Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 Doç. Dr. Emine ASLAN TELCİ

Genel Fizyoterapi AD

Spinal Ağrı Ünitesi

1- ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Emine ASLAN TELCİ

1.2. Doğum Tarihi: 29 Ağustos 1975

1.3. Ünvanı: Öğretim Üyesi

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe  Üniversitesi

1996

Y. Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2000

Doktora

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe  Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Low Back Pain Tanısı ile İzlenen Hastalarda Paraspinal Kaslarda Multi-Motor Ünit Pontansiyel (MMA) ile Fizyoterapi Değerlendirme Yöntemlerinin Kıyaslanması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türker Şahiner

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.

Doktora Tez Başlığı: Servikal Dejeneratif Artritte Farklı Konservatif Tedavi Yöntemlerinin Fonksiyonel Düzey ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Tez Danışmanı. Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.5.1. Oruçoğlu Termal Tesisleri, Afyon (Kasım 1996- Şubat 1997)

1.5.2. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, (Ekim 1997- Şubat 2002)

1.5.3. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, (Şubat 2002- Eylül 2007)

1.5.4. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, (Eylül 2007- Halen)

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi  

1997- 2002

Arş.Gör

Hacettepe Üniversitesi

2002- 2007

Arş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi  

2007-2011

Yardımcı Doçent

Pamukkale Üniversitesi

Kasım 2011-Halen

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

1.7.2. Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, Denizli.

1.7.3. Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Denizli.

1.7.4. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Denizli Şubesi, Denizli

1.7.5. International Spinal Cord Society    

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği

1.7.2. Alzheimer Derneği Denizli Şubesi

1.7.3.Türkiye AIDS Derneği

1.8. Aldığı Mesleki Eğitim ve  Kurslar

1.8.1. ICF (International Classification of Functioning) 12-14 Şubat 2010, Denizli

1.8.2. SpineCor Accredited Practitioner Certificate, 28-31 Temmuz 2007, Ankara

1.8.3. Klinikte Radyolojik Görüntülerden Stereolojik Olarak Hacim ve Hacim Oranı Hesaplamaları Kursu, 6-7 Şubat 2007, Hacettepe Üniversitesi- Ankara

1.8.4. Cyriax Servikal Bölge Mobilizasyon Kursu, 21-22 Ocak  2006  Hacettepe Üniversitesi / Ankara

1.8.5. AIDS Danışmanlığı Kursu, 13 Ocak 2001- Denizli

1.8.6. İlizarov Cerrahisi (Ateşli Silah Yaralanmaları, Dwarfizm’de Tedavi, Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Rehabilitasyon) Eğitim Semineri, 9-10 Aralık 2000- İstanbul Üniversitesi- İstanbul

1.8.7. Ortopedik Manuel Terapi”/Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon, 5-6 Mayıs 2001, 23-24 Haziran 2001, Denizli

1.8.8. Ortopedik Manuel Terapi”/Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon, 22-23 Eylül 2001, 20-21 Ekim 2001, Denizli

1.8.9. Tekerlekli Sandalye Basketbol Sınıflandırma Semineri, 24-25 Haziran 2006, Ankara

1.8.10. Bilgisayar Okuryazarlığı Başarı Belgesi, 8 Mayıs 2004, Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Ankara

1.8.11. Sports Rehabilitation Course, Posturology Course, 28-30 Ekim 2010, Craiova, Romania

1.9.Mesleki İlgi Alanları

1.9.1. Spinal Ağrıda Rehabilitasyon

1.9.2. Ortopedik Rehabilitasyon

Yazışma Adresi:

