkanlarıyla yapılan laboratuvarların uygulama açısından sadece Denizli’ ye değil tüm Türkiye’ ye fırsat ve olanaklar sağlayan bir araştırma merkezidir. İLTAM olarak misyonumuz, altyapı ve laboratuvar olanaklarını ileri teknoloji alanında geliştirerek ülke kalkınmasında önemli yer tutan sektörlere, bilimsel yayın ve dış destekli projelere, temel araştırmalar ve ürün/üretim için gerekli test ve analiz hizmetlerini verip Türkiye'nin önder laboratuvarları arasında yer almaktır. İLTAM olarak, Pamukkalae Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında bilim ve teknolojinin gelişmesi için ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji düzeyinde cihazları bünyesinde bulundurarak farklı tematik alanlarda çalışma olanakları sunmak, merkezimizde bulunan kaliteli insan gücünün sürekli eğitimini sağlayarak ve bilgi birikimini artırarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak, disiplinlerarası ve kurumlararası çalışmalar ile üniversitelerimizin ve diğer kuruluşların ulusal/uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun akreditasyon belgesini almak için çalışmalar yapmak merkezimizin öncelikli hedefleri arasındadır.

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bünyesinde Hizmet veren laboratuvarlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

  • Görüntüleme Laboratuvarı

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

  • X-Işınları Laboratuvarı

X-Işını Difraktometresi (XRD)

X-Işını Fotolüminesans Spektroskopisi (XRF)

  • Kromatografi Laboratuvarı

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometri Sistemi (LC/MSMS)

Gaz kromatografi-Alev İyonlaştırma Detektörü-Kütle Spektrometresi (GC-FID-MS)

Yüksek Perfomanslı Sıvı Kromatografisi - Diyot Array Detektör (HPLC-DAD)

İyon Kromatografi Cihazı (IC)

Toplam Organik Karbon (TOC

  • Spektroskopi Laboratuvarı

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopi (ICP-OES)

  • Termal Analiz Laboratuvarı

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC)

Dinamik Mekanik Analizör (DMA)