Menü

İŞLETME YÖNETİMİ

İşletme Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Amaçlar
Öğrencilere 21. yüzyılda ülkelerine ve dünyaya daha iyi hizmet edebilmeleri için kaliteli eğitim sağlamak, sürekli değişen, gelişen ve küreselleşen rekabet ortamında ulusal/uluslararası alanda kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu, özgür düşünebilen, iletişim becerilerine ve iş ahlakına sahip, araştırmacı ve çağdaş işletmecilik bilgileriyle donatılmış girişimci, yönetici ve çözüm ortağı olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektir
İşletme programı, yeni nesil işletmeci adaylarını sürekli öğrenme, analitik düşünme ve stratejik yönetim gerektiren günümüzün hızla değişen global ortamında verimli olarak görev yapabilmelerine olanak sağlamak için tasarlanmıştır. 

 

Programlar

İşletme Yönetimi (N.Ö.)
İşletme Yönetimi (İ.Ö.)
 
Öğretim Elemanları
Görevi Adı Soyadı Dahili E-Posta
Bölüm Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Kenan KARAGÜL 120   kkaragul@pau.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Meltem ÖZTÜRK
135 mozturk@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Okt. Murat TOKBAŞ 146 mtokbas@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mehmet Levent KOCAALAN 146 mlkocaalan@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Volkan AKÇİT 141             vakcit@pau.edu.tr