Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 

Doç. Dr. Bilge BAŞAKÇI ÇALIK

Ortopedik Rehabilitasyon AD

Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Bilge BAŞAKCI ÇALIK

1.2. Doğum Tarihi: 24.07.1976

1.3. Akademik Unvanı: Doç. Dr.

 

      1976 yılında Uşak’ta doğdu.  Lise öğrenimini Uşak’ta tamamladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’ndan fizyoterapist olarak mezun oldu. 2004 yılında Bilim Uzmanı, 2010 yılında Bilim Doktoru, 2015 yılında Doçent oldu. 2000-yılından bu yana Pamukkale Üniversitesinde çalışmaktadır. Yetişkin Romatolojik Rehabilitasyon ve Görme Engelli Çocuk ve Adolesanlarda Rehabilitasyon alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.  Evli ve iki çocuk annesidir.

 

1.4. Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1997

Y. Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2004

Doktora

 Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2010

Doçentlik

Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon

Üniversiteler Arası Kurul

2015

 

1.4.1. Lisansüstü Tezleri

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Üst Ekstremite Fonksiyonel Kapasitesinin Belirlenmesi”,

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nesrin YAĞCI

 

1.4.1.2. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Az Gören Çocuklarda Dikkat Eğitiminin Etkileri”,

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ali KİTİŞ

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi  

2000-2005

Öğr.Gör.  

Pamukkale Üniversitesi

2005- Ekim 2011

Yardımcı Doçent

Pamukkale Üniversitesi

Kasım 2011-Halen

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Uluslar Arası El Terapistleri Derneği

Türkiye El Terapistleri Derneği

Türkiye Ergonomi Derneği

 

ESERLER

A.1. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

A.1.1. Başakcı Çalık B, Yağcı N, Cavlak U. Upper Extremities Function in Patients Undergoing Hemodialysis Treatment. Neurosciences 2006; 11(3):447-453. Endeks: SCI-Expanded

A.1.2. Başakcı Çalık B, Kitiş A, Cavlak U, Oğuzhanoğlu A. The impact of attention training on children with low vision: a randomized trial. Turk J Med Sci 2012; 42 (Sup.1): 1186-1193. Endeks: SCI-Expanded

A.1.3. Aslan UB, Calik BB, Kitiş A. The effect of gender and level of vision on the physical activity level of children and adolescents with visual impairment. Res Dev Disabil. 2012 Jun 12; 33(6):1799-1804. Endeks: SSCI

A.1.4. Akaya N, Başakçı B, Erel S, Şimşir Atalay N, Bağdatlı D, Ercidoğan Ö, Şahin F. Bilek Düzeyi Sinir, Parmak Düzeyi Tendon/Kırık Yaralanmalı Hastalarda Fonksiyonel Değerlendirme Anketleri El Fonksiyon Testleri İle İlişkili midir? Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2013;59:112-6. Endeks: SCI-Expanded

A.1.5. Taspınar B, Taspınar F, Gülcü S, Nalbant A, Basakcı Calik B, Uslu A, Inal S. Investigation of the association between mobbing and musculoskeletal discomfort in academicians. Japanese Psychological Research 2013; 55 (4), 400–408. Endeks: SSCI

A.1.6. Sahin F, Atalay N.S., Akkaya N,  Ercidoğan Ö, Basakci B, Kuran B. The correlation of neurophysiological findings with clinical and functional status in patients following traumatic nerve injury. J Hand Surg Eur Vol. 2014; 39(2), 199-206. Endeks: SCI, SCI-Expanded

A.1.7. Basakci Calik B, Yagci N, Gürsoy S, Zencir M. Upper extremities and spinal musculoskeletal disorders and risk factors in students using computers. Pakistan Journol of Medical Sciences 2014; 30 (6), 1361-66.  DOI: http://dx.doi.org/10.12669/pjms.306.5022. Endeks: SCI-Expanded

A.1.8. Telli Atalay O, Özkır A, Başakcı Çalık B, Baskan E, Taşkın H. Effects of phase I complex decongestive physiotherapy on physical functions and depression levels in breast cancer related lymph edema. J Phy Ther Sci 2015; Mar 27(3): 865-70. Endeks: SCI-Expanded

A.1.9. Avsar E, Taspınar F, Basakcı Calik B, Ozkan Y, Gok K. Use of the finite element analysis to determine stresses in the knee joints of osteoarthritis patients with different Q angles. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 09/2016; DOI:10.1007/s40430-016-0636-1. SCI-Expanded
A.1.10. Yarar F, Cavlak U, Başakcı Çalık B. Applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in Low Vision Children: Differences between Raters. Turk J Med Sci; DOI: 10.3906/sag-1506-152. SCI-Expanded.

A.1.11. Saracoglu I, Kurt G, Okur EO, Afsar E, Kallem Seyyar G, Basakcı Calık B, Taspınar F.The effectiveness of spesific exercise types on cardiopulmonoray functions in patients with ankiloysing spondylitis: a systematic review. Rheumatol Int. DOI 10.1007/s00296-016-3603-3. SCI, SCI-Expanded.

