Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

  Yrd. Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Genel Fizyoterapi AD

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Servisi

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1.Adı Soyadı: Orçin TELLİ ATALAY

1.2.Doğum Tarihi: 26.05.1980

1.3.Ünvanı: Yardımcı Doçent

1.4.Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2001

Y. Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2004

Doktora

 Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2009

1.4.1. Lisans Üstü Tezleri

1.4.1.1.Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Hastalarda Ağrı Eşiği ve Toleransının İncelenmesi”

Danışman. Doç. Dr. Uğur CAVLAK

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Denizli, 2004.

1.4.1.2.Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Serbest Yürüyüşün Orta Yaş ve Üzeri Bireylerde Fiziksel ve Kognitif Fonksiyonlar, Emosyonel Statü ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ”

Danışman. Prof. Dr. Uğur CAVLAK

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Denizli, 2009.

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

1.5.1. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, (03.Eylül.2001- Halen)

1.6.Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi  

2001-2005

Öğr.Gör.  

Pamukkale Üniversitesi

2005- Ekim 2011

Yardımcı Doçent

Pamukkale Üniversitesi

Kasım 2011-Halen

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği

1.7.2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

1.7.3. Alzheimer Derneği Denizli Şubesi

1.7.4.Türkiye Diyabet Cemiyeti Denizli Şubesi

1.8. Aldığı Mesleki Eğitim ve  Kurslar

1.8.1. 10 -21 Haziran 2002, Pulmonary Diagnostic Course Koç Universitesi, İstanbul

1.8.2. 28-29 Eylül 2002 Ortopedik Manel Terapi,Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi;Denizli .

1.8.3. 29 Kasım 2002  Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu PAÜ Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı , Denizli.

1.8.4. 20-21 Ekim 2001 Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon 2, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, Denizli.

1.8.5. 11–12 Şubat 2005 Skolyozda Üç Boyutlu Tedavi” Kursu Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O, Denizli.

1.8.6. 04 Şubat.2006 Pressure Therapy, J.MAINAT, S.A, Türkiye Fizyoterapistler Derneği İzmir Şubesi, Denizli.

1.8.7. 02–05 Şubat 2006  Üst Ekstremite Manual Lenf Drenaj ve Dekonjestif Fizyoterapi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği İzmir Şubesi, İzmir

1.8.8. 16-18 Şubat 2007 Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı, Akademika, İstanbul.

1.8.9. 7-8 Mayıs 2009 Sporda Fizyolojik Ölçümler Kursu. 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

1.8.10. 7-8 Mayıs 2009 Egzersiz Reçetesi Atölye Çalışması. 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

1.8.11. 22-25 September 2009 Posttraumatic knee at sportsmen - evaluation, recovery, return to sportive activity” Course (Jeff Konin,  Prof. – Universitatea South Florida, vicepresedinte al Departamentului de Medicină Sportivă si Ortopedie, Tampa, USA) in The 2nd International Conference, Physical Exercises-A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living , , Craiova.

1.8.12. 13- 14 Şubat 2010 ICF(International Classification of Functioning) Türkiye Fizyoterapistler Derneği(Prof.Dr. Ayşe KARADUMAN) ,Denizli

1.9.Mesleki İlgi Alanları

1.9.1. Kardiyak-Pulmoner Rehabilitasyon

1.9.2. Lenfödem/Dekonjestif fizyoterapi

1.9.3. Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

1.9.4.Diyabet ve Obezitede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yazışma Adresi:

Yard.Doç.Dr. Orçin Telli Atalay

Pamukkale Üniversitesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Rektörlük Binası Zemin Katı, 20070 Denizli

e-mail: orcint@pau.edu.tr    Tel: 258 2962309,   Fax: 2582962322

2- ESERLER

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( SCI, SCI Expanded, SSCI  ve Arts and Humanities)

A.1 Tellı O, Cavlak U. : ‘ Measuring The Pain Threshold and Tolerance Using Electrical Stimulation In Patients With Type II Diabetes Mellitus’. Journal of Diabetes and Its Complications,20:5: 308-316, 2006

A.2 Ari A, Atalay OT, Harwood R, Sheard MM, Aljamhan EA, Fink JB Influence of nebulizer type, position, and bias flow on aerosol drug delivery in simulated pediatric and adult lung models during mechanical ventilation. Respir Care. 2010 Jul;55(7):845-51

A.3 Atalay OT, Cavlak U. The impact of unsupervised regular walking on health: a sample of Turkish middle-aged and older adults. Eur Rev Aging Phys Act. Volume 8 / 2011:Online First™, 22 June 2011

B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B.1. Yağcı N, Telli O,  Başakcı Çalık B, Cavlak U. “ Analyzing of Rotational and Angular Deviations of Lower Extremities in Nursery School Children Based on a Turkhish Sample: Gender Differences”. J. Med. Sci 2005; Oct-Dec,5(4): 344-49

