Arş. Gör. Esra TÜRKOĞLU ARSLAN                     Arş.Gör. KAHAN ONUR ARSLAN

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı            Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

                esrat@pau.edu.tr                                               konura@pau.edu.tr

Ekli Belgeler