 

A.3. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler

A.3.1. Cavlak U, Yarar F, Yeldan İ, Calık BB. “ The Impact of Having Disabled Turkish Parents: Mothers and Fathers Differences”   Training”23 rd  Annual Meeting Europen Academy of Chilhood Disability, Chilhood Disability Rehabilitation Art and Science, 8-11 Haziran 2011, Rome, Italy. Developmental Medicine & Child Neurology, 53,61,2011.

A.3.2. Yagci N, Aslan Telci E,  Basakci Calik B, Cavlak U. “ Effectiveness of spinal manuplative therapy on chronic nonspecific low back pain” 7 th    Congress of the Europen Federation of  IASP, 21-24 Eylül 2011, Hamburg, Germany.Europen Journal of pain Supplements, 5, 131-132, 2011.

A.3.3. Yagci N, Aslan Telci E,  Basakci Calik B. “ Soft tissue mobilization in the treatment of subacute low back pain: a pılot study” 7 th    Congress of the Europen Federation of  IASP, 21- 24 Eylül 2011, Hamburg, Germany. Journal of pain Supplements, 5,132, 2011.

A.3.4.Yagci N, Basakci Calik B. “ Coumputer using and pain among university student”  4th International Conference “ Physical exercise -  complex and  modern method of health  promotion” 21-23 Ekim 2011, Craiova-Romanya. Medicina Sportiva, Supplements, 4,616-617,2011.

A.3. 5. Başakci Calik B, Yarar F, Cavlak U. “ The evaluation physical fitness on children with visually problems: compared study. 4th International Conference “ Physical exercise -  complex and  modern method of health  promotion” 21-23 Ekim2011, Craiova-Romanya. Medicina Sportiva, Supplements, 4,613,2011.

 

A.4. ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere (Engineering  Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index, Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan makaleler

A.4.1. Yağcı N, Telli O,  Başakcı Çalık B, Cavlak U. Analyzing of Rotational and Angular Deviations of Lower Extremities in Nursery School Children Based on a Turkhish Sample: Gender Differences. Journal of Medical  Sciences 2005; 5(4): 344-49. (ASCI-MedLit)

 

A.5. Uluslararası Dergilerde Yeralan Atıflar

 A.1. maddesindeki dergilerdeki atıflar

A.1.3. makalesi için atıflar;

1. Kamelska AM, Mazurek K, Zmijewski P. Visual Impairment does not Limit Training Effects in Development of Aerobic and Anaerobic Capacity in Tandem Cyclists. Journal of Human Kinetics 2015; 48(1):87-97.

2. Demirturk F, Kay M. Physical Education Lessons and Activity Status of Visually Impaired and Sighted Adolescents. Medical Science Monitor 2015; 21: 3521-3527.

3.Greguol M, Gobbi E, Carraro A. Physical activity practice among children and adolescents with visual impairment influence of parental support and perceived barriers. Disability and Rehabilitation 2015; 37(4): 327-330.

4. JA Haegele, Porreta D. Physical activity and school age individuals with visual impairments: a literatüre review. Adapted Physical Activity Quarterly 2015; 32(1): 68-82.

5. Engel - Yeger B, Hamed- Daher S. Comparing participation in out of school activities between children with visual impairments, children with hearing impairments and typical peers. Research in Developmental Disabilities 2013, 34 (10): 3124-3132.  

 

A.1.7. makalesi için atıflar;

1. Lale K, Korhan O. Reducing Perceived Musculoskeletal Discomfort in Office Employees through Anthropometric Computer Workstation Design. 2015; 21: 39-45.

 

A.7.a. Ulusal Hakemli dergilerde yeralan dergilerde yayınlanan tam metin araştırmalar

 

A.7.a.1. Kitiş A, Büker N, Çalık B. Yaşlılarda El Deformitelerinin ve Kavrama Kuvvetinin Karşılaştırılması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2003;3(2):118-125.

A.7.a.2. Cavlak U, Kitiş A, Çalık B. Farklı Meslek Gruplarında Ağrı Analizi Ve Üst Ekstremitelerin Fonksiyonel Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2004;7:13-25.

A.7.a.3.  Basakcı Calık B, Telli Atalay O, Baskan E, Gökçe B. Bilgisayar Kullanan Masa Başı Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, İşin Engellenmesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi. MÜSBED 2013; 3(4):208-214.

A.7.a.4. Yağcı N, Basakcı Calık B. Üniversite öğrencilerinde masaüstü bilgisayar kullanımının boyun ağrısına olan etkisinin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2014; 2(2): 65-72.

 

A.9.b. A.3. madde dışında kalan uluslararası kongrelerde sunulan özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler

 

A.9.b.1. Kitis A, Calık B, Aslan E.  1997 – 2000 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu El Rehabilitasyonu Uygulamalarımız. III. Uluslar Arası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 21-24 Eylül-2000, İzmir, Turkey.

A.9.b.2. Kitis A, Calık B, Kara İ, Öcsel H. The results of post operative rehabilitation programme for patients with Dupuytren’s Contracture. VII. Congress of The Europen Federation of Societies For Hand Therapy. 22-25 Mayıs 2002, Amsterdam, The Netherlands.

