Güncellenme Tarihi: 17 Şubat 2017

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal AYSAL Tez Ödülü

Fakültemiz İktisat bölümü 2011 yılı mezunu Şencan FELEK, Prof. Dr. Nihal YAYLA'nın danışmanlığında hazırladığı "Türkiye’de AB Doğrudan Yatırımları, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi" başlıklı Yüksek Lisans tezi ile İktisadi Araştırmalar Vakfı'nın Yüksek Lisans Tez Ödülünü kazanmıştır.