Menü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı                 : Halil TUNCA

Doğum Tarihi           : 03 Mart 1976

Fakülte                      : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölümü                      : İktisat Bölümü

Anabilim Dalı            : İktisat Teorisi

Telefon (ofis)             : 0 258  296 2946

 

E-Posta                      : htunca@pau.edu.tr 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Hacettepe Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İktisat

Pamukkale Üniversitesi

2005

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İktisat

Ege Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği: Bir Zaman Serisi Analizi Uygulaması (1992-2003)

Prof. Dr. Nihat Batmaz

Doktora Tezi ve Danışmanı:

Türk Tarımının OECD Ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü: Endüstriyel Verimlilik Analizi

Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş

Görevler:

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2002-2005

Arş. Gör.

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2006-2012

Arş.Gör. Dr.

Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2013-

 

YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Tunca, H., M. Karacuka, A.N. Çatık (2012) “A Meta-frontier Approach to Measure Productivity Differences of Domestic and Foreign Affiliated Firms” Journal of Business Economics and Management, DOI: 10.3846/16111699.2011.653580

2. Tunca, H., B. Gök (2012) “Türkiye Beko Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi” Ege Akademik Bakış, 12, Özel Sayı: 11-19.

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Gök, B., H. Tunca, “Türkiye Beko Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi” 1st  International Congress on Sports Economics and Management, İzmir, Ekim 2011. 

2.  Tunca, H., A.N. Çatık, M. Karacuka, “A Meta-frontier Approach to Measure Productivity Differences of Domestic and Foreign Affiliated Firms” International Conference on Business and Management, İzmir, Kuşadası, Nisan 2011

3. Deliktaş, E., H. Tunca, “OECD Ülkelerindeki Tarımsal Etkinlik ve Tarımsal Etkinliğin Belirleyicileri” 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Mayıs 2011

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Batmaz, N., H. Tunca (2007) “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgesel Belirleyicileri Üzerine Bir Eşbütünleşme Analizi (1992-2003)” Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2(1), s: 199-224

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Deliktaş, E., H. Tunca, M. Karacuka, “Türk Tarımının AB Ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü: Dinamik Veri Zarflama Analizi” 10. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2009

2. Deliktaş, E., H. Tunca, “OECD Ülkelerinde Tarımsal Etkinlik ve Teknoloji Açıklarının Ölçümü: Metafrontier Yaklaşımı”, 11. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Mayıs 2010

Diğer Yayınlar

Kitap:

1. Batmaz, N., H. Tunca (2005), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye (1923-2003)”, Beta Kitabevi, ISBN: 975-295-464-2, İstanbul