A.9.b.3. Kitis A, Calık B, Büker N, Aslan E. Results of early controlled active mobilisitation with dynamic splinting program after extansör tendon repair. VII. Congress of The Europen Federation of Societies For Hand Therapy. 22-25 Mayıs 2002-Amsterdam, The Netherlands.

A.9.b.4. Bas Aslan U, Kitis A, Aslan S, Calik B. Habitual Physical Activity in Visual Handicapped Children During Scholl and Free Days. The 10th ICHPERR.SD Europe Congress, 17-20 Kasım 2004, Antalya, Turkey.

A.9.b.5. Basakci Calik B, Yarar F, Cavlak U. “ Balance Ability in Blind Children: Effetcts of  Balance Training”23 rd  Annual Meeting Europen Academy of Chilhood Disability, ChilHood Disability Rehabilitation Art and Science, 8-11 Haziran 2011, Rome, Italy.

A.9.b.6. Yagci N, Basakci Calik B. “ Improper ergonomıc posture and musculoskeletal paın: an analysıs on young male computer users” 15th World Congress of Pain Clinicians, 27-30 Haziran 2012, Granada-Spain.

A.9.b.7. Basakci Calik B, Aslan Telci E, Erel S, Aslan, U.B. “ The nonsurgıcal treatment results ın a patıent wıth chronıc subdeltoıd bursıtıs and biceps tendinopathy” 15th World Congress of Pain Clinicians, 27-30 Haziran 2012, Granada-Spain.

A.9.b.8. Basakci Calik B, Aslan Telci E, Yagci N, Horata E, Dogan H. The relationship between physical activity level and disability in older adults with chronic low bac pain: a pilot study. 8th Congress of the European Pain Federation EFIC, 9-12 Ekim 2013, Florence, Italy. 

A.9.b.9.  Telli Atalay O, Taşkın H, Basakcı Calık B, Yuncu G, Türk F. Upper extremity functions following open thoracotomy. XIth. Congress of The Europen Federation of Societies For Hand Therapy, 18-21 Haziran 2014, Paris, Fransa.

A.9.b.10. Başakcı Çalık B, Gür Kabul E, Baş Aslan U, Aslan Ş. Effects of Balance Training On Motor Skills in Children With Visual Impairments.  14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November 2016, Belek/Anatalya/Turkey.

A.9.b.11. Baş Aslan U, Başakcı Çalık B, Aslan Ş, Gür Kabul E. A Comparison of Gender Differences in Fine and Gross Motor Skills in Children with Low Vision. 14th International Sport Sciences Congress 01st-04th November 2016, Belek/Anatalya/Turkey.

A.9.b.12. Afsar E, Taspinar F, Calik BB, Ozkan Y, Gok K. Effect of different Q angels on tibiofemoral joint aligment in patient with osteoarthtitis. 4th World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases 20-22 Ekim 2016, Barcelona, Spain.

A.9.b.13. Saracoglu I, Kurt G, Kucuk EO, Afsar E, Seyyar GK, Calik BB, Taspinar F. The effectiveness of specific exercise types on cardiopulmanory functions in patients with ankloysing spondylitis: a systematic review. 4th World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases 20-22 Ekim 2016, Barcelona, Spain.

 

A.9.c.

A.3. madde dışında kalan ulusal kongrelerde sunulan tam metni  yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler

A.9.c.1. Kitiş A, Çalık B, Zencir M. Testil Sanayinin Farklı Birimlerinde Ergonomik İş  Analizi ve Fonksiyonel Değerlendirme. 2. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri, ss157-163, İzmir, 2002. (Tam metin)

A.9.c.2. Kitiş A, Çalık B. Mesleki Rehabilitasyonda Değerlendirme 2. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri, ss281-285, İzmir, 2002. (Tam metin)

A.3. madde dışında kalan ve ulusal kongrelerde sunulan ve özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler

A.9.d.1.  Kitiş A, Çalık B, Baş Aslan U, Çelik E. Az Gören ve Total Görme Kaybı Olan Çocuklarda Denge ve Yürüme Aktivitelerinin Değerlendirilmesi X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 2004, Antalya. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 15(3), 195, 2004.

A.9.d.2.  Cavlak U, Kitiş A, Başakcı Çalık B. Farklı Meslek Gruplarında Ağrı Analizi Ve Üst Ekstremitelerin Fonksiyonel Değerlendirilmesi X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 2004, Antalya. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 15(3), 175, 2004.

A.9.d.3.  Başakcı Çalık B, Yağcı N, Cavlak U. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hastalık Süresi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu.  2004, Antalya. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 15(3), 154, 2004.

A.9.d.4.  Kitiş A, Çalık BB, Aslan UB. Üst Ekstremite Perferik Sinir Yaralanmalarından Sonra İşe Dönüş III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. 2004,Denizli. Neuroanatomy, Volume3, Supplement 1:42, 2004.

