Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 Doç. Dr. Nihal BÜKER

Ortopedik Rehabilitasyon AD

Ortopedik Rehabilitasyon Servisi

ÖZGEÇMİŞ:

1.1. Adı Soyadı: Nihal BÜKER

1.2. Doğum Tarihi: 02 Eylül 1969

1.3. Ünvanı: Doçent Doktor

 

1.4. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Ünv.

1991

Y. Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Ünv.

1997

Doktora

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Ünv.

2010

1.4.1. Lisansüstü Tezleri:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Farklı Yaş Gruplarında Yaşlanmanın Denge Üzerine Etkileri”

Danışman: Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997.

1.4.1.2. Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Artroskopk Mini-Açık Yöntem ile Rotator Manşet Tamiri Yapılan Hastalarda Fizyoterapi Programı ile Ev Programının Etkilerinin Karşılaştırılması: Retrospektif Çalışma”

Danışman: Doç. Dr. Ali KİTİŞ

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.5.1.      Oyrum Rehabilitasyon Merkezi, Denizli (1991-1995).

1.5.2.      Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (01 Şubat 1995- ...).

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1995-…

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

1.7.2. El Terapistleri Derneği, İzmir (Kurucu Üye).

1.7.3. Avrupa El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (EFSHT)

1.7.4. Uluslararası El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (IFSHT)

1.7.5. Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, Denizli.

1.7.6. Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Denizli.

1.8. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.8.1. Ortopedik Manuel Terapi Kursu-I. 23-26 Mart 1994, İzmir-Türkiye.

1.8.2. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 30-31 Mayıs 1997, İzmir-Türkiye.

1.8.3. İlizarov Cerrahisi (Ateşli Silah Yaralanmaları, Dwarfizm’de Tedavi, Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Rehabilitasyon). 9-10 Aralık 2000, İstanbul-Türkiye.

1.8.4. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 5-6 Mayıs 2001, Denizli-Türkiye.

1.8.5. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-II. 23-24 Haziran 2001, Denizli-Türkiye.

1.8.6. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 22-23 Eylül 2001, Denizli-Türkiye.

1.8.7. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-II. 20-21 Ekim 2001, Denizli-Türkiye.

1.8.8. Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 26-27 Ocak 2002, Denizli-Türkiye.

1.8.9. Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-II. 8-9 Haziran 2002, Denizli-Türkiye.

1.8.10. Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu. 29 Kasım 2002, Denizli-Türkiye.

1.8.11. El Terapistleri Derneği I. Eğitim Toplantısı. 18-19 Ekim 2008, Denizli-Türkiye.

1.8.13. El Terapistleri Derneği “Üst Ekstremitede Değerlendirme” konulu II. Eğitim Toplantısı. 12-13 Aralık 2009, İzmir-Türkiye.

1.8.14. ICF (International Classification of Functioning) Eğitimi, 12-14 Şubat 2010, Denizli-Türkiye.

1.9. Mesleki İlgi Alanları:

1.9.1. Ortopedik Rehabilitasyonu

1.9.2. El Rehabilitasyonu

1.9.3. Geriatrik Rehabilitasyon

1.10. Aldığı Ödül ve Teşvikler

1.10.1. Tubitak-Ulakbim Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı.

 Kitiş A, Büker N, Kara Gökalan İ. Comparison of Two Methods of Controlled Mobilisation of Flexor Tendon Repairs in Zone 2. Scand J Plast Recon Surg Hand Surg, 43(3): 160-165, 2009.

Yazışma Adresi:

Öğr. Gör. Nihal BÜKER

Pamukkale Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Rektörlük Binası Zemin Katı 20070

Kınıklı-DENİZLi

nasuk@pau.edu.tr

Tel: 258 2962299

Fax:258 2962322

2- ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

A1. Kitiş A, Büker N, Kara Gökalan İ. Comparison of Two Methods of Controlled Mobilisation of Flexor Tendon Repairs in Zone 2. Scand J Plast Recon Surg Hand Surg, 2009; 43(3): 160-165.

A2. Büker N, Kitiş A, Akkaya S, Akkaya N. Artroskopik Yardımlı Mini-Açık Yöntem ile Rotator Manşet Tamiri Yapılan Hastalarda Gözetimli Fizyoterapi ile Ev Egzersiz Programının Sonuçlarının Karşılaştırılması. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 2011; 22(3): 134-139.

A3. Büker N, Akkaya S, Akkaya N, Kitiş A. Functional Results of Local Corticosteroid İnjections in the Management of Shoulder Pain. Pak J Med Sci, 2011; 27(5): 1135-1140.

