Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü

Menü

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik Birimi 1998 Yılında 2495 sayılı Kanunla 28 Kişi ile kuruldu. 2004 Yılından itibaren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında hizmet verilmektedir.

Kurulma amacı; Üniversitemizin sorumluluk alanlarında çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kurumumuzdan hizmet alanlarla (ziyaretçi, hasta, refakatçı) Üniversitemizin mal varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmet her zaman ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde muhattablarımıza en etkin ve verimli bir şekilde verilir.  Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü halen Denizlide 5, ilçelerde 9 olmak üzere Toplam 14 Yerleşkeyle ve 60’a yakın nöbet mahali ile kesintisiz 24 saat hizmet vermektedir.

Güvenlik Müdürlüğü olarak üniversitemizin her türlü stratejik planını ve programını gelişim ve süreçlerini görevi gereği yakından takip etmek durumundadır. Bunu ilk önce resmi yazılar (Birimimizin konusunu ilgilendiren kanun ve yönetmelikler) ayrıca rektörlüğün talimatları ve direktifleri doğrultusunda şekillendirilmektedir. 

Personel dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

1 Koruma ve Güvenlik Müdürü

2 Birim Sorumlusu

1 Koruma ve Güvenlik Şefi

1 Memur

64 Koruma ve Güvenlik Görevlisi “Merkezde”

4 Bekçi

1 Hasta Bakıcı

1 Hizmetli

40 Özel Güvenlik Görevlisi ‘’Merkezde’’

20 Özel Güvenlik Görevlisi ‘‘İlçelerde’’

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi “İlçelerde”
 
Genel Toplam 149 Personel

Duyurular Tümünü Gör