Güncellenme Tarihi: 22 Eylül 2017

DERS KAYIT EKLE-SİL HAKKINDA YENİ (21.09.2017) DUYURU!!! DİKKAT ÖNEMLİDİR!!!

Değerli Öğrencilerimiz,
Müfredat ile ilgili düzeltmeler, Hocalarımızın da desteği ile bu akşam itibariyle tamamlanmış ve eksiklikler giderilmiştir. Buna karşın yine de gözden kaçan hatalar olabilir. Ders seçimleriyle ilgili sorun yaşayanlar, çözüm için 22.09.2017 Cuma 14.00’ten sonra bizzat danışman Hocalarına başvursunlar. Daha önceki açıklamalara ilaveten son değişikliklerinizi yapmadan önce aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.
AÇIKLAMALAR VE UYARILAR:
1- Bir öğrencinin formasyonlu olarak mezun olabilmesi için 25 AKTS formasyon dersini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu nedenle, 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden yaz döneminde formasyonun birinci dönemini almış olanlar ile güz döneminde ilk defa formasyon dersi alacaklar, SEÇMELİ I’den 2 adet formasyon dersi; SEÇMELİ II’den 2 adet formasyon dersi; SEÇMELİ III’ten 2 adet formasyon dersi; SEÇMELİ IV’ten 1 adet formasyon dersi; SEÇMELİ V’ten 1 adet formasyon dersi; SEÇMELİ VI’dan 1 adet formasyon dersi; SEÇMELİ VII’den 1 adet formasyon dersi almak zorundadır. (BAZI ÖĞRENCİLERİMİZİN FORMASYON DERSİ YERİNE İLAHİYAT SEÇMELİLERİNİ ALDIKLARI GÖRÜLMEKTEDİR. BUNU DÜZELTMELİDİRLER. AKSİ TAKDİRDE, 240 AKTS’Yİ TAMAMLAYIP MEZUN OLSALAR BİLE FORMASYON DERSLERİNİ EKSİK ALDIKLARINDAN DÖNEM UZATARAK FORMASYONU TAMAMLAMAK ZORUNDA KALACAKLARDIR. (SEÇMELİ II; SEÇMELİ IV; SEÇMELİ V ve SEÇMELİ VII dersleri bahar dönemine ait olduğundan şu anda ders kataloğunuzda görünmemektedir. Bu dersleri bahar dönemi başında seçeceksiniz.)
2- Yukarıda bahsettiğimiz üzere, yaz döneminde aldığı formasyon dersini SEÇMELİ I ve SEÇMELİ II’de tekrar seçmek durumunda olan öğrencilerimiz, Fakülteye verecekleri dilekçe ile daha önce aldıkları derslerden muaf sayılacaklar ve bu derslere güz döneminde devam etmeden başarılı sayılacaklardır. Eğitim Fakültesi’nden aldığınız derslere dair transkript Fakültemiz tarafından topluca isteneceğinden bu konuda Eğitim Fakültesi’ne herhangi bir müracaatta bulunmanıza gerek yoktur.
3- Formasyon dersini yaz mevsiminde Eğitim Fakültesi'nde alıp Rehberlik dersinden başarılı olan öğrencilerin, SEÇMELİ III grubundan bir adet ders seçmeleri; bir adet SEÇMELİ III dersini de boş bırakmaları gerekmektedir. Rehberlik dersi daha sonra boş bırakıp almadığınız SEÇMELİ III dersi yerine intibak edilecektir. Fakat Rehberlik dersinden başarısız olan öğrencilerin SEÇMELİ III grubundan iki dersi de seçmeleri gerekmektedir.
4- Kelam Tarihi ve İslam Tarihi III derslerini hiç almayan veya alıp da başarısız olan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri için bu derslerin yerine ilave olarak birer tane daha SEÇMELİ I dersi tanımlanmıştır. Kelam Tarihi dersi için Tahavi Akaidi; İslam Tarihi III dersi için de Peygamberler Tarihi dersi seçilmek zorundadır. Bu Fakülte Yönetim kararıdır.
5- Daha önce hiç seçmeli ders almamış veya az almış bazı öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında AKTS problemi ile karşılaşmamaları için kendilerine ilave seçmeli dersler de atanmıştır. Bu öğrencilerimiz, yukarıda açıkladığımız üzere, formasyon derslerini seçmeli olarak aldıktan sonra kalan seçmeli derslerini İlahiyat seçmeli derslerinden tercih edebilirler.
Yaşanan gecikme ve aksaklıklardan dolayı öğrencilerimizin mağdur edilmeyeceklerini ve eğer gözden kaçan hatalar var ise mutlaka tarafımızdan düzeltileceğini özellikle belirtir, kolaylıklar dileriz.
                                                                                                                       Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKAN
                                                                                                                                        Dekan Yrd.