A4. Kitiş A, Nihal B. Comparison of Static and Dynamic Splinting Regimens for Extensor Tendon Repairs in Zones V to VII. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. 46 

B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Büker N, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U. “Şehirde ve Kırsal Kesimdeki Yaşlıların Ev Güvenliğinin İncelenmesi”. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(4): 297–300. , 2008.

B2. Buker N, Aslan E, Altug F, Kitis A, Cavlak U. The Effects of Two Different Physiotherapy Methods on Hamstring Muscles Flexibility. Sport Medicine Journal 16: 974-977, 2008.

B3. Altug F, Cavlak U, Buker N, Kitis A. The Effects of Physical and Non-Physical Functioning on One-Leg Standing Balance in Population of Institutionalized Adults. Sport Medicine Journal 16: 1013-1019, 2008.

C. Yayınlanmış kitap veya kitap bölümü:

C1. Cavlak U, Büker N. Yaşlılıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Yaşlılıkta Problemler ve Çözümleri. Kalınkara V. (Editör), Ankara-Türkiye.

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. Yağcı N, Taşkıran H, Aşuk (Büker) N, Karakaya N. Cerebral Palsy'li Çocuklardaki Ayak Deformiteleri'nin Saptanması. I. Türk-Alman Pediatrik Ortopedi Kongresi, 24-27 Mayıs 1996, Antalya.

D2. Yağcı N, Taşkıran H, Aşuk (Büker) N, Karakaya N. The Results of Physiotherapy in Children with Cerebral Palsy. I. Türk-Alman Pediatrik Ortopedi Kongresi, 24-27 Mayıs 1996, Antalya.

D3. Kitiş A, Taşkıran H, Aşuk (Büker) N, Kürklü B, Uygur F. Informing Patients About Their Treatments in the Management of Low Back Pain. The Pain Clinic 7th International Symposium, 2-6 Ekim 1996, İstanbul-Türkiye.

D4. Büker N, Taşkıran H. Comparison of manuel therapy and proprioseptif neuromuscular facilitation techniques (PNF) in patients with shoulder limitations. Fifth Congress Federation of European Societies for Hand Therapy, 23-25 Nisan 1999, Yunanistan.

D5. Kitiş A, Çalık BB, Büker N, Aslan E. Results of Early Controlled Active Mobilisation with Dynamic Splinting Program After Extensor Tendon Repair. VIIIth Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, 22-25 Mayıs 2002, Amsterdam-Hollanda.

D6. Altuğ F, Büker N, Kitiş A, Cavlak U. Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Mental ve Moral Durumun Yürüme Hızına Olan Etkilerinin İncelenmesi. I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23-25 Eylül 2005, İzmir-Türkiye.

D7. Kitiş A, Büker N, Çalık B. Yaşlılarda El Deformitelerinin ve Kavrama Kuvvetinin Karşılaştırılması: Ön Sonuçlar. I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23-25 Eylül 2005, İzmir-Türkiye.

D8. Kitis A, Buker N, Ozcan RH,  Bagdatli D, Kara IG. Functional Outcome in Patients with Zone I Flexor Tendon Injuries. Eurohand 2008 EFSHT IXth Congress. 19-21 Haziran 2008, Lozan-İsviçre.

D9. Kitis A, Buker N, Bagdatli D, Kara IG, Ozcan RH. Functional Outcome of the Early Active Mobilization for the Treatment of Extensor Tendon Injuries. Eurohand 2008 EFSHT IXth Congress. 19-21 Haziran 2008, Lozan-İsviçre.

D10. Buker N, Kitis A, Kara IG. Investigation of Effects of the Upper Extremity Injuries on Functional Capacity and General Health. VIth Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 4-7 Haziran 2009, Ohrid-Makedonya.

D11. Kitis A, Buker N, Kara IG. Dynamic versus Static Splinting of Simple Zone V to VII Extensor Tendon Repairs: A Prospective, Randomized, Controlled Study. VIth Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 4-7 Haziran 2009, Ohrid-Makedonya.

D12. Büker N, Akkaya S, Akkaya N, Kitis A, Yorukoglu C. Short Term Functional Results Of Local Corticosteroid Injections At The Management Of Shoulder Pain. Eurohand2011 Combined XVIth FESSH CONGRESS and Xth EFSHT CONGRESS. 26-28 May Oslo-Norveç. 2011.

D13. Altug F, Büker N, Kavlak E, Cavlak U. Assessing hand grip strength of upper extremities: A comparative study. Eurohand2011 Combined XVIth FESSH CONGRESS and Xth EFSHT CONGRESS. 26-28 May Oslo-Norveç. 2011.

