İlahiyat Fakültesi

DEKANLIK MAKAMI

Murat AĞIRCAN

Dekan Sekreteri

 

Tel: (0258) 296 44 42

Fax: (0258 )296 44 69

E-Posta: ilahiyatfakultesi@pau.edu.tr

Web: www.pau.edu.tr/ilahiyat