A.9.d.5.  Kitiş A, Büker N, Çalık B. Yaşlılarda El Deformitelerinin ve Kavrama Kuvvetinin Karşılaştırılması: Ön Çalışma. I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, 2005, İzmir.

A.9.d.6.  Yağcı N, Baş Aslan U, Taşpınar F, Başakcı Çalık B, Cavlak U. Zihinsel engelli futbolcularda kavrama kuvveti ve eklem hipermobilitesinin incelenmesi: karşılaştırmalı bir çalışma. XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2008, Eskişehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 19(3), 221,2008.

A.9.d.7.  Başakcı Çalık B, Baş Aslan U, Kitis A. Görme Engelli Çocuklarda Aerobik Eğitimin Kardiovasküler Kapasite Üzerine Etkisinin İncelenmesi. II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,  2009, İzmir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(2), 120, 2009.

A.9.d.8.  Başakcı Çalık B, Cavlak U. Görme Engelli Çocuklarda Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2009, İzmir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(2), 120, 2009.

A.9.d.9.  Başakcı B. Görme Engelli Çocuklarda Motor Performansın Karşılaştırılması. II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 2009, İzmir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(2), 121, 2009.

A.9.d.10.  Taşpınar F, Çalık BB, Aslan UB, Taşpınar B. Üst estremite yaralanmasına sahip hastalarda DASH-T ve SF-36 anketleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. I. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Antalya, 2010.

A.9.d.11.  Başakcı Çalık B, Kitiş A, Cavlak U. Az Gören Çocuklarda Dikkat Eğitiminin Etkileri XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ekim 2010, Antakya-Hatay. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3),172, 2010 (Sözel bildiri).

A.9.d.12.  Başakcı Çalık B. Müzik Aleti Kullanımındaki Zorlukların Kol-Omuz ve El Sorunları Anketi Üzerine Etkileri XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2010, Antakya-Hatay. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3),208, 2010.

A.9.d.13.  Başakcı Çalık B, Baş Aslan U.  Post-operatif Konjenital Radio-Ulnar Synastoz’da Fizyoterapinin Sonuçları: Bir olgu raporu. XIII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2010, Antakya-Hatay. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3),209, 2010. A.9.d.14.  Yarar F, Cavlak U, Başakcı Çalık B.  Az Gören Çocuklarda Fonksiyonellik, Özür ve Sağlık Sınıflandırması Kodlama Sistemi Uygulaması: iki ayrı uygulayıcı arasındaki farklılık XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2010, Antakya-Hatay. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3),208, 2010.

A.9.d.15.  Şahin F, Atalay Şimşir N, Akkaya N, Ercidoğan Ö, Başakcı B, Kuran B. “ Travmatik Sinir Yaralanmalı Hastalarda Elektrodiagnostik Bulgularla Klinik ve Fonksiyonel Durum İlişkisi”. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2011, Antalya. Türk Fiz Rehab Derg, 57, 232,2011. 

A.9.d.16.  Akkaya N, Başakcı B, Erel S, Bağdatlı D, Ercidoğan Ö, Şahin F. Travmatik El Yaralanmalı Hastalarda El Beceri Testleri İle Fonksiyonel Değerlendirme Anketlerinin İlişkisi”. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2011, Antalya. Türk Fiz Rehab Derg, 57, 232,2011. 

A.9.d.17.  Atalay Şimşir N, Özcan Hakan, Bağdatlı D, Akca H, Başakcı B, Ercidoğan Ö, Şahin F. Digital Sinir Yaralanmalı Hastalarımızın Takip Sonuçları. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2011, Antalya Türk Fiz Rehab Derg, 57, 233,2011.

A.9.d.18.  Başakcı Çalık B, Bayraktar D, Cavlak U. Mesleki Rehabilitasyonda İş Kapasitesinin Değerlendirilmesi: Ruward-1 Sistem III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Sözel bildiri). Fizyoterapi Rehabilitasyon, 22(2),138, 2011.

A.9.d.19.  Başakcı Çalık B, Yarar F, Cavlak U. Az Gören Çocuklarda Günlük Yaşam Aktiviteleri İle Görsel Algı Ve Denge Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi II. Ulusal  Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2011, İstanbul. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 22(3),278, 2011.

A.9.d.20.  Telli Atalay O, Başakçı Çalık B, Baksan E. Modifiye radikal mastektomi sonrası sekonder lenfödemli olgularda kompleks dekonjestif fizyoterapinin fiziksel fonksiyon ve depresyon düzeyi üzerine etkisi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2012, Ürgüp, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23(1),22, 2012. A.9.d.21.  Yücekaya B, Kara G, Başakcı Çalık B, Çetişli Korkmaz N. Farklı mesleklerde çalışan bayanlarda yorgunluk, mesleki tükenmişlik ve depresyon düzeyleri. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2012, Ürgüp, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23(1),65, 2012.

A.9.d.22.  Baş Aslan U, Aslan Telci E, Başakcı Çalık B, Erel S. Sağlıklı genç erişkinlerde lumbal bölge esnekliği ile enduransı arasındaki ilişkinin incelenmesi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2012, Ürgüp, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23(1),94, 2012.