Yard.Doç.Dr. Emine Aslan Telci

Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Rektörlük Binası B Katı, Kınıklı Kampüsü 20070 Kınıklı Denizli

e-mail: fztemine@yahoo.com, eatelci@pau.edu.tr

Tel: 258 2962305 Fax: 2582962322

1.10. Aldığı Ödül ve Teşvikler

1.10.1. Gelişimsel Pediatri Derneği Araştırma Ödülü

Karaduman A, Yılmaz Ö, Şimşek E, Alemdaroğlu İ, Kayıhan H, Livanelioğlu A, Yakut Y, Meriç A, Aslan Telci E: Aile ve Profesyonel Gözüyle Özel Gereksinimi Olan Çocuk Nasıl Tanımlanıyor? Bir Ulusal Proje Çalışması. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Konggresi, 7-9 Ekim 2011, Hilton Hotel, Ankara, Türkiye

     2- ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

A1. Telci EA, Karaduman A, Yakut Y, Aras B, Simsek IE, Yagli N (2009) The Cultural Adaptation, Reliability, and Validity of Neck Disability Index in Patients with Neck Pain: A Turkish Version Study. Spine 34(16):1732-5.                                                                  

A2. Aslan Telci E, Karaduman A (2011) Effects of Three Different Conservative Treatments on Pain, Disability, Quality of Life, and Mood in Patients with Cervical Spondylosis. Rheumatol Int DOI: 10.1007/s00296-010-1751-4.

A3. Nilufer Cetisli Korkmaz, Uğur Cavlak and Emine Aslan Telci (2011) Musculoskeletal Pain, Associated Risk Factors and Coping Strategies in School Teachers. Scientific Research and Essays 6(3): 649-657.

B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Ülger G Ö, Atay S, Aslan E, Başoğlu B, Yağlı V N, Aslan B Ü (2007) Sağlıklı Kadınlarda Hatha Yoganın Esneklik ve Denge Üzerine Etkileri. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 18(2):72-78.

B2. Ergun N, Düzgün İ, Aslan E (2008) Effects of The Number of Years of Experience on Physicall Fitness, Sports Skills and Quality of Life in Wheelchair Basketball Players Fizyoterapi Rehabilitasyon. 19(2):55-63. 

B3. Buker N, Aslan E, Altuğ F, Kitis A, Cavlak U “ The Effects of Two Different Physiotherapy Methods on Hamstring Muscles Flexibility” Medicină Sportivă Sport Medicine Journal of Romaian Sport Medicine Association, 16:1013-1019: 2008.

C. Yayınlanmış kitap veya kitap bölümü:

C1.

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1. Kitis A, Başakcı B, Aslan E. (2000) Our Applications at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation Hand Therapy Unit During 1997- 2000. p: 53 (3 rd. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, September 21- 24, 2000,  Izmir- Turkey)

D2.  Demir N, Karaduman A, Aslan E. (2006) The Short Term Effects of Swallowing Therapy in Patients with Neurogenic Dysphagia. Neuromusculer Disorders 16 (1): 171-172 (XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, 2-7 July 2006, İstanbul, Turkey)

D3. Cavlak U., Telci A.E., Akdag B.(2010) An Analysis Study Describing The Factors Affecting Cognitive Function in Older Adults: A Turkish Sample. Eur Rev Aging Phys Act 7:75 (12th International EGREPA Conference, Faculty of Physical Education and Sports -Charles University- September 23- 25, 2010, Prague, Czech Republic).

D4. Aslan B.U., Cavlak U., Telci A.E. (2008) The Effect of Sport Training Duration of Functional Performance of Lower Extremities in Athletic Students. Medicină Sportivă Sport Medicine Journal of Romaian Sport Medicine Association, Supliment 1: 898 (Conferintia Stııntıfıca Internatıonala “Exercıtıul Fızıc Mıjloc Comlex Şi Modern De Promovare A Sanatatii” 6-8 Iunıe 2008, Craiova, Romania)