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1. Büker N, Karaduman A. Disorder of balance which reveals with growing old. Elderly Issues Research Journal, 1(2), 92-101, 2001.

E2. Kitiş A, Büker N, Çalık BB. Yaşlılarda El Deformitelerinin ve Kavrama Kuvvetinin Karşılaştırılması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 3(2): 118-125, Temmuz 2003.

E3. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. “Hekimlerde Kas-İskelet Sistemi Problemlerinin Analizi”. Dumlupınar Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 10, 163–71: 2006.

E4. Altuğ F, Yağcı N, Kitiş A, Büker N, Cavlak U. Evde Yaşayan Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 1: 48-60, 2009.

E5. Büker N, Kitiş A, Kıter E, Ök N. Dejeneratif sakroileit hastalarında eklem içi enjeksiyon uygulamalarının etkilerinin incelenmesi. AJCI. 2010;4(3):152-157.

E6. Akaya S, Büker N, Kitiş A, Akaya N, Yörükoğlu AÇ. Rotator manşet lezyonu olan hastalarda ağrı, fonksiyonel durum ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2010;3(2):84-89.

E7. Büker N, Altuğ F, Kavlak E, Kitiş A. Huzur evi ve ev ortamında yaşayan yaşlılarda moral ve depresyon düzeyinin fonksiyonel durum üzerine etkisinin incelenmesi.  Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2010;1: 44-53.

E8. Büker N, Akkaya S, Oto M, Akkaya N, Kitiş A. Kırık hastalarda hastanede kalma süresinin anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi. Anatol J Clin Investing. 2011;5(4): 181-185.

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Aşuk (Büker) N, Taşkıran H, Şaylı U. Omuz Eklemi Hareket Kısıtlılığı Olgularında Manuel Terapi ve Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) Uygulamasının Karşılaştırılması. 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi. 26-29 Ekim 1996, Denizli-Türkiye.

F2. Yağcı N, Taşkıran H, Aşuk (Büker) N, Karakaya N. Serebral Palys’li Çocuklarda Görülen Ayak Problemlerinin Saptanması. VI. Fizypterapi’ de Gelişmeler Sempozyumu. 6-9 Kasım 1996, Denizli-Türkiye.

F3. Büker N, Karaduman A. Farklı Yaş Gruplarında Yaşlanmanın Denge Üzerine Etkileri. 2000’ e Doğru Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon Sempozyumu. 7 Eylül 1999, İstanbul-Türkiye.

F4. Altuğ F, Erbahçeci F, Büker N. Taşkıran H. “Çalışan Kadınlar Ve Ev Kadınlarında Mesleki Açıdan Fiziksel Yapının Değerlendirilmesi”. I. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 26–28 Kasım 1999, Ankara-Türkiye.

F5. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. “Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi”. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 16–18 Kasım 2001 Ankara-Türkiye.

F6. Büker N, Karaduman A, Altuğ F. Cavlak U. “Farklı Yaş Gruplarındaki Yaşlı Adayları Ve Yaşlılarda Postüral Değişikliklerin İncelenmesi”. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi 9–12 Nisan 2003. Denizli-Türkiye.

F7. Büker N, Karaduman A. Yaşlanmanın Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkileri. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi. 9-12 Nisan 2003, Denizli-Türkiye.

F8. Kitiş A, Büker N, Altuğ F. Mermer Endüstrisinde Kas-İskelet Şikayetlerine Yönelik İşle İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 17-19 Kasım 2006, İstanbul-Türkiye.

F9. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U. Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Hamstring Kas Esnekliği Üzerine Etkisi. XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 17-19 Kasım 2006, İstanbul-Türkiye.

F10. Altuğ F, Büker N, Çelik E, Kitiş A. Huzurevi ve Ev Ortamında Yaşayan Yaşlılarda Moral ve Depresyon Düzeyinin Kognitif Fonksiyonlar ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 17-19 Kasım 2006, İstanbul-Türkiye.

F11. Büker N, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U. Evde Yaşayan Yaşlılarda Ev Güvenlik Kontrol Anketinin Sonuçları. XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 17-19 Kasım 2006, İstanbul-Türkiye.

F12. Altuğ F, Yağcı N, Kitiş A, Büker N, Cavlak U. Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. XII. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 6-9 Kasım 2008, Eskişehir-Türkiye.

F13. Büker N, Kitiş A, Oto M, Akkaya S, Demirkan F. Rehabilitasyon Programına Alınan Kırık Hastalarının Anksiyete ve Depresyonlarının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 14-16 Mayıs 2009, İzmir-Türkiye.