A.9.d.23.  Başakcı Çalık B, Cavlak U, Çakır A. Ortopedik ve nörolojik özürlülerin Ruward-1 sistem ile iş yeteneklerinin değerlendirilmesi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2012, Ürgüp, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23(1),99, 2012.

A.9.d.24.  Kara G, Yücekaya B, Başakçı Çalık B, Çetişli Korkmaz N. Farklı meslek gruplarında kognitif fonksiyonların incelenmesi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2012, Ürgüp, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23(1),104, 2012. A.9.d.25.  Aslan Telci E, Kılavuz G, Baş Aslan U, Yarar F, Başakçı Çalık B, Telli Atalay O. “Hemşirelerde mesleki memnuniyet, yaşam kalitesi ve yorgunluk arasındaki ilişki” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2012, Ürgüp, Nevşehir. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 23(1),119, 2012.

A.9.d.26.  Yaprak Çetin S, Güleç U, Başakçı Çalık B, Aslan Telci E, Erel S,  Baş Aslan U. Full-house yaralanmada cerrahi sonrası fizyoterapi sonuçları: vaka raporu. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Denizli. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2), 36, 2013.

A.9.d.27.  Başakcı Çalık B, Yağcı N, Yılmaz K, Gürsoy S, Zencir M. Bilgisayar kullanan üniversite öğrencilerinde kas-iskelet ağrılarının incelenmesi. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Denizli. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2), 38, 2013.

A.9.d.28.  Aslan Telci E, Pekesen M, Erel S, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U. Bitirme sınavı son sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerini nasıl etkiler? IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Denizli. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2), 40, 2013.

A.9.d.29.  Yaprak Çetin S, Başakçı Çalık B. Serebral palsili çocuklarda kognisyon ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Denizli. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2), 36, 2013.

A.9.d.30.  Başakcı Çalık B, Cavlak U. Çalışan engellilerde ergonomik risk faktörleri analizi. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Ankara. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(1),119, 2013.

A.9.d.31.  Kılıç MC, Başakcı Çalık B, Çobankara V, Balkarlı A. Romatoid artritte ağrı şiddetinin el fonksiyonları ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 3. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, 2014, Bursa. El ve Mikrocerrahi, 2(2), 80,2013.

A.9.d.32.R. Şavkın, M.P. Kurtça, H. Usta, S.Erel, E.A Telci,B.B. Çalık, Ü.B Aslan. Alt ekstremite yaralanmalarında fonksiyonel düzey: Aktivite ağrısı ve yaşam kalitesiyle ilişkili mi?. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014; 48(I), 342.

A.9.d.33. M.P. Kurtça, R. Şavkın, , H. Usta, S.Erel, B.B. Çalık, E.A Telci, , Ü.B Aslan. Omuz impingement sendromunda fizyoterapinin fiziksel özür ve ağrı üzerine olan etkisi. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014; 48 (I), 342.

A.9.d.34. M.P. Kurtça, S.Erel R. Şavkın, , H. Usta,  E.A Telci, B.B. Çalık, Ü.B Aslan. Rotator kaf tamiri sonrası fizyoterapinin fiziksel özür ve ağrı üzerine olan etkisi. Acta Orthop Traumatol Turc.  2014; 48 (I), 342.  

A.9.d.35. H. Usta, M.P. Kurtça, R. Şavkın, , S.Erel, E.A Telci, B.B. Çalık, Ü.B Aslan. "El-el bileği yaralanması olan bireylerde üst ekstremite fonksiyonelliğini değerlendiren 3 indeks arasında ilişki var mı?", Acta Orthop Traumatol Turc.  2014; 48(I), 342.  

A.9.d.36. Afşar E, Taşpınar F, Başakcı Çalık B, Özkan Y, Gök K. Farklı Q açılarına sahip gonartrozlu hastalarda patello femoral eklemin üç boyutlu olarak incelenmesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015; 26 (2), 22.

A.9.d.37. Eraslan U, Erel S, Başakcı Çalık B, Aslan Telci E, Baş Aslan U.  Patellofemoral ağrı sendromu olan down sendromlu bir hastada fizyoterapinin etkisi: Olgu sunumu.  Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015; 26 (2), 97.

A.9.d.38. Eraslan U, Erel S, Başakcı Çalık B, Aslan Telci E, Baş Aslan U.  Alt ekstremite postüral dizilim bozukluğunda fizyoterapinin etkisi. Olgu sunumu.  Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015; 26 (2), 98.

A.9.d.39. Aslan Telci E, Yağcı N, Başakcı Çalık B, Erel S, Eraslan U.  Genç yaşlılarda fiziksel aktivite ile ilişkili faktörlerin incelenmesi.  Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015; 26 (2), 116.

A.9.d.40. Kılıç MC, Başakcı Çalık B, Çobankara V, Balkarlı A. Romatoid Artrit hastalarında el fonksiyonlarının aktivite katılım performansı ile ilişkisinin incelenmesi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015; 26 (2), 121.

A.9.d.41. Mehtab A, Aslan Telci E, Başakcı Çalık B, Günay SM. Soğuk uygulama kinezyo bantlamanın etkisini artırır mı? Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2015; 26 (3), 46.

