TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

Bölüm Başkanı

 

                                      Dr.Öğr.Üyesi Sefa ATİK                                                                                    Dr.Öğr.Üyesi Mahmut YAZICI  

                                         Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                               Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Yükseköğretim sistemimizde ilahiyat fakültelerinin bölümleri genellikle öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı eğitim koordinasyon birimleri olmayıp, birbirine yakın çalışma alanlarını içeren istihdam, akademik araştırma ve uygulama birimleridir.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Fakültemizin en geniş akademik birimidir. Bu bölümde Tefsir ve Hadis gibi İslam’ın ana kaynaklarını; İslam Hukuku gibi ibadet, muamelat ve hukuk meselelerini, Kelam ve Mezhepler Tarihi gibi inanç konularını, Tasavvuf gibi ahlak ve maneviyatı, Kur’an’ı Kerimi Okuma ve Kıraat gibi Kur'ân'ın tilâvetini, Arap Dili ve Belağati gibi İslâmi metinlerin temel dilini araştırmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı ilke edinen anabilim dalları bulunmaktadır.

1. Tefsir Anabilim Dalı

2. Hadis Anabilim Dalı

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı

4. Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

5. Tasavvuf Anabilim Dalı

6. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

7. Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

 

 

 

Tefsir Anabilim Dalı

Prof.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

Anabilim Dalı Başkanı

abdulhamit@pau.edu.tr

 

Dr.Öğr.Üyesi Mürsel ETHEM

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

murselethemoglu@pau.edu.tr

(0258) 296 4419

 

Dr.Öğr.Üyesi Harun ABACI

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

habaci@pau.edu.tr

 

Elif YAZICI

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

eyazici@pau.edu.tr

(0258) 296 4401

 

Emine ÖZBEK SERT

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

eozbek@pau.edu.tr

(0258) 296 4430

Hadis Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ahmed ÜRKMEZ

Anabilim Dalı Başkanı

aurkmez@pau.edu.tr

(0258) 296 4418

 

Dr.Öğr.Üyesi Osman ORUÇHAN

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ooruchan@pau.edu.tr

(0258) 296 4422

 

Dr.Öğr.Üyesi Mahmut YAZICI

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

mahmutyazici@pau.edu.tr

(0258) 296 4462

 

Mustafa Avni GÖKDUMAN

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

mgokduman@pau.edu.tr

(0258) 296 4420

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa TÜRKAN

Anabilim Dalı Başkanı

mturkan@pau.edu.tr

(0258) 296 4432

 

Dr.Öğr.Üyesi Sefa ATİK

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

satik@pau.edu.tr

(0258) 296 4461

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

mumutli@pau.edu.tr

(0258) 296 4420

 

Dr.Öğr.Üyesi Anas ALKAHWAJİ

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

aalkahwaji@pau.edu.tr

(0258) 296 4307

Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Fatih İBİŞ

Anabilim Dalı Başkanı (Kelam)

fatihibis@pau.edu.tr

(0258) 296 4435

 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih TOPALOĞLU

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Mezhepler Tarihi)

fatihtopaloglu@pau.edu.tr

(0258) 296 4417

 

Halil IŞILAK

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Mezhepler Tarihi)

hisilak@pau.edu.tr

(0258) 296 4434

Tasavvuf Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi İdris TÜRK

Anabilim Dalı Başkanı

idrist@pau.edu.tr

(0258) 296 4436

 

Dr.Öğr.Üyesi M. Salim GÜVEN

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

msalimg@pau.edu.tr

(0258) 296 4431

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Öğr.Gör. Zeki ABALI

Anabilim Dalı Başkanı

zabali@pau.edu.tr

 (0258) 2964391

 

 Flamur KASAMI

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

fkasami@pau.edu.tr

(0258) 296 4416

Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip YAVUZ

Anabilim Dalı Başkanı

gyavuz@pau.edu.tr

(0258) 296 4458

 

Dr.Öğr.Üyesi Malek Hassan Mahmoud Abdul QADER

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

                                                                                   mhassanmahmoudabdu @pau.edu.tr

                                                                                                   (0258) 296 4387

 

Dr.Öğr.Üyesi Ammar al-SAMAR

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

asamar@pau.edu.tr

(0258) 296 4414

 

Halil ÇATAL

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

halilcatal@pau.edu.tr

(0258) 296 4424

 

Hayati TURGUT

Anabilim Dalı ÖğretimGörevlisi

hayatiturgut@pau.edu.tr

(0258) 296 4426

 

Saoud YOSEF

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

syosef@pau.edu.tr

(0258) 296 4427

 

Hana GÜVEN

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

hguven@pau.edu.tr

(0258) 296 4429

 

Recep KIRCI

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

rkirci@pau.edu.tr

(0258) 296 4372

 

Hoda al-SABBAGH

Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

halsabbagh@pau.edu.tr

(0258) 296 4453

 

Halil İbrahim KARAÖZ

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

hkaraoz@pau.edu.tr

(0258) 296 4437