F14. Büker N, Kitiş A, Kıter E, Ök N. Dejeneratif Sakroileit Hastalarında Eklem İçi Enjeksiyon uygulamalarının Etkilerinin İncelenmesi. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 14-16 Mayıs 2009, İzmir-Türkiye.

F15. Kavlak E, Kavlak A, Büker N. Pallister-Killian sendromlu bir hastada Bobath terapisi ve Portage erken çocukluk dönemi eğitim proğramının etkisi: olgu sunumu. I. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 08-10 Ekim 2009, İstanbul-Türkiye.

F16. N. Büker, S. Akkaya, A. Kitiş, N. Akkaya, AÇ. Yörükoğlu. Omuz ağrılı hastalarda depresyon durumunun incelenmesi. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi. 25-28 Mart 2010, Ankara-Türkiye.

F17. N. Büker, A. Kitiş, S. Akkaya, N. Akkaya, AÇ. Yörükoğlu. Omuz ağrısı olan hastalarda üst ekstremitenin fonksiyonel düzeyinin ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. 25-28 Mart 2010, Ankara-Türkiye.

F18. Büker N, Kitiş A, Akkaya S, Akkaya N. Rotator Manşet Tamiri Sonrası Gece, İstirahatte ve Aktivite Sırasındaki Ağrı Düzeyindeki Değişiklikler. 1. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi. 19-22 Mayıs 2010, Antalya-Türkiye.

F19. Akkaya S, Büker N, Kitiş A, Akkaya N. Evre II Rotator Manşet Tamiri Sonrası Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesi. 1. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi. 19-22 Mayıs 2010, Antalya-Türkiye.

F20. Kitiş A, Büker N, Erdoğan K, Altuğ F, Çevik MA, Tonak HA. Üst Ekstremite Kas Kuvvetinin Artırılmasında Kullanılan İki Farklı Egzersiz Yönteminin Karşılaştırılması. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7-9 Ekim 2010, Antakya/Hatay-Türkiye.

F21. Altuğ F, Büker N, Kavlak E, Cavlak U, Çırak B. Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Özür Durumu, Ağrı Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7-9 Ekim Antakya/Hatay-Türkiye.

F22. Büker N, Kıter E, Akaya S, Kitiş A, Akaya N, Ök N. Kalça Protez Cerrahisi Uygulanan Hastaların Genel Sağlık, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7-9 Ekim 2010 Antakya/Hatay-Türkiye.

F23. Kitiş A, Gökalan Kara İ, Büker N. Redüksiyon Mammoplasti Sonrası Fonksiyonel Sonuçları: Pilot Bir Çalışma. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı. 14-18 Eylül 2011 İzmir/Türkiye.

F24. Kavlak E, Cavlak U, Büker N, Altuğ F. Serebral Palsili Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Ölçeği İle Değerlendirilmesi. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 7-9 Ekim 2011 İstanbul/Türkiye.

F25. Kavlak E, Cavlak U, Büker N, Altuğ F, Kavlak HA. Zihinsel Engelli Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Ölçeği İle Değerlendirilmesi. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 7-9 Ekim 2011 İstanbul/Türkiye.

F26. Büker N, Kitiş A, Akkaya S, Akkaya N. Artroskopik Yardımlı Mini-Açık Yöntem İle Rotator Manşet Tamiri Yapılan Hastalarda Fizyoterapi Programı İle Ev Programının Etkilerinin Karşılaştırılması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 30 Ekim-5 Kasım 2011 Antalya/Türkiye.

F27. Büker N, Akkaya S, Akkaya N, Kitiş A. Rotator Manşet Tamiri Yapılan Hastaların Kavrama Kuvveti Değişikliklerinin Belirlenmesi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 30 Ekim-5 Kasım 2011 Antalya/Türkiye.

F28. Büker N, Kıter E, Oto M, Akkaya S, Kitiş A, Akkaya N. Kalça Protez Cerrahisi Sonrası Hastalık ve Cerrahiye İlişkin Tanımlayıcı Bilgilerin Hastaların Genel Sağlık, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 30 Ekim-5 Kasım 2011 Antalya/Türkiye.

F29. Koç S, Büker N, Kıter E. Hastaların Bağımsızlık ve Depresyon Düzeylerinin Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Algısı Üzerine Etkisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 30 Ekim-5 Kasım 2011 Antalya/Türkiye.

H. Katıldığı Paneller, verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

H1.  Büker N. Yaşlanmanın Vücut Sistemleri Üzerine Etkileri. İzmir El ve Mikrocerrahi Hastaneleri Toplantıları, 7 Aralık 1999, İzmir-Türkiye.