A.9.d.42. Pekesen Kurtça M, Gür Kabul E, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U, Taşçı M, Çobankara V. Ankilozan spondilit hastalarında hastalık aktivitesinin ve fonksiyonel düzeyin yaşam kalitesi üzerine etkisi. 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 11-14 Kasım 2016, İzmir, Türkiye.

A.9.d.43. Gür Kabul E, Pekesen Kurtça M , Başakcı Çalık B, Baş Aslan U, Taşçı M. Romatoid artrit hastalarında hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumu etkiler mi? 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 11-14 Kasım 2016, İzmir, Türkiye.

 

B. KONGRELER

B.1. Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek

B.1.1. Basakci Calik B. Lecture; Sensory Motor Integration. Physical exercise -  complex and  modern method of health  promotion” 21-23 October 2011, Craiova-Romanya.

B.1.2.Basakci Calik B. Lecture; Upper Extremity Functional Evaluation in the Hand Disorders. Erasmus Teaching Activities, Technological Educational Institu (T.E.I) of Athens, 26-29 Dec 2012, Athens, Greece.

 

B.2. Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek

B.2.1. Ekstansör Tendon Sonuçlarını Değerlendirme Metotları. Tendon Yaralanmalarında Rehabilitasyon Yöntemleri ve Sorunları Sempozyumu, Workshop Uygulayıcısı, 16-17 Nisan 2004, İzmir.

B.2.2.Görme Engelliler İlköğretim Okulu Fizyoterapi Ünitesi Çalışma Prensipleri ve Faaliyetleri  Özürlüler 07 Kongre, Sergi ve Sosyal Etkinlikleri, Aralık 2007, İstanbul. (B.2.3. Dikkat Eğitim Süreci (Attention Processing Training, APT), 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 2009, İzmir.

B.2.4. Ortopedik Özürlülerde İş Kapasitesinin Değerlendirilmesi. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir -Ürgüp.

B.2.5. Serbest Bildiriler-Oturum Başkanlığı, 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 23-26 Mayıs 2012 Gaziantep.

B.2.6. Özürlülerin İş Kapasitesinin Değerlendirilmesi, I. Davraz Fizyoterapi Günleri, Ekim 2013, Isparta.

B.2.7. Engellilerde Aktivite Katılım. Engellilerde Bağımsız Yaşam, Fiziksel Aktivite ve Spor Paneli, Aralık 2013, Alanya, Antalya.

B.2.8. Romatoid Artrit’te hastalık aktifken egzersiz verebilir miyiz? II. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Ekim 2016, İstanbul.

 

B.5. Uluslararası toplantılara katılmak

B.5.1. III. Uluslar Arası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 21-24 Eylül-2000, İzmir, Turkey.

B.5.2.VII. Congress of The Europen Federation of Societies For Hand Therapy. 22-25 Mayıs 2002, Amsterdam, The Netherlands.

B.5.3.4th International Conference “ Physical exercise -  complex and  modern method of health  promotion” 21-23 Ekim 2011, Craiova-Romanya.

B.5.4. 15th World Congress of Pain Clinicians,  27-30 Temmuz  2012, Granada, İspanya 

 

B.6. Ulusal toplantılara katılmak (42 puan)

B.6.1. 40.Yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 26-29 Ekim 2001, Antalya.

B.6.2.X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu.  2004, Antalya

B.6.3.Tendon Yaralanmalarında Rehabilitasyon Yöntemleri ve Sorunları Sempozyumu, 16-17 Nisan 2004, İzmir.

B.6.4. III. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 16-18 Eylül 2005, İstanbul.

B.6.5. Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler, 6-9 Aralık 2007, İstanbul.

B.6.6. V. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, ERGONOMİ, 11 Nisan 2009, İzmir.

B.6.7. II.Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, İzmir.

B.6.8. XIII Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2010, Antakya-Hatay.

B.6.9. III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul.

            B.6.10. II. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 23-26 Mayıs 2012 Gaziantep

B.6.11. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, , 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

B.6.12. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Ankara.

B.6.13. V. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-23 Mayıs 2015, Bolu.

B.6.14.1.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi 5-6 Ekim 2015 Ankara.

B.6.15. Kas Tonusu Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Sempozyumu 31 Mart-02 Nisan 2016, Denizli.

B.6.16. II. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, 13-15 Ekim 2016, İstanbul.

 

C. HAKEMLİK EDİTÖRLÜK

C.1.c. Uluslararası dergilerde hakemlik

C.1.c.1. Yayın adı: Gregual M, Gobbi E, Carraro A. Physical activity practice, body image and visual impairment - a comparison between brazian and italian young. Res Dev Disabil. 2014: Jan 35(1); 327-30.

C.1.c.2. Yayın adı: Taspinar B, Taspinar F, Aksoy CC, Avşar E. Investigation of the effects of nicotine dependence levels on quality of life and depressive symptoms. J Addict Res Ther. 2014: 5; 196. Doi: 10.4172/2155-6105.1000196.

