Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

  

 Doç. Dr. Suat EREL

Ortopedik Rehabilitasyon AD

Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi

ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Suat EREL

1.2. Doğum Tarihi: 16.08.1977

1.3. Ünvanı: Doçent Doktor

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi

Pamukkale Üniversitesi

1999

Y. Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Protez- Ortez Biomekanik

Hacettepe Üniversitesi

2004

Doktora

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Protez- Ortez Biomekanik

Hacettepe Üniversitesi

2009

Doktora Tezi

Erel S. Yetişkin Hemiplejik Bireylerde Dinamik Ayak-Ayak Bileği Ortezi'nin Yürüyüş ve Denge Üzerine Olan Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protez-Ortez Biyomekanik, Ankara, 2009.

Yüksek Lisans Tezi

Erel S. Farklı ortamlarda yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kaliteleri ve fiziksel performanslarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protez-Ortez Biyomekanik, Ankara, 2004.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Hacettepe Üniversitesi   

2001-2009

Dr.Arş.Gör  

 Pamukkale Üniversitesi

2009- 2011

Yrd Doç Dr.

Pamukkale Üniversitesi

2011- Halen

A. YAYINLAR

A1. SCI, SCI Expanded, SSCI  ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir)

A1.1 S. Erel, İ.E. Şimşek, N. Bek, Y. Yakut, F. Uygur, "Short- and Long-Term Effects of An Inhibitor Hand Splint in Poststroke Patients: A Randomized Controlled Trial.", Topics in Stroke Rehabilitation (ISI) , 230-236 pp., 2011 , DOI: 10.1310/tsr1803-230

A1.2  B. Bayar, S. Erel, İ.E. Şimsek, E. Sümer, K. Bayar, "The effects of taping and foot exercises on patients with hallux valgus: a preliminary study.", Turkish Journal of Medical Sciences (ISI) , 403-409 pp., 2011 , DOI: 10.39/sag-0912-499

A1.3 N. Bek, S. Erel, İ.E. Şimsek, F. Uygur, Y. Yakut, "Short Term Results Of Intensive Physiotherapy in Clubfoot Deformity Treated with Ponseti Method.", Pediatrics International (ISI) , false pp., 2010 ,DOI: 10.1111/j.1442-200X.2010.03243.x

A1.4 S. Erel, F. Uygur, İ.E. Şimsek, Y.Yakut, "The effects of dynamic ankle-foot orthoses in chronic stroke patients at three-month follow-up: a randomized controlled trial.", Clinical Rehabilitation (ISI) , 2011 , DOI: 10.1177/0269215510390719

A1.5 N. Bek, İ.E. Şimsek, S.Erel, Y.Yakut, F.Uygur, "Turkish version of impact on family scale: a study of reliability and validity.", Health Qual Life Outcomes. (ISI) , 1-7 pp., 2009 , DOI: 10.1186/1477-7525-7-4

A1.6 S.Erel, İ.E.Şimşek, Ç.Ayhan, N.Bek, Y.Yakut, F.Uygur, "An adjustable shoulder abduction orthosis for the post-operative management of tendon transfer: A preliminary study", Prostehetics Orthotics International (ISI) , 129-135 pp., 2008

A1.7 S. Erel, F Uygur, N. Bek, “The effects of dynamic ankle-foot orthoses on functional ambulation activities, weight bearing and spatio-temporal characteristics of hemiparetic gait”. Disabil Rehabil.(ISI) 2011 doi:10.3109/09638288.2011.582926

A.4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering  Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan

A4.1 Y.Kavlak, İ.E.Şimşek, S.Erel, A.Mutlu, N.Bek, Y.Yakut, F.Uygur, "Effect of structural foot deformities on foot function in the elderly", Fizyoterapi Rehabilitasyon , 84-88. pp., 2006

A4.2 S.Erel, İ.E.Şimşek, N.Bek, B.Bayar, A.Alan, Y.Yakut, F.Uygur, "Çocuk hastalarda plastik ayak ayak bileği ortez görünümünün memnuniyet ve ortezi kullanma üzerine etkisi", Fizyoterapi Rehabilitasyon , 195-200 pp., 2007

A4.3 S.Erel, F.Uygur, "Toplumda ve huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin fiziksel performans ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması.", Fizyoterapi Rehabilitasyon , 35-42 pp., 2010