Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

Uzm. Fzt. Umut ERASLAN

Ortopedik Rehabilitasyon AD

El Cerrahi Ünitesi

Plastik Cerrahi Servisi

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Umut ERASLAN

1.2. Doğum Tarihi: 17 Haziran 1986

1.3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

 

1.4. Öğrenim Durumu

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2008

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2011

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Devam Ediyor

Doktora

Pamukkale Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

1.4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

"Tekstil İşçilerinde Kronik Omuz Ağrısına Skapular Kassal Enduransın Etkisi"

Danışman: Prof. Dr. Nihal GELECEK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

1.5.1. Özel Derin Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir (2008-2012)

1.5.2. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Bilkent, Ankara (2012-2013)

1.5.3. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (2014-...)

 

1.6. Ödül ve Teşvikler

1.6.1. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Lisans Mezuniyet Ödülü (1.lik Derecesi)

 

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

 

2- BİLİMSEL KURS KATILIMLARI

PT-1 MyoFascial Trigger Point (Tetik Nokta) & MyoFascial Release Therapies (Myofasial Gevşetme Terapileri), 17-18 Ekim 2015, İzmir.

Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain, 8-11 Şubat 2016, Fribourg, İsviçre.

BAHT Level I, Introduction to Hand Therapy, 07-09 Mart 2016, Northwood, İngiltere.

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi, İşe Hazırlık Eğitimi – Eğitimcinin Eğitimi, 26-30 Eylül 2016, Ankara.

 

3- KONGRE KATILIMLARI

2. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 12-16 Kasım 2014, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya.

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Bolu.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Rehabilitasyon Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya.

4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart-02 Nisan 2016, Denizli, Türkiye.

Sporda Omuz Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı).

3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 25-30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya.

 

4- SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLER

4.1 Eraslan U, Gelecek N, Genç A. Tekstil işçilerinde skapular kas enduransının kronik omuz ağrısı üzerindeki etkileri. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Türkiye, Nisan 2012, Poster Bildiri.

4.2. Kitis A, Buker N, Gokalp O, Yorukoglu C, Demirkan AF, Eraslan U. Comparison of functional outcome of conservative and surgical treatment of distal radius fractures in adults. XIXth Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH), Fransa, Haziran 2014, Poster Bildiri.

4.3. Buker N, Kitis A, Savkın R, Usta H, Eraslan U, Yorukoglu C, Demirkan AF. Humerus cisim kırıklarının geç dönem fonksiyonel sonuçlarının incelenmesi. 2. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Türkiye, Kasım 2014, Poster Bildiri.

4.4. Buker N, Kitis A, Eraslan U, Usta H, Sutcu G, Kıter AE, Akkaya S. Kalça artroplastisi sonrası geç dönemde cinsiyetin fonksiyonel durum, düşme riski ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. 2. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Türkiye, Kasım 2014, Poster Bildiri.

4.5. Koc V, Giresun F, Kitis A, Usta H, Eraslan U. Engellilere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde engellinin fonksiyonel durumun incelenmesi. II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Türkiye, Kasım 2014, Sözel Bildiri.

4.6. Kitis A, Giresun F, Koc V, Tonak HA, Usta H, Eraslan U. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde engellilerin toplumsal katılım düzeylerinin incelenmesi. II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Türkiye, Kasım 2014, Sözel Bildiri.

4.7. Eraslan U, Savkın R, Buker N, Kitis A. Total kalça protezli hastalarda düşme korkusu ile fonksiyonel durum arasındaki ilişki. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, Mayıs 2015, Sözel Bildiri.

4.8. Eraslan U, Erel S, Basakcı Calık B, Aslan Telci E, Bas Aslan U. Patellofemoral ağrı sendromu olan Down sendromlu bir hastada fizyoterapinin etkisi: Olgu sunumu. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, Mayıs 2015, Poster Bildiri.

4.9. Eraslan U, Erel S, Basakcı Calık B, Aslan Telci E, Bas Aslan U. Alt ekstremite postüral dizilim bozukluğunda fizyoterapinin etkisi: Olgu sunumu. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, Mayıs 2015, Poster Bildiri.

4.10. Aslan Telci E, Yagci N, Basakcı Calık B, Erel S, Eraslan U. genç yaşlılarda fiziksel aktivite ile ilişkili faktörlerin incelenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, Mayıs 2015, Poster Bildiri.

4.11. Kitis A, Ozcan RH, Gokalan Kara Bİ, Eraslan U. Investigation of return to work and activity participation in patients with tendon injuries. 9th BAPRAS Congress,Yunanistan Eylül 2015, Poster Bildiri.

4.12. Yalman A, Eraslan U, Telli Atalay O, Taskin H. Abdominal cerrahi sonrası uygulanan pulmoner fizyoterapinin fonksiyonel kapasite üzerine etkisinin incelenmesi. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, Türkiye, Ekim 2015, Poster Bildiri.

4.13. Kitis A, Demirkan AF, Yorukoglu AC, Buker N, Eraslan U. Metakarp ve falanks fraktürlerinde rehabilitasyon programının erken dönem sonuçlarının incelenmesi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, Ekim 2015, Sözel Bildiri.

4.14. Kitis A, Demirkan AF, Eraslan U, Yorukoglu AC, Usta H. Metakarp fraktürlerinde yaralanma ciddiyeti ile geç dönemdeki fonksiyonel durum arasındaki ilişkinin incelenmesi. 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Fethiye, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016, Poster Bildiri.

4.15. Kitis A, Eraslan U, Usta H, Ozcan RH, Topkara A, Ozkan A, Gokalan Kara I, Akkan H. El ve önkol yaralanmalı hastaların retrospektif analizi. 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Fethiye, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016, Sözel Bildiri.

4.16. Telci EA, Yagci N, Eraslan U, Kara G. The relation between pain severity, depressive symptoms and quality of life in elderly with chronic low back pain. The 23rd Nordic Congress of Gerontology, Finlandiya, 19-22 Haziran 2016, Poster Bildiri.

4.17. Yagci N, Telci EA, Kara G, Eraslan U. An analysis of health parameters in terms of monthly income status in older adults. The 23rd Nordic Congress of Gerontology, Finlandiya, 19-22 Haziran 2016, Poster Bildiri.

4.18. Eraslan U, Demirkan AF, Kitiş A, Yörükoğlu AÇ, Usta H. Skafoid psödoartrozu cerrahisi sonrası uygulanan erken fizyoterapi programının fonksiyonel sonuçlara etkisi. 3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Türkiye, Ekim 2016, Sözel Bildiri.

4.19. Usta H, Yörükoğlu AÇ, Kalpak M, Eraslan U, Kitiş A, Demirkan AF. Karpal fraktürlü hastaların erken dönem fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. 3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Türkiye, Ekim 2016, Sözel Bildiri.

 

5- ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

5.1. Narin S, Demirbüken İ, Özyürek S, Eraslan U. Dominant el kavrama ve parmak kavrama kuvvetinin önkol antropometrik ölçümlerle ilişkisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009;23(2):81-85.

 

6- ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

6.1. Eraslan U, Gelecek N, Genç A. Effect of scapular muscle endurance on chronic shoulder pain in textile workers. J Back Musculoskelet Rehabil, 2013;26:25-31.

6.2. Kitis A, Eraslan U, Koc V, Giresun F, Usta H. Investigation of disability level, leisure satisfaction and quality of life in disabled employees. Social Work in Public Health, doi:10.1080/19371918.2016.1188748.

 

7- BİLİMSEL PROJE GÖREVLERİ

7.1. “Engelim İşime Engel mi?” Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli, 2015. Proje Araştırmacısı.