Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 

 

 

Uzm. Fzt. Mine PEKESEN KURTÇA

Ortopedik Rehabilitasyon AD

Ortopedik Rehabilitasyon Servisi

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Mine PEKESEN KURTÇA

1.2. Doğum Tarihi: 20 EYLÜL 1984

1.3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

 

1.4. Öğrenim Durumu

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2007

Lisans

Dumlupınar Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2011

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi

Muskuloskeletal Rehabilitasyon

Devam Ediyor

Doktora

Pamukkale Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

1.4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Serebral Paralizili Bireylerde Spastisite ile Mobilite ve Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişki

Danışman : Prof. Dr. Salih ANGIN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

1.4.2. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Kronik Diz Osteoartrit Tedavisinde Tüm Vücut Vibrasyonu, Dirençli Egzersiz Ve Ev Programının Etkinliğinin Karşılaştırılması

Danışman: Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

02/2013-               : Pamukkale Üniversitesi

06/2012- 02/2013: Dumlupınar Üniversitesi

04/2011 - 06/2012 : Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

04/2010 - 03/2011 : Özel Anaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

08/2007 - 10/2008 : Özel Ata Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi

 

1.6. Ödül ve Teşvikler

Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yüksekokulu, Lisans Mezuniyeti Üçüncülük Ödülü

 

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.TürkiyeFizyoterapistlerDerneği, Ankara.

 

ESERLER:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

Altuğ F,Kavlak E, Kurtca MP,Ünal A, Cavlak U. “Comparison of Pain Intensity, Emotional Status and Disability Level in Patients with Chronic Neck and Low Back Pain”.Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015, 28(3): 505–508. PMID: 25322739. DOI 10.3233/BMR-140548

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.Kavlak E,Altuğ F,Pekesen M, Ünal A, Çeliker Ö, Cavlak U. Investigation of Deep Brain Stimulation Surgery Early Term Results of Gait Characteristics on Parkinson's Disease:  Case Report, 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

B2. Altuğ F,Ünal A,  Pekesen M, Kavlak E, Cavlak U, Acar F. Investigation of the Effect of Deep Brain Stimulation Surgery on Mobility, Emotional Status and Quality of Life in Patient with Dystonia: Case Report, 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

B3. Yağcı N, Baş Aslan U, Pekesen Kurtça M. Effectiveness of an “Osteopathic Manipulative Therapy” for Chronic Low Back Pain in Elderly: Preliminary Report, 11th International Congress of  the European Union Geriatric Medicine Society, 16-18 September 2015, Oslo, Norway.

B4. Pekesen Kurtça M, Baş Aslan U, Koçyiğit F, Kuyucu E, Koçyiğit A. The Effect Of Whole Body Vıbratıon In Patıents Wıth Knee Osteoarthrıtıs: A Prelımınary Study,  9 th Congress of the European Pain Federation, 2-5 September 2015, Vienna, Austria.

B5. Baş Aslan U, Pekesen Kurtça M, Koçyiğit F, Koçyiğit A, Kuyucu E. Effectiveness of supervised resistive exercise and home-based exercise training on lower limb muscle strength in patients with knee osteoarthritis: a long term comparative study, Osteoarthritis Research Society International World Congress 31 March- 3April 2016, Amsterdam, Netherlands. 

B6. Pekesen Kurtça M, Baş Aslan U, Koçyiğit F, Koçyiğit A, Kuyucu E. Effects of lower limb training with whole body vibration on femoral articular cartilage in patients with knee osteoarthritis, Osteoarthritis Research Society International World Congress, 31 March- 3April 2016, Amsterdam, Netherlands.

 

C.Yazılan uluslararası/ ulusal kitap veya kitap bölümü:   -

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: -

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Taşpınar F, Pekesen M, Taşpınar B, Yürekdeler Şahin N. Sağlıklı Geriatrik Bireylerde Yaşam Kalitesi, Mobilite ve Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1.Uluslararası katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ve 3. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi 21-23 Kasım 2012- İZMİR

E2. Aslan Telci E, Pekesen M, Erel S,Başakcı Çalık B,Baş Aslan U.Bitirme sınavı son sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerini nasıl etkiler?IV.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Denizli.Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(2),40, 2013.

E3. Pekesen M,  Şavkın R,Kavlak E,Büker N,Altuğ F.“Yatarak Tedavi Gören Hastalara Bakım Veren Kişilerin Bakım Verme Stres Durumlarının İncelenmesi”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye.

E4. Yağcı, N, Pekesen Kurtça M, “Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğe ve Mesleki Eğitime Bakış Açısı” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014.

E5.Yağcı, N, Pekesen Kurtça M, Kara G. “Bel Ağrılı Hastalarda Sakro-iliak Eklem Disfonksiyonlarının İncelenmesi” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014.

E6.Altuğ F,Çitişli V,Pekesen M, Ünal A, Kocaoğlu M, Cavlak U.Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bel Ağrılı Hastalarda Özürlülük Düzeyi, Emosyonel Durum, Ağrı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Erken Dönem Sonuçları”. Türk Nöroşirurji Kongresi 28. Bilimsel Kongresi. 4-8 Nisan 2014.  Beldibi,  Antalya.

E7.Altuğ F,Ünal A, Pekesen M, Kavlak E, Korucu M, Cavlak U. “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Kinezyofobi, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Türk Nöroşirurji Kongresi 28. Bilimsel Kongresi. 4-8 Nisan 2014.  Beldibi,  Antalya.

E8. Altuğ F,Ünal A, Pekesen M, Cavlak U.Spinal Kord Yaralanmalarında Erken Rehabilitasyon: 10 Yıllık Genel Değerlendirme”.  XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 8–12 Nisan 2014. Ankara, Türkiye.

E9. Şavkın R, Pekesen Kurtça M, Usta H, Erel S, Aslan Telci E, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U. Alt ekstremite yaralanmalarında fonksiyonel düzey: Aktivite ağrısı ve yaşam kalitesiyle ilişkili mi? 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E10. Pekesen Kurtça MŞavkın R, Usta H, Erel S, Başakcı Çalık B, Aslan Telci E, Baş Aslan U. Omuz impingement sendromunda fizyoterapinin fiziksel özür ve ağrı üzerine olan etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E11. Pekesen Kurtça M, Erel S, Şavkın R, Usta H, Aslan Telci E, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U. Rotator kaf tamiri sonrası fizyoterapinin fiziksel özür ve ağrı üzerine olan etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E12. Usta H, Pekesen Kurtça MŞavkın R, Erel S, Aslan Telci E, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U. El-el bileği yaralanması olan bireylerde üst ekstremite fonksiyonelliğini değerlendiren 3 indeks arasında ilişki var mı? 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E13.Yağcı N, Pekesen Kurtça M, Özkan S. Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Semptomlarının Fiziksel Aktivite Düzeyi, Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkisi, Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu, 5-7 Mart 2015, İzmir, Türkiye.

E14.Pekesen Kurtça M, Baş Aslan U. Yaşlılarda Motorlu Taşıt Kullanımı, VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi ‘’ Yerinde Yaşlanma’’, 16-18 Nisan 2015, Denizli, Türkiye.

E15.Pekesen Kurtça M, Aslan Telci E. Yaşlılarda Motorlu Taşıt Kullanımı, VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi ‘’ Yerinde Yaşlanma’’, 16-18 Nisan 2015, Denizli, Türkiye.

E16. Pekesen Kurtça M, Baş Aslan U, Koçyiğit F. Kalça Osteoartritinde Tüm Vücut Vibrasyonu: Olgu Sunumu, 1.Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye

E17. Pekesen Kurtça M, Gür Kabul E, Başakcı Çalık B, Baş Aslan U, Taşçı M, Çobankara V. Ankilozan spondilit hastalarında hastalık aktivitesinin ve fonksiyonel düzeyin yaşam kalitesi üzerine etkisi. 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 11-14 Kasım 2016, İzmir, Türkiye.

E18.Gür Kabul E, Pekesen Kurtça M , Başakcı Çalık B, Baş Aslan U, Taşçı M. Romatoid artrit hastalarında hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumu etkiler mi? 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 11-14 Kasım 2016, İzmir, Türkiye.

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

 

G. Diğer yayınlar:

G1. LLP/Erasmus Teaching Staff Exchange Program:

-

 

G2. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler:

- 07/2006 Sports Injuries and Rehabilitation Course katılım sertifikası

- 07/2006 Manipulation and Mobilization Therapy of Lumbar, Thoracal and Cervical Spine Assessment and Treatment katılım sertifikası

- 05- 04/2006 McKenzie Course Part A Workshop on Lumbar Spine Assessment and Treatment katılım sertifikası

- 05/2008 Bands, Balls and Balance Workshop katılım belgesi

- 02/2014  Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Eğitimi katılım sertifikası

- 04/2014 Elektrik Stimulasyonu Kursu katılım belgesi

- 04/2014 McKenzie Mekanik Tanı ve Tedavi Kursu katılım belgesi

- 04/2014 Lenfödemde Fizyoterapi Uygulamaları Kurs katılım belgesi

- 04/2016 Osteoartritte Yoga Workshop

- 11/2016 Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)

 

G3.Uluslararası Bilimsel Toplantılar

- 04/2016 Osteoarthritis Research Society International World Congress

 

G4. Ulusal Bilimsel Toplantılar

12/2004 Serebral Paralizi Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar konulu seminere katılım belgesi

05/2005 I. Dumlupınar Fizyoterapi Seminerleri katılım belgesi

05/2006 Dumlupınar Fizyoterapi Günleri II katılım belgesi

05/2007 III. Dumlupınar Fizyoterapi Seminerleri katılım belgesi

05/2007 III. Dumlupınar Fizyoterapi Seminerleri katılım belgesi

05/2009 II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi katılım belgesi

03/2010 Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri konferans katılım belgesi

11/2012 VII. Dumlupınar Fizyoterapi Günleri Katılım Belgesi

05/2013 IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

04/2014 XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi katılım belgesi

04/2015 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi katılım belgesi

05/2015 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi katılım belgesi

05/2016 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu katılım belgesi

10/2016 2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi katılım belgesi

11/2016 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

 

G4.1. Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek

 

G5. Kongre Organizasyonunda Aldığı Görevler:

1. Kongre Sosyal Komitesi Üyeliği, IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

 

G6. Hakemlik:

1. Pamukkale Tıp Dergisi. Yazı başlığı: Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde çalışan yardımcı sağlık personelinde kas-iskelet ağrısına etkiyen faktörlerin belirlenmesi. Makale sayı ve tarihi: PTD-40326 / 27 Eylül 2016.

 

G7. Kitap çevirisinde aldığı görevler :

1.M.Pekesen Kurtça Anatomy and Human Movement: Structure and function