D5. Cavlak U., Aslan B.U., Telci A.E. (2008) Comprasion of Functional Performance of Lower Extremities Between Athletic and Non-athletic Students.  Medicină Sportivă Sport Medicine Journal Journal of Romaian Sport Medicine Association, Supliment 1: 898 (Conferintia Stııntıfıca Internatıonala “Exercıtıul Fızıc Mıjloc Comlex Şi Modern De Promovare A Sanatatii” 6-8 Iunıe 2008, Craiova, Romania)

D6. Karaduman A, Yilmaz Ö, Yakut Y, Meriç A, Kayihan H, Livanelioglu A, Aras Ö, Aras B, Telci E, Simsek E, Mutlu A, Açik E, Alemdaroglu I, Yagli N, Topaloglu H (2008) Investigating the Effects of Family Education in Disabled Children in Turkey. Neuromusculer Disorders 18 (9-10): 821 (13th International Congress of the World Muscle Society, 29th September- 2nd October 2008, Newcastle upon Tyne, United Kingdom)

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1. Telci A E, Aslan B U, Cavlak U. (2011) Intrarater and interrater reliability of hand held dynamometer for healthy quadriceps femoris: the effect of muscle strength. MUSBED. 1 (2): 124-128.

E2. Aslan E (2005) Boyun Ağrısı. BEGV. 3(33): 4-7. ISSN: 1301-9651

E3.  Aslan E (2005) Hatha Yoga. BEGV. 3(32): 17. ISSN: 1301-9651

E4. Aslan E (2005) Diyabetik Ayak. BEGV. 3(34): 17-19. ISSN: 1301-9651

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Aslan E, Kitiş A, Şahiner T. (2001) Bel Ağrısında Esnekliğin ve Normal Eklem Hareketinin Karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 12(3): 129 (40. Yıl Fizyoterapi – Rehabilitasyon Kongresi 26 – 30 Ekim 2001 Belek, Antalya, Türkiye)

F2. Büker N,  Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. (2001) Hekimlerde Kas- İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi. p:124 (Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi 16-18 Kasım 2001, Ankara, Türkiye)

F3. Düzgün İ, Aslan E, Yücel H, Öner Coşkun Ö, Ergun N (2004)  Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularının Spor Yılı ve Klasifikasyon Puanının Vücut Kompozisyonu ve Kassal Kuvvete Olan Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 15(3): 168. (X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Mirage Park Resort, Kemer, Antalya, Türkiye)

F4. Kılınç M, Atay S, Aslan E, Meriç A, Aksu S, Tan E (2004) Nöromuskuler Hastalıklarda Quadriceps Femoris Kasına Uygulanan Elektrik Stimulasyon Sonuçları: Pilot Çalışma. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 15(3): 188 (X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Mirage Park Resort, Kemer, Antalya, Türkiye)

F5. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U (2006) Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Hamstring Kas Esnekliği Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 17(3): 81 (XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy, İstanbul, Türkiye)

F6. Aslan E, Karaduman A, Can F (2006) Servikal Osteoartritte Fizik Tedavinin Kavrama Kuvvetine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 17(3): 196. (XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, Caddebostan kültür merkezi, Kadıköy, İstanbul, Türkiye)

F7. Aslan E, Aras B, Karaduman A, Yakut Y, Vardar Yağlı N (2006) Boyun Ağrılı Olgularda Boyun Ağrı ve Özür Skalasının Geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 17(3): 195. (XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, Caddebostan kültür merkezi, Kadıköy, İstanbul, Türkiye)

F8.  Aslan E,  Ülger Ö, Aras B, Atay S, Vardar Yağlı N (2006) Yoga Temelli Egzersiz Programının Sağlıklı Bayanlarda Esneklik, Yaşam Kalitesi ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 17(3): 221. (XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, Caddebostan kültür merkezi, Kadıköy, İstanbul, Türkiye)

F9. Erden Z, Coşkun G, Can F, Aslan E, Bozkurt M (2006) Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastaların Rehabilitasyon Sonrası Fonksiyonellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 17(3): 225. (XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, Caddebostan kültür merkezi, Kadıköy, İstanbul, Türkiye)

