Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

 

Uzm. Fzt. Mehmet DURAY

Nörolojik Rehabilitasyon AD

 

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1.  Adı Soyadı       : Mehmet DURAY

1.2.  Doğum Tarihi  : 2 Haziran 1987

1.3.  Ünvanı              : Araştırma Görevlisi

1987 yılında Isparta’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu’ndan Fizyoterapist unvanıyla mezun oldu. 2016 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışmaktadır. 

 

1.4.  Öğrenim Durumu :

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2010

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2013

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Nörolojik Rehabilitasyon

2015- Devam ediyor

Doktora

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Nörolojik Rehabilitasyon

 

1.5 İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

1.5.1. Manisa Bircan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (2010-2014)

1.5.2. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu (2015- ) 

 

2.     BİLİMSEL YAYINLAR

2.1. Duray M, Kılavuz G, Altuğ F. Physiotherapy Assessment of Canavan Disease: Case Report. International Journal of Therapeutic Applications 2015; 22, 6-9.

 

 3.1. SEMPOZYUM-KONGRE SÖZEL BİLDİRİLER

3.1.1. Duray M, Baskan E. Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Problemlerinin Genel Öz-yeterliğe Etkisi. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Nisan, 2016, Denizli

3.1.2.  Duray M, Gülşen Ç, Altuğ F, Baskan E, Cavlak U. Nörolojik Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün Fiziksel Uygunluğa Etkisinin Belirlenmesi. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Nisan, 2016, Denizli

 

3.2.  SEMPOZYUM-KONGRE POSTER BİLDİRİLER

3.2.1. Kara G, Baskan E, Duray M, Kılavuz G. Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerde Omuz Ağrısı, Üst Ekstremite Mobilitesi ve Fonksiyonlarının İncelenmesi. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Nisan, 2016, Denizli.

3.2.2.  Duray M, Yağcı N, Düz MÇ, Işık M. The investigation of relationship between physical activity level and physical performance in elderly people living at home, Ekim, 2016, Lizbon

3.2.3.  Duray M, Yağcı N, Şenol H. The examination of the relationship between flexibility and stability of trunk in older adults. Ekim, 2016, Lizbon

3.2.4. Duray M, Genç A. Maximal oxygen consumption, dynamic balance and quality of life in community dwelling elderly with different physical activity level. Ekim, 2016, Lizbon

3.2.5.  Duray M, Genç A. The relationship between health-related physical fitness, balance and fear of falling in healthy elderly fallers and non-fallers. Ekim, 2016, Lizbon