Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

Uzm. Fzt. Hande USTA

Ortopedik Rehabilitasyon AD

El Cerrahi Ünitesi

Plastik Cerrahi Servisi

 

1- ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Hande USTA

1.2. Doğum Tarihi/Yeri: 21 Ocak 1992/İzmir

1.3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

 

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu  

Pamukkale Üniversitesi

2013

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Pamukkale Üniversitesi

2016

Doktora

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Pamukkale Üniversitesi

Halen

 

1.4.1. Lisansüstü Tezleri:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilen radius distal uç kırığı olan hastaların fonksiyonel durum ve aktiviteye katılım düzeylerinin incelenmesi

Danışman: Doç. Dr. Ali KİTİŞ

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2013-

 

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2013-

 

1.7. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

            1.7.1.    7th Instructional Course on Reconstructive Tetraplegia Hand Surgery, 8-10/04/2015, Tarcal/Macaristan.

     1.7.2.    Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi, Eğitimcinin Eğitimi, 26-30/09/2016, Ankara/Türkiye.

 

1.8. Mesleki İlgi Alanları:

1.8.1. El Rehabilitasyonu

1.8.2. Ortopedik Rehabilitasyon

1.8.3. İş ve Uğraşı Tedavisi

1.8.4. Mesleki Rehabilitasyon

1.8.5. Sporcu Rehabilitasyonu

 

2- ESERLER

A.           Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

A.1. Kitis A, Eraslan U, Koc V, Giresun F, Usta H. Investigation of disability level, leisure satisfaction and quality of life in disabled employees. Social Work in Public Health, DOI:10.1080/19371918.2016.1188748.

 

B.   Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda çeviri kurulu üyeliği ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç):

B.1. Anatomi ve Fizyoloji Masaj Bağlantısı. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler - 2015 (Çeviri Kurulu Üyeliği)

 

C.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

C.1. Sözlü Bildiriler:

C.1.1. Usta H, Kitiş A, İmrek U, Büker N, Kitiş A, Farklı Ortamlarda Yaşayan Yaşlıların Denge, Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bilişsel Durum Açısından Değerlendirilmesi, 12-16/11/2014, 2. Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya/Türkiye.

C.1.2. Koc V, Giresun F, Kitis A, Usta H, Eraslan U, Engellilere Yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinde Engellinin Fonksiyonel Durumunun İncelenmesi, 26-27/11/2014, II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Antalya/Türkiye.

C.1.3. Kitis A, Giresun F, Koc V, Tonak HA, Usta H, Eraslan U, İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinde Engellilerin Toplumsal Katılım Düzeylerinin İncelenmesi, 26-27/11/2014, II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Antalya/Türkiye.

C.1.4. Yörükoğlu AC, Demirkan AF, Kitiş A,Büker N, Akman A, Usta H, Proksimal kilitli anatomik intramedüller çivileme ile tedavi edilen erişkin önkol diafiz kırıklarında sonuçların incelenmesi, 27/10/2015 - 01/11/2015, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya/Türkiye.

C.1.5. Kitis A, Eraslan U, Usta H, Ozcan RH, Topkara A, Ozkan A, Gokalan Kara I, Akkan H, El ve önkol yaralanmalı hastaların retrospektif analizi, 11-15/05/2016, 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Fethiye/Türkiye.

C.1.6. Usta H, Yörükoğlu AC, Kalpak M, Eraslan U, Kitiş A, Demirkan AF, Karpal fraktürlü hastaların erken dönem fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması, 25-30/10/2016, TOTBİD-3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya/Türkiye.

C.1.7. Eraslan U, Demirkan AF, Kitiş A, Yörükoğlu AC, Usta H, Skafoid psödoartrozu cerrahisi sonrası uygulanan erken fizyoterapi programının fonksiyonel sonuçlara etkisi, 25-30/10/2016, TOTBİD-3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya/Türkiye.

 

C.2. Poster Bildiriler:

C.2.1. Büker N, Kitiş A, Şavkın R, Usta H, Yörükoğlu AC, Demirkan AF, Humerus Cisim Kırıklarının Geç Dönem Fonksiyonel Sonuçlarının İncelenmesi, 12-16/11/2014, 2. Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu,  Antalya/Türkiye.

C.2.2. Usta H, Pekesen Kurtça M, Şavkın R, Erel S, Aslan Telci E, Başakçı Çalık B, Baş Aslan UEl-El Bileği Yaralanması Olan Bireylerde Üst Ekstremite Fonksiyonelliğini Değerlendiren 3 Test Arasında İlişki Var Mı ?, 12-16/11/2014, 2. Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya/Türkiye.

C.2.3. Kitis A, Demirkan AF, Eraslan U, Yorukoglu AC, Usta H, Metakarp fraktürlerinde yaralanma ciddiyeti ile geç dönemdeki fonksiyonel durum arasındaki ilişkinin incelenmesi, 11-15/05/2016, 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Fethiye/Türkiye.

 

D. Yurt Dışı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri:

D.1. Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Fachhochschule Osnabrück, Eylül 2012-Şubat 2013, Almanya

 

E. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar

E.1. 12-16/11/2014, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya/Türkiye.

E.2. 12-16/11/2014, TOTBİD-2. Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu,  Antalya/Türkiye.

E.3. 17-20/06/2015, XX. FESSH Congress Milano/İtalya.

E.4. 31/03/2016-02/04/2016, 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Denizli/Türkiye.

E.5. 25-30/10/2016, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya/Türkiye.

E.6. 25-30/10/2016, TOTBİD-3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya/Türkiye.