Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÜRSOY

Genel Fizyoterapi AD

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

1- ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Süleyman Gürsoy 

1.2. Doğum Tarihi: 20 Mart 1959

1.3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.

 

1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'nu bitirdi. Yüksek lisansı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde, Doktorayı ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bitirdi. Halen Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.


1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1984

Y. Lisans

Fizyoterapi-Rehabilitasyon

İstanbul Üniversitesi

1988

Doktora

Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

2003

 

1.4.1. Lisansüstü Tezleri:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Sağlıklı Kişilerde Değişik Efor Yüklerinde Arter Basıncı ve Nabız Cevaplarının Değerlendirilmesi”

 Danışman: Prof. Dr. H. Nilgün Gürses 

 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, 1988.

1.4.1.2. Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Mekanik Bel Ağrısı Tedavisinde Yumuşak Doku Mobilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması”

Danışman: Prof. Dr. İnci Yüksel

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.5.1.      İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü (Şubat 1985-Ekim 1991).

1.5.2.      Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi AD (Şubat 1992-Kasım 1996).

1.5.3.      Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Kasım1996.-)

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1996-2003

Yrd. Doç. Dr

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2003-…

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

1.8. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.8.1. Solunum Tedavisinde Klinik Uygulamalar. “Georgia State Üniversitesi Kardiyopulmoner Bilimleri Departmanı” ve “Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” işbirliği ile, 25-28 Mayıs 2001, İstanbul.

1.8.2   Solunum Fonksiyon Testleri Egitim Programı. “Georgia State Üniversitesi Kardiyopulmoner Bilimleri Departmanı” ve “Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” işbirliği ile. 10-21 Haziran 2002 İstanbul.

1.8.3. Temel Yaşam Desteği Kursu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi. 29 Kasım 2002, Denizli.

 

1.9. Mesleki İlgi Alanları:

1.9.1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

1.9.2. Isı Işık

1.9.2. Hidroterapi

 

2- ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1.  Yağcı N, Gürsoy S, Cavlak U, Er S, Koçaker A.: “ Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda 6 Haftalık Yürüme Programının Fiziksel Performansa Etkileri” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 14(3), 121-125, 2003.

B2.  Cavlak U, Gursoy S, Karabay N. Assessment of physical fitness in children with beta-thalassemia major: a comparative study Fizyoterapi Rehabilitasyon 2005; 16(1):25-30

B3.  Cavlak U, Aslan UB, Gursoy S, Yagci N, Yeldan I.: “Attitudes of physiotherapists and physiotherapy students toward euthanasia: a comparative study.” Adv. Ther. 24(1):135-45, 2007.

 

C. Yayınlanmış kitap veya kitap bölümü:

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1. Gursoy S, Taskıran H, Akdur H. Pulmonary function test results in young amateur sportsmen. 13th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy. May 23-28, 1999. Yokohama, Japan

D2. Yagci N, Gursoy S, Aslan U. Foot deformities and angular abnormalities in schooler children. International public health congress "Health 21 in action". Oct 8-12, 2000. Istanbul, Turkiye

D3. Cavlak U, Kavlak E, Gursoy S, Tarakçı E, Ozdinçler A, Uysal H. The effects of physical and social health components on quality of life in Turkish mothers with disabled children. 9th International conference of Baltic Child neurology association – June 20-23, 2007. Vilnius, Lithuania.

D4. Cavlak U, Kavlak E, Tarakçı E, Ozdinçler A, Uysal H, Gursoy S. A Comparison of quality of life of mothers with children with/without disabilities: A sample based on Turkish population. 9th International conference of Baltic Child neurology association – June 20-23, 2007. Vilnius, Lithuania.

 

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1.  Gürses H N, Güzelsoy D, Bakay C, Polat G, Gürsoy S, Aytaç A, Demiroğlu C Koroner by-pass yapılan hastalarda preoperatif ve postoperatif egzersiz testleri ile hastaların durumlarının değerlendirilmesi. Spor Hekimliği Dergisi. 21(4):105-111; 1986

E2.  Yurdalan S U, Gürses H N, Gürsoy S, Güzelsoy D, Sansoy V, Demiroğlu C. Sağlıklı kişilerde ve geçirilmiş myokard enfarktüslü hastalarda izometrik egzersiz testinin solunum ve kardiyopulmoner sistemlere etkilerinin karşılaştırılması. Solunum Dergisi 13: 460-65;1990

E3.  Şişli H, Gürses H N, Gürsoy S, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Sağlıklı genç erkeklerde açlık ve tokluk durumundaki egzersiz testlerinin solunum ve kardiyovasküler parametreler açısından karşılaştırılması. Solunum Dergisi 14: 403-409; 1989.