H2.  Büker N.  Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda Hasta Deneyimlerimiz. Panel: Alt Ekstremite Eklem Hastalıklarında Arthroplasti ve Rehabilitasyonu. Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü Kutlamaları, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 8 Eylül 2000, Denizli-Türkiye.

H3. Büker N. Hikaye, İnspeksiyon, Palpasyon. Üst Ekstremitede Değerlendirme Konulu Eğitim Toplantısı, El Terapistleri Derneği, 12-13 Aralık 2009, İzmir-Türkiye.

I. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2009-2010

Güz

FTR 305 Ortopedik Rehabilitasyon

3

FTR403 Rehabilitasyon Semineri-I

2

FTR405 Klinik Uygulama-I

8

Bahar

FTR308 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II

2

FTR406 Klinik Uygulama-II

8

FTR212 Klinik Yaz Stajı-I

5

FTR216 Klinik Yaz Stajı-II

4

2010-2011

Güz

FTR 237 Manipulatif Tedavi Teknikleri-I

2

FTR 305 Ortopedik Rehabilitasyon-I

3

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

FTR 421 Klinik Uygulama-I

8

Bahar

FTR Nörofizyolojik Yaklaşımlar II

2

FTR208 Tedavi Hareketleri ve Prensipleri

2

FTR405 Klinik Uygulama-II

8

FTR404 Klinik Karar Verme

2

FTR212 Klinik Yaz Stajı-I

5

FTR216 Klinik Yaz Stajı-II

4

K. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar

K1. I. Ortez-Protez Sempozyumu, 10-11 Ekim 1991, Ankara.

K2.  IV. Ulusal Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 8-9-10 Nisan 1992, Ankara.

K3. Özürlü Çocuklar Rehabilitasyonu ve Eğitimi Sempozyumu, 8-9 Nisan 1993, Ankara.

K4. III. Rehabilitasyon Günleri (Skolyoz), 8-9 Nisan 1995, İzmir.

K5. Türk-Alman Ortopedi Toplantısı 16-17 Haziran 1995, Konya.

K6. Combined Orthopaedic Meetings, 24-27 May 1996, Antalya.

K7. 5. Türk El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, 26-29 Ekim 1996, Pamukkale-Denizli.

K8. VI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 1996, Pamukkale-Denizli.

K9. 2000’ e Doğru Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon Sempozyumu, 7-8 Eylül 1999, İstanbul-Türkiye.

K10. 3rd. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, 21-24 September 2000, İzmir-Turkey.

K11. İlizarov Cerrahisi (Ateşli Silah Yaralanmaları, Dwarfizm’de Tedavi, Ekstremite Rekonstruksiyonunda Rehabilitasyon) Konulu Uzmanlık Sonrası Eğitim Semineri, 09-10 Aralık 2000, İstanbul.

K12. III. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 13-15 Kasım 2001, Ankara.

K13. Selçuk Ortopedi Günleri, 20-22 Haziran 2003, Konya.

K14. VIIIth Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and VIIth Congress of the European Federation of Societies for Hand Therapy, 22-25 Mayıs 2002, Amsterdam-Hollanda.

K15. Ist International Care Congress, 02-08 May 2005, İstanbul-Turkey.

K16. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul.

K17. Eurohand 2008 XIIIth Congress of the FESSH and IXth Congress of the EFSHT, 19-21 Haziran 2008, Lozan-İsviçre.

K18. Üst Ekstremiteye Giriş-I Eğitim Toplantısı, 18-19 Ekim 2008, Denizli.

K19. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, İzmir.

K20. VIth Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 4-7 Haziran 2009, Ohrid-Makedonya.

K21. Üst Ekstremitede Değerlendirme Konulu Eğitim Toplantısı, 12-13 Aralık 2009, İzmir.

K22. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay.

K23. Eurohand2011 Combined XVIth FESSH CONGRESS and Xth EFSHT CONGRESS. 26-28 May 2011, Oslo-Norveç.

K24. I. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 1-2 Kasım 2011, Belek/Antalya.

İÇİNDEKİLER

1-ÖZGEÇMİŞ

1.4. Öğrenim Durumu

1.4.1. Lisansüstü Tezleri

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

1.4.1.2. Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

1.6. Akademik Ünvanlar

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.8. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar

1.9. Mesleki İlgi Alanları

1.10. Aldığı Ödül ve Teşvikler

2- ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities)

B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

C. Yayınlanmış kitap veya kitap bölümü

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

H. Katıldığı Paneller, verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler

I. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

K. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar