Menü

LOJİSTİK
 
Genel Bilgiler
Ülkenin insan gücü yetiştirme planı: Türkiye, nüfusunun hızlı artışı ve hızlı bir ekonomik büyüme performansı gerçekleştirmesinden dolayı yetişmiş iş gücü ihtiyacı yüksek olan bir ülkedir. Artan bu ihtiyaçtan dolayı meslek elemanı yetiştiren meslek yüksekokulları sayısı hızla artmakta ve bu okullardaki programlar da bu ihtiyaca istinaden çeşitlendirilmektedir. Lojistik yönetimi programının kuruluşu da ifade edilen insan gücü yetiştirme amacı ile paralellik göstermektedir.
 
Amaçlar
Lojistik Yönetimi Programı; Lojistik Yönetimi programında satın alma, nakliye ( hava, kara, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi lojistik ile eş anlamlı hale gelmiş konularda mezunlarımızın donanımlı olması amaçlanmaktadır. Bireylerin Mesleki ve Teknik Eğitim İhtiyaçları: Genç nüfus oranının oldukça yüksek olduğu ülkemizde mesleki ve teknik eğitim ekonomik büyümenin sağlıklı bir işlerlik kazanmasında kilit görevdedir. Lojistik yönetimi bölümü bu alanda istihdam edilecek bireylerin mesleki eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
 

Programlar

Lojistik
Lojistik (İ.Ö.)
 
Öğretim Elemanları
Görevi Adı Soyadı Dahili E-Posta
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kenan KARAGÜL 120 kkaragul@pau.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Selda EMLEK 133 semlek@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL  138         ntokat@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa Onur KAÇAROĞLU  136  onurkacaroglu@pau.edu.tr