C.1.c.3. Yayın adı: Determining the factors affecting the subjective well-being levels of Adults. Journal of Adult Development.

C.1.c.4. Yayın adı: Investigation of correlation between fear avoidance beliefs and burnout syndrome in patients with chronic lumbar disc herniation. Journal of Back and MusculoskeletalRehabilitation.

C.1.c.5. Yayın adı: Objectively measured physical activity in Brazilians with visual impairment: description and associated factors. Disability and Rehabilitation

C.5.a.Yüksek lisans tez jürisinde olmak

C.5.a.1. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Yüksek Lisans öğrencisi Güzin Kara’nın Tez Sınav Jüriliğinde Asil jüri görevi

C.5.a.2. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Yüksek Lisans öğrencisi Fatma Uğuz’un Tez Sınav Jüriliğinde Yedek jüri görevi

C.5.a.3. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Yüksek Lisans öğrencisi Erdem Demir’in Tez Sınav Jüriliğinde Yedek jüri görevi

C.5.a.4. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Can Kılıç’ın Tez Sınav Jüriliğinde Asil jüri görevi

C.5.b. Doktora / Tıpta Uzmanlık tez jürisinde olmak

C.5.b.1. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi - Rehabilitasyon Anabilim Doktora öğrencisi Tomris Duymaz’ın Tez Sınav Jüriliğinde Yedek jüri görevi

C.5.b.2. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Barış Gürpınar’ın Tez Sınav Jüriliğinde Asil Jüri Görevi

 

D .EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

D.1.d.Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT) desteklenen projede görev alma (10 puan)

D.1.d .1.  Engelliler Çalışıyor “Marta Projesi” Almelo Belediyesi (Hollanda)- Denizli Belediyesi (  Türkiye). 2005- 2010. (Proje görevlisi)

D.4.a. Önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış ders programlarındaki dersler) (Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki ders

 

D.4.a.1.Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ders Görevlendirilmesi  (Ders Görevlendirme 2914 Sayılı Kanunun 11.Maddesi )

    DÖNEMİ: Bahar Dönemi (2014-2015)

Dersin

 Kodu

Dersin Adı

Sınıfı

Dönemi Yarıyılı

Teo.

Uyg.

Krd.

Dersi Veren Öğretim Elemanını

 Adı ve Soyadı

Birimi

FTR 128

VAKA SUNUM

I

BAHAR Y.Y.

1

-

1

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

 

FTR 214

ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR-II

II

BAHAR Y.Y.

1

4

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 360

FİZYOTERAPİ’DE ÖZEL KONULAR

III

BAHAR Y.Y.

1

2

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

 

F.T.R.Y.O.

FTR 370

ERGONOMİ

III

BAHAR Y.Y.

1

-

1

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 402

FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II

IV

BAHAR Y.Y.

2

-

2

 

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

 

F.T.R.Y.O

FTR 422

KLİNİK UYGULAMA-II

IV

BAHAR Y.Y.

5

15

8

 

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALI

 

F.T.R.Y.O.

FTR 420

KLİNİK KARAR VERME

IV

BAHAR Y.Y.

2

-

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 428

MESLEKİ REHABİLİTASYON

IV

BAHAR Y.Y.

1

-

1

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ders Görevlendirilmesi  (Ders Görevlendirme 2914 Sayılı Kanunun 11.Maddesi )

    DÖNEMİ: Güz Dönemi (2015-2016)

Dersin

 Kodu

Dersin Adı

Sınıfı

Dönemi Yarıyılı

Teo.

Uyg.

Krd.

Dersi Veren Öğretim Elemanının

 Adı ve Soyadı

Birimi

FTR 235

ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR-I

II

GÜZ Y.Y.

1

3

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

 

F.T.R.Y.O.

FTR 341

MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ-II

III

GÜZ Y.Y.

1

4

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 401

FİZYOTERAPİ’DE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I

IV

GÜZ Y.Y.

2

-

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

 

F.T.R.Y.O.

FTR 419

REHABİLİTASYON SEMİNERİ

IV

GÜZ Y.Y.

2

-

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 421

KLİNİK UYGULAMA-I

IV

GÜZ Y.Y.

5

15

8

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ders Görevlendirilmesi  (Ders Görevlendirme 2914 Sayılı Kanunun 11.Maddesi )

    DÖNEMİ: Bahar Dönemi (2015-2016)

Dersin

 Kodu

Dersin Adı

Sınıfı

Dönemi Yarıyılı

Teo.

Uyg.

Krd.

Dersi Veren Öğretim Elemanının

Adı ve Soyadı

Birimi

FTR 128

VAKA SUNUMU

I

BAHAR Y.Y.

1

-

1

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 214

ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR-II

II

BAHAR Y.Y.

1

4

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 360

FİZYOTERAPİ’DE ÖZEL KONULAR

III

BAHAR Y.Y.

1

2

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 370

ERGONOMİ

III

BAHAR Y.Y.

1

-

1

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 402

FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II

IV

BAHAR Y.Y.

2

-

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O

FTR 422

KLİNİK UYGULAMA-II

IV

BAHAR Y.Y.