E4.  Gürsoy S, Gürses H N, Polat B, Özdirenç M, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Kalp kapak ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Solunum Dergisi 15: 210-215; 1992.

E5.  Gürsoy S, Gürses N, Taşkıran H, Akdur H, Şişli H. Genç Sağlıklı Kişilerin Egzersiz Kapasitesinde Cinsiyetin Rolü. Fizyoterapi Rehabilitasyon 1997; 8(6):13-19.

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1.       Gürses H N, Güzelsoy D, Polat B, Harutoğlu H, Şişli H, Gürsoy S, Yurdalan U, Polat G, Demiroğlu C. 1982-87 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji enstitüsünde’de kardiyak rehabilitasyon çalışmaları. I. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu Ankara. 6-8 Mayıs 1987.

F2.       Güzelsoy D, Yiğit Z, İlerigelen A, Gürses H N, Özcan M, Doğar H, Gürsoy S, Demiroğlu D. AMİ sonrası 2. ayda yapılan semptomla sınırlı egzersiz testinin prognoz saptama açısından değeri. Kardiyoloji Toplantısı , Samsun 18-19 Haziran 1987.

F3.       Yurdalan S U, Gürses H N, Gürsoy S, Güzelsoy D, Sansoy V, Demiroğlu C. Sağlıklı kişilerde ve geçirilmiş myokard enfarktüslü hastalarda izometrik egzersiz testinin solunum ve kardiyovasküler sistemlerine etkilerinin karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 16. Ulusal Kongresi, İstanbul 26-29 Eylül 1988.

F4.       Şişli H, Gürses H N, Gürsoy S, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Sağlıklı genç erkeklerde açlık ve tokluk durumundaki egzersiz testlerinin solunum ve kardiyovasküler parametreler açısından karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 17. Ulusal Kongresi, İzmir 25-29 Eylül 1989.

F5.       Gürses HN, Akdur H, Polat G, Atakan S, Gürsoy S, Bakay C, Güzelsoy D, Aytaç A, Demiroğlu C. Farklı koroner revaskülerizasyon yöntemlerinin postoperatif solunum fonksiyonlarına etkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 18. Ulusal Kongresi, Ankara 1990.

F6.       Gürsoy S, Gürses H N, Polat B, Özdirenç M, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Kalp kapak ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Ankara. Özet kitabı 1(2):43-44; 1990.

F7.       Gürsoy S, Gürses H N, Şişli H, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Erkek olgularda bisiklet ergometresinin değişik yüklerinde kardiyopulmoner cevapların değerlendirilmesi, III. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı s47. 8-9 Haziran1991.

F8.       Gürsoy S, Gürses H N, Şişli H, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Kadın olgularda bisiklet ergometresinin değişik efor yüklerinde kardiyovasküler ve pulmoner cevapların değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 19. Ulusal Kongresi, Bursa. 20-24 Ekim 1991.

F9.       Şişli H, Özdirenç M, Gürsoy S, Polat B, Polat G, Yurdalan U, Gürses H N, Aytaç A, Demiroğlu C. Açık kalp ameliyatı olan hastalarda pre ve postoperatif göğüs çevre ölçümlerinin karşılaştırılması. 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Nevşehir. Bildiri Özetleri Kitabı s59. 27 Ekim-2Kasım 1991.

F10.   Şişli H, Gürses H N, Gürsoy S, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Sağlıklı genç kadınlarda açlık ve tokluk durumundaki egzersiz testlerinin solunum ve kardiyovasküler parametreler açısından karşılaştırılması. 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara. Bildiri Özetleri Kitabı s60. 27Ekim-2Kasım 1991.

