ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.

Medeni Hukuk A.B.D.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.B.D.

Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.

Roma Hukuku A.B.D.

Ticaret Hukuku A.B.D.