B.2. Doymaz F, Cavlak U, Kucuk M, Tellı O, Bas Aslan U.: ‘ Analyzing The Effects of Physical Characteristics On Trunk Muscles Endurance In Healthy Turkish Subjects’.  Sports Medicine Journal.Nr.6- 375-385, 2006(10)

B.3.Baskan E. Cavlak U., Telli O., “The Effect Of Maximal İsometric Contraction Training İn Various Knee Positions On Physical Capacity Of Healthy Quadriceps Muscle” Sports Medicine Journal. Nr.8- 464-469, 2006(14)

B.4. U.Cavlak, O.Telli,  E.Baskan, F.Altug. An analysis study describing physical fitness level of overweight subjects. Medıcına Sportıva - Journal of Romanian Sports Medicine Society, No.17 – 2009(15)

B.5. Ari A, Atalay OT, Aljamhan E. From admission to graduation: the impact of gender on student academic success in respiratory therapy education. J Allied Health. 2010 Fall;39(3):175-8.(16)

C. Yayınlanmış kitap veya kitap bölümü

C.1.

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D.1. Arzu Ari, Orcin Telli, James Fink. Influence Of Nebulızer Type, Posıtıon And Bıas Flow On Aerosol Drug Delıvery In A Model Of Infant Mechanıcal Ventılatıon. 54th International Respiratory Congress Dec 13–16, 2008 Anaheim, California

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

E.1.

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

F.1. Cavlak U, Telli O, Yıldız G.: ‘Diyabetik Hastalarda Kassal Endurans, Esneklik ve Denge Yeteneğinin Değerlendirilmesi’, 39.Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2003 İstanbul

 F.2. Baskan E, Yağcı N, Telli O.: “Sedanter Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Parametrelerinin Bilişsel Yıkım Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 20-24/10/2003 Antalya.

F.3. Baskan E, Dirik A, Yağcı N, Telli O.: “Yaşlılarda Görülen Diz Problemlerinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 20-24/10/2003 Antalya.

F.4. Telli O: ‘İleri Yaşta Görülen Denge Problemlerinin Düşme Riski Ve Bağımlılık Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi’, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 20-24/10/2003 Antalya.

F.5. Telli O., Cavlak U., Baskan E., “Periferik Nöropatisi Olan Ve Olmayan Diyabetik Olgularda Vücut Kitle İndeksinin Ağrı Eşiği Ve Toleransı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006

H. Katıldığı paneller, verdiği seminerler, konferanslar, kurslar ve eğitimler:

      H.1. Georgia State University, Health and Human Sciences Department, School of Respiratory Therapy, 04.13.2008.  COPD Rehabilitation Orcin Telli (Lecture)

      H.2.The 2nd International Conference, Physical Exercises-A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living ,”Lymphedema and Decongestive Physiotherapy” ,22-25 September 2009, Craiova-Romania Orcin Telli Atalay  (Workshop + Panelist)

I. Projeler

I.1. Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı (2010-2014)(Denizli/Türkiye)

J. Son iki yılda verdiği lisans düzeydeki dersler

     

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Kredi Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

FTR 215 HİDROTERAPİ VE KAPLICA REHABİLİTASYONU

2

0

2

FTR 303 MANUPLATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ I

1

4

2

FTR 311 PULMONER REHABİLİTASYON

1

2

2

FTR 405 KLİNİK UYGULAMA I

4

16

8

İlkbahar

FTR 126 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ 1

1

0

1

FTR 202 UYGULAMALI EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

1

2

2

FTR 310 Fizyoterapi’de Özel Konular

3

0

3

FTR 422 Klinik Uygulama II

4

16

8

2010-2011

Güz

FTR 127 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ I

2

0

2

FTR 341 MANUPLATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ II

1

4

2

FTR 421 Klinik Uygulama I

5

15

8

FTR419REHABİLİTASYON SEMİNERİ

2

0

2

İlkbahar

FTR 126 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ 2

1

0

1

FTR202UYGULAMALI EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ II

1

0

0

FTR 310 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR

3

0

3

FTR 422 Klinik Uygulama II

5

15

8

FTR312Kardiyak Rehabilitasyon

1

2

2

FTR 420 Klinik Karar Verme

2

0

2

FTR 216 Klinik Yaz stajı

0

30

0

FTR 127 Sağlıklı yaşam ve Egzersiz

2

0

2

         K. Son iki yılda verdiği lisans üstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

2010-2011

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Kredi Sayısı

Teorik

Uygulama

İlkbahar

FTR 521 Fiziksel Uygunluk

3

0

3

FTR 556 Pulmoner Rehabilitasyon 1

3

0

3

2011-2012

Güz

FTR 521 Fiziksel Uygunluk

3

6

6

İlkbahar

FTR 562 Klinik Uygulama II

1

4

3

FTR 555 Kardiyak Rehabilitasyon

3

0

3