F11.   Gürses H N, Gürsoy S, Polat G, Atakan S, Yurdalan U, Demir R, Aytaç A, Demiroğlu C. Sigara içiminin pre-postoperatif solunum fonksiyonları üzerine etkileri. 4. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ankara. Bildiri Özetleri Kitabı s18. 8-10 Nisan 1992

F12.   Gürses H N, Gürsoy S, Yurdalan U, Demir R, Aytaç A, Demiroğlu C. Koroner bay-pass ameliyatı geçiren farklı yaş grubundaki hastaların pre ve postoperatif solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 21. Ulusal Kongresi, Kuşadası, İzmir. 24-28 Ekim 1993

F13.   Gürses H N, Gürsoy S, Yurdalan U, Demir R, Aytaç A, Demiroğlu C. Koroner bay-pass ameliyatı geçiren 3 farklı yaş grubundaki hastaların pre ve postoperatif solunum fonksiyon testlerinin karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 21. Ulusal Kongresi, Kuşadası, İzmir. 24-28 Ekim 1993

F14.   Gürsoy S, Gürses N, Taşkıran H, Akdur H, Şişli H. Genç sağlıklı kişilerin egzersiz kapasitesinde cinsiyetin rolü. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi, Ankara. 19-21 Kasım 1997

F15.   Gürsoy S, Taşkıran H, Çıtaker S. Genç amatör sporcularda solunum fonksiyon testleri. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi, Ankara. 19-21 Kasım 1997

F16.   Gürsoy S, Taşkıran H. Pamukkale üniversitesi kardiyopulmoner rehabilitasyon ünite çalışmaları. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi, Ankara. 19-21 Kasım 1997

 

H. Katıldığı Paneller, verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

H1.      Kalp Hastalıklarında Egzersiz Paneli. Kalp hastalıklarında Egzersiz Sempozyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 02 Mayıs 1997, Bolu

H2.      Kalp cerrahisinde rehabilitasyon paneli. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi. 19-21 Kasım 1997, Ankara

H3.      KOAH Rehabilitasyonu Paneli. VI. Rehabilitasyon Günleri. 24-25 Nisan 1998 Girne, Kıbrıs

H4.      Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Fizyoterapi Paneli. I.Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Günleri 17-19 Aralık 1998 İzmir

H5.      Konferans; Kalp hastalıklarında risk faktörleri eğitimi. Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi. 11 Haziran 2001, İzmir.

 

I. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Lisans Dersleri

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

 Uygulama

2010-2011

Güz

FTR 243 Hidroterapi

2

-

41

FTR 313 Pulmoner Rehabilitasyon

1

2

67

FTR 421 Klinik Uygulama I

5

16

40

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

0

5

FTR 401 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri-I

2

0

5

İlkbahar

FTR 124 Isı-Işık

1

2

31

FTR 312 Kardiyak Rehabilitasyon

1

2

40

FTR 348 Klinik Yaz Stajı-II

0

30

15

FTR 422 Klinik Uygulama II

5

16

46

FTR 420 Klinik Karar Verme

2

0

5

FTR 402 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri-II

2

0

5

Yaz

FTR 313 Pulmoner Rehabilitasyon

1

2

25

FTR312 Kardiyak Rehabilitasyon

1

2

22

2011-2012

Güz

FTR312 Kardiyak Rehabilitasyon

1

2

22

FTR 313 Pulmoner Rehabilitasyon

1

2

41

FTR 421 Klinik Uygulama I

5

16

67

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

0

3

FTR 401 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri-I

2

0

3

İlkbahar

FTR 124 Isı-Işık

1

2

22

FTR312 Kardiyak Rehabilitasyon

1

2

41

FTR 422 Klinik Uygulama II

5

16

43

FTR 402 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri-II

2

0

3

FTR 420 Klinik Karar Verme

2

0

3

II. Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

 Uygulama

2010-2011

Güz

FTR 517 Egzersiz Testleri

2

0

2

İlkbahar

FTR 533 Pulmoner Rehabilitasyon I

2

0

1

2011-2012

Güz

FTR 681 Nörolojik hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon

2

0

1

İlkbahar

FTR 556 Pulmoner Rehabilitasyon I

2

0

3

FTR 613 Fizyoterapistlere Yönelik Farmakoloji

2

0

1