İktisat Bölümü

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü

Ekonomi bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin hedeflerini en iyi bir şekilde karşılamak için kaynakların en iyi şekilde nasıl tahsis edileceğini araştıran bilimdalıdır. Ekonomi bilimi bir dizi amaca hizmet eder: öğrencilerin piyasaların, firmaların ve finansal kuruluşların, işleyişini anlamalarına yardımcı olur; öğrencilerin vergilendirme ve devlet harcamaları, ticaret ve kürselleşme, sağlık ve refah gibi iktisat politikaları hakkındaki kamu tartışmalarını anlamasına yardımcı olur. Ekonomi bölümü öğrencileri  iş dünyası, hukuk gibi alanlarla, ekonomi konularında araştırma ve öğretmeye yönelik kariyer olanakları için hazırlar ve iş dünyası, finans kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hükümet organizasyonlarında istihdama yönelik eğitimleri ile hizmet vermektedir.


Bölümün amacı,  öğrencileri modern topluluğun ekonomik yönleri ile tanıştırmak, ve onları günümüzün ekonomik problemleri analiz tekniklerini öğretmek  ve kamu politikalarını geliştirmek için karar verme yeteneklerini geliştirmektir. Normal öğrencilerin yanı sıra kamu hizmeti, özel şirketler, öğretim veya araştırma alanlarında kariyer planı olanlar için eğitimleri içermektedir.