İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güncellenme Tarihi: 13 Eylül 2019

Zorunlu ve İsteğe Hazırlıkta Başarısız Olanların Türkçe Bölümlere Geçişi

Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim dili yüzde yüz İngilizce olarak  öğrenim gören  öğrencilerden zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında bir (1) ve iki (2) yıl başarısız olanların 19 Mayıs 2015 tarih ve 29360 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği gereğince kayıtlarının silinerek Türkçe programlara geçme talebinden bulunanların ve isteğe bağlı hazırlıktan bölümlere geçişi uygun görülenlerin listesi için tıklayınız.

Zorunlu hazırlıktan geçen öğrenciler 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde Rektörlük Öğrenci İşlerinden yeni bölümlerine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bölümlere Dilekçe verme son tarihi 11 Eylül 2019 dur. Daha sonraki Dilekçeler işleme alınmayacaktır.

İsteğe bağlı hazırlıktan geçenler dilekçe verdikten sonra herhangi bir işlem yapmayacak olup akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihlerini takip etmeleri gerekmektedir.  Kesinleşmiş son listedir. İsteğe bağlı hazırlıktan bölüme geçiş işlemleri bitmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZ ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDAN BAŞARISIZ OLUP, TÜRKÇE PROGRAMINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERDEN KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER İLE KAYIT YERİ VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.