TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İlahiyat Fakültelerinde bölümler, öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı birimler olmayıp, birbirine yakın bilimsel alanlara ve araştırma yöntemlerine sahip anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimleridir. Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır. Bunun için vazgeçilmez araç konumundaki kaynak dil ile İslam anlayışı çerçevesinde tarih içinde gün yüzüne çıkan dinî-mezhebî oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır. Buna göre Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır.

* Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

* Hadis Anabilim Dalı

Hadis Bilim Dalı

- Hadis Tarihi ve Usulü

* İslam Hukuku Anabilim Dalı

- İslam Hukuku Bilim Dalı

- İslam Hukuku Tarihi ve Usulü

* Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

- İslam Mezhepleri Tarihi

- Kelam Bilim Dalı

- Kelam Tarihi Bilim Dalı

* Tasavvuf Anabilim Dalı

- Tasavvuf Bilim Dalı

- Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

* Tefsir Anabilim Dalı

- Tefsir Bilim Dalı

- Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

* Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

 

 

Adı Doç. Dr. Ahmet ÜRKMEZ
Görev Öğretim Üyesi
ABD Hadis
Mail aurkmez@pau.edu.tr


Adı Dr. Magdi Hassanın İsmail Hassan El Hanafi
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail mhanafi@pau.edu.tr
Adı Yrd. Doç. Dr. Osman ORUÇHAN
Görev  Anabilim DAlı Başkanı
ABD Hadis
Mail ooruchan@pau.edu.tr

 

Adı Yrd. Doç. Dr. İdris TÜRK
Görev Anabilim Dalı Başkanı
ABD Tasavvuf
Mail idrist@pau.edu.tr

 

Adı Yrd. Doç. Dr. Fatih İBİŞ
Görev Anabilim Dalı Başkanı
ABD Kelam
Mail fatihibis@pau.edu.tr

 


 
   
   
   

 

Adı Yrd. Doç. Dr. M. Salim GÜVEN
Görev Öğretim Üyesi
ABD Tasavvuf
Mail msalimg@pau.edu.tr

 

Adı Yrd. Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Görev Öğretim Üysei
ABD İslam Mezhepleri Tarihi
Mail fatihtopaloglu@pau.edu.tr

 

Adı Yrd.Doç.Dr. Mürsel ETHEM
Görev Öğretim Üyesi
ABD Tefsir
Mail murselethemoglu@pau.edu.tr

 


 
   
   
   

 

Adı Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKAN
Görev Öğretim Üyesi
ABD İslam Hukuku
Mail mturkan@pau.edu.tr

 

Adı Dr. Magdi Hassanın İsmail Hassan El Hanafi
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail mhanafi@pau.edu.tr

 

Adı Hayati TURGUT
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail hayatiturgut@pau.edu.t

 

Adı Halil ÇATAL
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail halilcatal@pau.edu.tr

 

Adı Saoud YOSEF
Görev Öğr. Gör
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail syosef@pau.edu.tr

 

Adı Hana GÜVEN
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail hguven@pau.edu.tr

 

Adı Hoda ALSABBAH
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail halsabbah@pau.edu.tr

 

Adı Flamur KASSAMI
Görev Öğretim Görevlisi
ABD Kur'an'ı Kerim Okuma Ve Kıraat
Mail fkasami@pau.edu.tr

 

Adı Emine ÖZBEK SERT
Görev Araştırma Görevlisi
ABD Tefsir
Mail eozbek@pau.edu.tr

 

Adı Halil İbrahim KARAÖZ
Görev Araştırma Görevlisi
ABD Arap Dili ve Belagatı
Mail hkaraoz@pau.edu.tr

 

Adı Halil IŞILAK
Görev Araştırma Görevlisi
ABD İslam Mezhepler Tar.
Mail hisilak@pau.edu.tr

 

ARŞ. GÖR. ELİF YAZICI                   TEFSİR   A.B.D (ÖYP)

ARŞ. GÖR. MUSTAFA AVNİ GÖKDUMAN       HADİS A.B.D  (ÖYP)

ARŞ. GÖR. ABDULMUİD AYKUL       İSLAM HUKUKU A.B.D  (ÖYP)