İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bu bölüm, öncelikle İslam’ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreci konu edinmektedir. Sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan Türk-İslam tarihini, bu süreç içinde ortaya çıkmış sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini, İslam medeniyetinin kurumsal yönünü akademik araştırma konusu yapmaktadır. 

* İslam Tarihi Anabilim Dalı

* Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim DalıDoç. Dr. Mithat ESER

Bölüm Başkanı 

 


Arş. Gör. Ayşenur Tuba ULUDOĞAN


ARŞ. GÖR. SAMET SAZAK                İSLAM TAR. VE SANAT.  (ÖYP)

 ARŞ. GÖR. NAZIM TAŞAN               TÜRK İSLAM EDB. A.B.D. (ÖYP)