5

15

8

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

 

F.T.R.Y.O.

FTR 420

KLİNİK KARAR VERME

IV

BAHAR Y.Y.

2

-

2

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

FTR 428

MESLEKİ REHABİLİTASYON

IV

BAHAR Y.Y.

1

-

1

YRD. DOÇ. DR. BİLGE BAŞAKÇI ÇALIK

F.T.R.Y.O.

D.4.a.2.Lisansüstü

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

BAHAR

FTR 562  Fizyoterapide Klinik Uygulama II

1

4

7

 

 

FTR 568   Ortopedik Rehabilitasyon II

3

0

5

 

 

FTR 700 Uzmanlık Alan Dersi

6

0

1

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

GÜZ

FTR 561  Fizyoterapide Klinik Uygulama I

3

6

3

2015-2016

BAHAR

FTR 656  Duyu Algı Motor Değerlendirme Ve Eğitim  (DR)

1

0

4

 

 

FTR 561  Fizyoterapide Klinik Uygulama I

3

6

1

 

 

FTR 562  Fizyoterapide Klinik Uygulama II

1

4

1

 

 

FTR 567   Ortopedik Rehabilitasyon I

2

0

1

 

 

FTR 568   Ortopedik Rehabilitasyon II

3

0

4

 D.6.b. Ulusal sempozyum, çalıştay kongre gibi etkinliklerde organizasyonda görev alma (10 puan)

D.6.b.1. Başakcı Çalık B. Düzenleme kurulu üyeliği. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

 

E. ÖDÜLLER VE PATENTLER

E.1. Uluslar arası ödüller

E.1.1.Engelliler Çalışıyor Projesi” adına Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2012 Sorumlu Girişimcilik Kategorisinde birincilik ödülü.

E.2.Ulusal Ödüller

E.2.1.Tübitak Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı: Aslan UB, Calik BB, Kitiş A. “The effect of gender and level of vision on the physical activity level of children and adolescents with visual impairment”. Res Dev Disabil. 2012 Jun 12;33(6):1799-1804.

E.2.2.Tübitak Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı: Calik BB, Kitiş A, Cavlak , Oğuzhanoğlu A. The impact of attention training on children with low vision: a randomized trial. Turk J Med Sci. 2012; 42: 1186-1193.

E.3. Üniversite Ödülleri

E.3.1H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 1997 yılı bölüm birinciliği lisans mezuniyet derecesi

 

DİĞER

SERTİFİKALI KURSLAR

 1. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon I. 5-6 Mayıs 2001, Denizli, Türkiye.
 2. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon II. 23-24 Haziran 2001, Denizli, Türkiye
 3. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon I. 22-23 Eylül 2001, Denizli, Türkiye.
 4. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon II. 20-21 Ekim 2001, Denizli, Türkiye.
 5. Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon I. 26-27 Ocak 2002, Denizli, Türkiye.
 6. Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon II. 08-09 Haziran 2002, Denizli, Türkiye.
 7.  Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu. 29 Kasım 2002, PAÜ Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı / Denizli, Türkiye.
 1. Ortopedik Manuel Terapi Servical Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon I. 19-20 Nisan 2003, Denizli, Türkiye.
 2. Ortopedik Manuel Terapi Servical Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon II. 24-25 Mayıs 2003, Denizli, Türkiye.
 3. Ortopedik Manuel Terapi Servical Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon III. 07-08 Haziran 2003, Denizli, Türkiye.
 4. Rehabilitasyon Antremanı. 13-14 Eylül 2003, Denizli, Türkiye.
 5. Duyu Bütünlüğü I Kursu, 11-13 Nisan 2008, Denizli, Türkiye.
 6.  Üst Ekstremiteye Giriş I, 18-19 Ekim 2008, İzmir, Türkiye.
 7.  Giriş ve Ruward Test Bataryası Kursu. 10 Ocak 2009, Almelo, Hollanda.
 8.  Ruward-I Eğitici Kursu. 17 Kasım 2009, Denizli, Türkiye.
 9.  ICF ( International Classification of Functioning). 12-13 Şubat 2010, Denizli, Türkiye.
 1. Periferik Sinir Yaralanmaları Sonrası El’de Duyu ve Plastisite, El Terapistleri Derneği 3. Eğitim Toplantısı. 28-30 Ekim 2011, İzmir, Türkiye.
 2. Türk El ve Üst Ekstremite Derneği Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursları-IV. 17-18 Şubat 2012, Adana, Türkiye.
 3. Elde Splintleme. El Terapistleri Derneği 4. Eğitim Toplantısı. 27-29 Eylül 2013, İzmir. 
 4. Intra Musculer Manuel Therapy (DRN) ve Trigger Point Manuel Therapy kursu. AC-OMT Osteopatic Manuel Therapy merkezi tarafından. 27-28 Şubat 2016, Denizli.
 5. Matrix Concept ve Matrix Rhythm Therapy, 29 Haziran-01 Temmuz 2016, Munich, Germany.
 6. Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı (BETY), 1-2, 8-9 Ekim 2016, Denizli.