Menü

 

PAZARLAMA

Genel Bilgiler
Programımızda uygulamalı eğitime büyük önem verilerek öğrencilerimizin pazarlama alanında deneyim kazanmalarına yönelik ,pazarlama bilgisi, bilgisayar kullanımı,staj çalışmaları ile pazarlama uygulayıcıları yetiştirmektir.
 
Amaçlar

Programın amacı öğrencilere pazarlama alanında temel bilgileri vermenin yanısıra, değişen pazarlama literatürünü yakından takip etmelerini sağlayarak başarılı birer pazarlama çalışanı yetiştirmektir.

Ayrıca ülkemizde ihtiyaç duyulan eğitilmiş ve nitelikli iş güçünün karşılanması,çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.

 

Programlar

Pazarlama (N.Ö.)
 
Öğretim Elemanları
Görevi Adı Soyadı Dahili E-Posta
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Meltem ÖZTÜRK 
104 mozturk@pau.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Okt. Nilüfer YILDIRIM 110   nilufery@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa Onur KAÇAROĞLU 136 onurkacaroglu@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Okt. Yaşar YILDIRIM  110 yyasar@pau.edu.tr