Duyurular

Tümünü Gör

   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÖZGÜL, Medeni Hukuk Anabilim Dalı,mozgul @pau.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Senar ÇAĞIRGAN TUNCER, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, senart@pau.edu.tr

Araştırma Görevlisi, Kardelen KIRAÇMedeni Hukuk Anabilim Dalı, kkirac@pau.edu.tr

Araştırma Görevlisi, Serra KOCARMedeni Hukuk Anabilim Dalı, skocar@pau.edu.tr

Araştırma Görevlisi, Işık Aslı HANMedeni Hukuk Anabilim Dalı, ihan@pau.edu.tr

 Araştırma Görevlisi, Mine KAÇMAZMedeni Hukuk Anabilim Dalı, mkacmaz@pau.edu.tr

        

 

                                                   Araştırma Görevlisi, Ertuğrul Doğan ERZENGİNMedeni Hukuk Anabilim Dalı, eerzengin@pau.edu.tr