Menü

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Genel Bilgiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, özel ve kamu kuruluşlarının halka açık yüzünü temsil ederek kuruma karşı olumlu algıları oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda diğer pazarlama faaliyetlerine destek olmak için reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlayıp uygulayabilen, teorik ve teknik altyapısı yüksek ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Program kapsamında, kurum ya da ürün/hizmete yönelik imaj ve itibar oluşumuna katkı sağlayabilecek mesajların oluşturulması için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini içeren ve en etkili biçimde bu süreçlerin işlenmesine yönelik hem kuramsal hem de uygulamalı içeriğe sahip dersler bulunmaktadır.
 
Amaçlar

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında uluslararası bilgi ve becerilerle donanmış, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, toplumsal konulara duyarlı, iletişim becerisi yüksek, yaratıcı, eleştirel ve çözüm üretebilen bakış açılara sahip, gerek kamu, gerekse özel sektörün halkla ilişkiler, reklam ve diğer tanıtım birimlerinde çalışabilecek nitelikte geleceğin profesyonellerini yetiştirmektir.

 

Programlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
 
Öğretim Elemanları
Görevi Adı Soyadı Dahili E-Posta
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Meltem ÖZTÜRK  135 mozturk@pau.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Öğr. Gör. Yüksel KEPENEK 125 ykepenek@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Okt. Nilüfer YILDIRIM  110  nilufery@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Selin ÜNAL ÇİMÇEK 123 scimcek@pau.edu.tr