Menü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Genel Bilgiler

İşyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştirilmesini sağlayacak programdır.

Amaçlar

Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personel ve iş güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı " yetiştiren bir bölüm. Ayrıca işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmak, tehlikeleri kaynağında yok etmek, çalışanların tüm dikkatini işine vererek iş verimini arttırmak, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamaktır.

Programlar

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.)

Öğretim Elemanları

Görevi

Adı Soyadı

Dahili

E-Posta

Bölüm Başkan Vekili

Öğr. Gör. Dr. Bülent ARPAT

106

barpat@pau.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.

Öğr. Gör. Sidem KANER

135

skaner@pau.edu.tr

Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Beyza TİN

135