PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

 Türkiye’de ilk İlâhiyat Fakültesi, Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu’nun âmir hükmü gereği, 1924 yılında İstanbul’da Dârü’l-Fünûn’da kuruldu. 1933 yılında Dârü’l-Fünûn’un kapatılarak İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasına dair kanunda yer almadığı için kapanan İlâhiyat Fakültesinin yerine yenisi ancak 1949 yılında Ankara Üniversitesi’nde açılmıştır. Daha sonraki yıllarda yeni ilâhiyat Fakültelerinin açılması devam etmiştir ve özellikle son iki yılda çok sayıda İlâhiyat Fakültesi açılmış bulunmaktadır.

Son iki yılda açılmış bulunan İlâhiyat Fakültelerinden biri de Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’dir. Fakültemiz 2012 yılı Mart ayında resmen kurulmuştur.

Fakülemiz şu anda Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsünde eğitim faaliyetlerine kendi binasında devam etmektedir

Kanunda İlâhiyat Fakültesi açılmasının amacı “yüksek dîniyyât mütehassısları yetiştirmek” olarak belirtilmiştir. Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi de, inşallah, alanında uzman öğretim elemanları sayesinde, ilâhiyat alanındaki araştırmaları ve yayınları; lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile Denizli’mizin hakettiği bir fakülte olacak; gerek lisanstan mezun ettiği öğrenciler, gerekse lisansüstü mezunları ile İslâm dinini temel kaynaklarına dayalı olarak doğru anlayan ve anlatan yüksek mütehassısların yetişmesini sağlayacaktır.  

 

Prof. Dr. Ersan ÖZ

Dekan V.