Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY            Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Meral YALÇIN              Araştırma Görevlisi                                Araştırma Görevlisi 

     Ticaret Hukuku Anabilim Dalı            Ticaret Hukuku Anabilim Dalı                                Mehmet Emin YIKAR                                      Emine BİLGETEKİN

       akortunay @pau.edu.tr                               syalcin@pau.edu.tr                                 Ticaret Hukuku Anabilim Dalı                   Ticaret Hukuku Anabilim Dalı      

               0258 296 2713                                      0258 296 2815                                       yikar@pau.edu.tr                                     ebilgetekin@pau.edu.tr