Menü

 

KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Süleyman BARUTÇU

+90 258 296 27 02

sbarutcu@pau.edu.tr

İşletme Bölümü

Yard. Doç. Dr. Esra Aytaç ADALI

+90 258 296 26 98

eaytac@pau.edu.tr

İktisat Bölümü

Yard. Doç. Dr. Hakan ULUCAN

+90 258 296 38 66

hulucan@pau.edu.tr


Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yard. Doç. Dr. Özhan HANCILAR

+90 258 296 27 24

ohancilar@pau.edu.tr

Maliye Bölümü

Yard. Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE

+90 258 296 29 47

oozpence@pau.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. H. Simay KARAALP

+90 258 296 27 50

skaraalp@pau.edu.tr

Ekonometri Bölümü

Yard. Doç. Dr. Ferda Esin GÜLEL

+90 258 296 27 69

fegulel@pau.edu.tr

İngilizce İşletme Bölümü

Prof. Dr. Hakan SARITAŞ

+90 258 296 26 88

hsaritas@pau.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Yrd. Doç Dr Hakan ÖZKAYA

+90 258 296 27 19

hozkaya@pau.edu.tr

   Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

  Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Yaldır

   +90258  296 20 82 -296 48 41  

   akyaldır@pau.edu.tr