F10. Ülger Ö, Yağlı V N, Aras B, Aslan E (2007) Çalışan Sağlıklı Kadınlarda Hatha Yoganın Stres Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 18(2): 163 (I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Sıhhıye,Ankara, Türkiye)

F11. Karaduman A, Yılmaz Ö, Yakut Y,  Meriç A, Kayıhan H, Livanelioğlu A, Aras Ö, Telci AE, Aras B, Şimşek E, Açık E, Karadibak D, Artaç E, Bilir F, Parlatır M, Uyanık M, Özaslan Ş (2008) Fizyoterapist ve Diğer Profesyonellerin Pediatrik Rehabilitasyon Alanına Bakışı. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 19(3): 184. (XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi Eskişehir, Türkiye)

F12. Yağcı N, Telci AE (2008) Lumbal Disk Operasyonu Geçiren Hastalarda Manuel Terapi Yaklaşımının Sonuçları. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 19(3): 199. (XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi Eskişehir, Türkiye)

F13. Yağcı N, Telci AE (2008) Kronik Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Yumuşak Doku Mobilizasyonunun ve Klasik Masajın Ağrı şiddeti, Depresyon Semptomları ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 19(3): 200. (XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi Eskişehir, Türkiye)

F14. Telci AE, Aslan BU, Aslan Ş, Cavlak U (2008) Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Bel Ağrısının Yaşam Kalitesi, Emosyonel Durum ve Özür Düzeyi Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 19(3): 200. (XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi Eskişehir, Türkiye)

F15. Telci AE, Baskan E, Cavlak U (2009) Servikal Bölge Problemi Olan Hastalarda Özür Düzeyinin Karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 20(2): 146. (II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14- 16 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Türkiye)

F16. Telci AE, Aslan BU, Yağcı N (2009)  Lumbal Disk Herniasyonu Olan Hastalarda Özür Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum Arasındaki İlişki. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 20(2): 147. (II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14- 16 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Türkiye)

F17. Telci AE, Yağcı N, Aslan BU (2009) Lumbal Disk Herniasyonu Olan Hastalarda Standart Egzersizlerin ve Kişisel Egzersizlerin Karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 20(2): 147. (II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14- 16 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Türkiye)

F18. Duymaz T, Yağcı N, Telci AE, Taşpınar F, Taşpınar B (2010) Özürlü Çocuğa Sahip Olan Annelerin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Kas- İskelet Sistem Ağrıları Üzerindeki İlişkinin İncelenmesi. p: 105. (11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Point Hotel Barbaros, İstanbul, Türkiye)

F19. Yağcı N, Telci AE, Taşpınar B, Taşpınar F, Duymaz T (2010) Yaşlılarda Bel Ağrısının Fiziksel Performans Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. p: 103. (11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Point Hotel Barbaros, İstanbul, Türkiye)

F20. Telci AE, Yağcı N, Taşpınar F, Taşpınar B, Duymaz T (2010) Çok Seviyeli Servikal Disk Herniasyonu Olan Hastalarda Ağrı, Özür Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum Arasındaki İlişki. p: 76.  (11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Point Hotel Barbaros, İstanbul, Türkiye)

F21. Yağcı N, Telci AE, Duymaz T, Taşpınar F, Taşpınar B (2010) Çalışan Genç Bireylerde Boyun Ağrısının Özür Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi. p: 108. (11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Point Hotel Barbaros, İstanbul, Türkiye)

F22. Telci AE, Yağcı N, Aslan BU (2010) Treatment of Multiple Level Lumbar Disc herniation by Tw Combined Physiotherapy Program: A Comparative Study. p: 68 ( 29th annual Pain Conference of ESMP, October 28- 30, 2010, National Training Institute (MOH), Cairo, Egypt)

