• İç Denetçi Adaylarının Seçimi, Eğitimi ve Sertifikasyonu Hakkında Yönetmelik
  • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • İç Denetçilere Yapılacak Ek Ödeme Kararnamesi
  • İç Denetim Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Duyurular Tümünü Gör