• 2008-2010 Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi
 • Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri
 • Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
 • Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
 • Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
 • Kamu İç Denetim Birim Yönergesi
 • Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi
 • Kamu İç Denetim Raporlama Standartları
 • Kamu İç Denetim Rehberi
 • Kamu İç Denetim Standartları
 • Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
 • Üst Yönetici Rehberi

 

Duyurular Tümünü Gör