F23. Karaduman A., Yılmaz Ö., Yakut Y, Meriç A, Kayıhan H, Livanelioğlu A, Aras Ö, Aras B, Telci E, Şimşek E, Mutlu A, Açık E, Alemdaroğlu İ, Yağlı N, Topaloğlu H (2011) Türkiye’de Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Aileler İçin Eğitimin Etkileri: Bir Ulusal Proje Çalışması. P: 48. (Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, 7-9 Nisan 2011, Hilton Hotel, Ankara, Türkiye)

F24. Karaduman A., Yılmaz Ö., Şimşek E, Alemdaroğlu İ, Kayıhan H, Livanelioğlu A, Yakut Y, Meriç A, Telci EA (2011) Aile ve Profesyonel Gözüyle Özel Gereksinimi Olan Çocuk Nasıl Tanımlanıyor? Bir Ulusal Proje Çalışması. p:49 (Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, 7-9 Nisan 2011, Hilton Hotel, Ankara, Türkiye)

F25. Baş Aslan U, Aslan Telci E, Akkaya N (2011) Vaka Raporu:  Bir Hastada Proksimal Sıra Kapektomi Cerrahisi Sonrası Fizyoterapi Sonuçları. (3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul)

F26. Erel S, Aslan Telci E, Yağcı N (2011) Lumbal Bölge Enduransına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul)

F27. Yağcı N, Aslan Telci E (2011) Alt Servikal Bölge Disk Herniasyonlarında Ortopedik Manuel Tedavi Yaklaşımlarının Hasta Memnuniyetine Etkisi: Erken Dönem Sonuçları (3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul)

F28. Aslan Telci E, Baş Aslan U (2011) Multiple Eksositozlu 40 Yaşındaki Bayan Hastada Fizyoterapi Uygulaması: Vaka Raporu (3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul)

F29. Aslan Telci E, Yağcı N (2011) Orta ve Yüksek Şiddette Nonspesifik Boyun Ağrısı Olan Kadınlarda Aktif Normal Eklem Hareketine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul)

H. Katıldığı Paneller, verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

H1. Telci EA “ Lumbar Stabilization Exercises” (The 3rd International Conference/ Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living, 298-30 Ekim 2010, Craiova, Romania) (Workshop)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

1. Pain in Europe VII. 7th Congress of European Federation of IASP Chapters (EFIC). 21-24 Eylül 2011, Hamgurg, Germany (Uluslararası Kongre).

2. 3rd International Conference “Physical Exercises a Complex and Modern Way to Promote Healthy Living” 28- 30 Ekim 2010, University of Craiova- Craiova, Romanya  (Uluslararası Kongre)

I. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2011-2012

Bahar

FTR 422 – Klinik Uygulama II

8

FTR 208 – Tedavi Hareketleri Prensipleri

2

FTR 402 – Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri

2

FTR 128 – Vaka Sunumu

1

FTR 420 – Klinik Karar Verme

2

II. Son iki yılda verdiği yüksek lisans düzeyindeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2011-20112

Bahar

FTR 538 Bel ve Boyun Okulu

3

FTR 515 Terapatik Egzersiz

3

FTR 561 Klinik Uygulama I

6

K. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar

K1.  “3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” 14-16 Mayıs 2011, Kongresi Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

K2.  “1. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi”  4-6 Mayıs 2007 Hacettepe Üniversitesi, Ankara

K3. “XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu.” 17-19 Kasım 2006 Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy,İstanbul

K4. IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu” Ekim 2002, Perissia Otel, Ürgüp,Nevşehir

K5. “40.yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi’ 26-29 Ekim 2001, Belek, Antalya

K6. “VII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu.” 22-25 Ekim 1998 Kemer- Antalya

K7. “1. Ortopedik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sempozyumu” 2-4 Nisan 1998, Dokuz Eyül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Princess Hotel,  İzmir

K8. “ III. Ulusal Protez- Ortez Kongresi” 13-15 Kasım 2001, Ankara