Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 

Uzm. Fzt. Güzin KARA

Nörolojik Rehabilitasyon AD

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1.Adı Soyadı: Güzin KARA

1.2.Doğum Tarihi: 9 Mayıs 1988

1.3.Ünvanı:  Araştırma Görevlisi

 

            Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu' ndan 2010 yılında lisansımı, 2013 yılında yüksek lisansımı aldım. Aynı üniversitede 2013 yılından bu yana doktora eğitimime devam etmekteyim. 2010-2014 yılları arasında farklı özel rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. 2014 yılından bu yana, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmekteyim.  Erişkin nörolojik rehabilitasyon, teknoloji destekli rehabilitasyon ve modifiye pilates eğitimi ile ilgilenmekteyim. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'ne ve Nörolojik Çalışma Grubu'na üyeyim.

 

1.4. Öğrenim Durumu:

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM

ALANI

2010

Lisans

Pamukkale Üniversitesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

2010-2013

Yüksek   Lisans

Pamukkale Üniversitesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

2013-

Doktora

Pamukkale Üniversitesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

 

1.4.1. Lisansüstü Tezi:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi”

 Danışman: Prof. Dr. Uğur CAVLAK

Yardımcı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Filiz ALTUĞ

 Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.

 

1.4.1.2. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

" Hemiparetik Bireylerde Denge Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağları Uygulaması

Danışman: Doç. Dr. Filiz ALTUĞ

Yardımcı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadir KAVAKLIOĞLU

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013 (Devam ediyor).

 

1.5. Aktif Olarak Görev Alınan Projeler

1.5.1. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Projesi “Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi” (Tamamlandı 2013)  5000TL.

 

1.6. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesinde Görev Almak

1.6.1.  4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Sosyal Komite).

 

1.7. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.7.1. Özel Yağmur Çocukları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Denizli (2010–2011).

1.7.2. Özel Nörobilim Tıp Merkezi, Denizli (2011-2014).

1.7.3. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (10 Şubat 2014- ...)

 

1.8. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.8.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara (2009-…. ).

1.8.2 Nörolojik Fizyoterapi Alt Grubu, Ankara (2016-….).

 

1.9. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.9.1. APPI Modified Pilates Matwork  Level 1. 24 – 25 Eylül 2011 – İstanbul

1.9.2. APPI Modified Pilates Matwork- Class Instructor  Level 2. 3 – 4 Aralık  2011 – İstanbul

1.9.3. The Master Certification in Manuel Therapy Module B.24 – 27 Kasım 2011 – İzmir

1.9.4. Klinik ve Kinezyolojik Bantlama Kursu, 16-17 Şubat 2013- Denizli.

1.9.5. Sağlık Alanında Araştırmacılar için Biyoistatistik 11 Mayıs 2014, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli.

1.9.6. Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları ve Klinik Uygulamar I: GÖVDE. 18-20 Ocak 2013-Ankara.

1.9.7. Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları ve Klinik Uygulamalar II: ÜST EKSTREMİTE. 28-30 Mart 2013-Ankara.

1.9.8. Erişkin Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları ve Klinik Uygulamalar III: ALT EKSTREMİTE. 7-9 Haziran 2013-Ankara.

1.9.9. ICF ve Fizyoterapi. 20 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye.

1.9.10. Multipl Skleroz'da Denge Etkilenimi ve Denge Eğitimi (Workshop). 11 Mart 2016, İzmir, Türkiye.

1.9.11. Multipl Skleroz'da Su İçi Egzersiz Uygulamaları. 11 Mart 2016, İzmir, Türkiye.

 

1.10. Mesleki İlgi Alanları:

1.10.1. Nörolojik Rehabilitasyon

1.10.2. Teknoloji Destekli Rehabilitasyon

1.10.3. Modifiye Pilates Eğitimi

 

1.11. Ödül ve Teşvikler

1.11.1. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Lisans Mezuniyet Ödülü (1.lik Derecesi)

 

2-ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (ESCI):

A.1. Kara G, Kyriakos K, Tsaklis P. Comparıson Between A Trunk Training Machine and Conventional Exercises for Trunk Extensors and Effect on Stance Weight Distribution of Young Adults: A Pilot Study. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 216;27(2):34-41.

B. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

B.1. Altuğ F, Ünal A, Çıtışlı V, Kavlak E, Kara G. Retrospective Education in Spinal Cord Injuries: A Sample at University Hospital in Turkey. Rawal Medical Journal. 2015;40(2):183-6.

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

C.1.1. Poster Bildirileri:

C.1.1. Kara G, Cavlak U, Altuğ F. Home Safety of Individuals with Neurological Disorders: A Turkish Sample. 9th World Congress of The International Society of Physical Therapy and Rehabilitation Medicine, 19-23 June 2015, Berlin, Germany.

C.1.2. Kavlak E, Altuğ F, Kavlak HA, Ünal A, Kara G, Acar F. The Effects of A Combined Portage Early Childhood Education and Bobath Therapy Program in Children with Intracranial Aneurysms: A Case Report. 9th World Congress of The ISPRM, 19-23 June 2015, Berlin, Germany.

C.1.3. Yağcı N, Aslan Telci E, Kara G, Eraslan U. An Analysis of Health Parameters in Terms of Monthly Income Status in Older Adults. The 23 rd Nordic Congress of Gerontology, 19-22 June 2016, Tampere, Finland.

C.1.4. Aslan Telci E, Yağcı N, Eraslan U, Kara G. The Relation Between Pain Severity, Depressive Symptoms and Quality of Life in Elderly with Chronic Low Back Pain. The 23 rd Nordic Congress of Gerontology, 19-22 June 2016, Tampere, Finland.

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

D.1. Sözel Bildiriler

D.1.1. Yarar F, Baskan E, Kara G. İnmeli Hastalarda Mobilite ve Kognitif Durumun ICF Bileşenleri Arasındaki İlişkisi. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart -02 Nisan 2016, Denizli,Türkiye

D.1.2. Ünal A, Kılavuz G, Kara G, Altuğ F, Cavlak U. Hemiparetik Bireylerin Rehabilitasyon Programından Beklentiler: Hasta, Hasta Yakını ve Fizyoterapist Arasındaki Uyum. Uluslararası Katılımlı 16. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 21-24 Nisan 2016, Dalaman, Türkiye.

D.2. Poster Bildiriler

D.2.1. Yücekaya B., Kara G., Başakçı Çalık B., Çetişli Korkmaz N. Farklı Mesleklerde Çalışan Bayanlarda Yorgunluk, Mesleki Tükenmişlik ve Depresyon Düzeyleri 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 26-28 Nisan 2012, Ürgüp.

D.2.2. Kara G., Yücekaya B., Başakçı Çalık B., Çetişli Korkmaz N. Farklı Meslek Gruplarında Kognitif Fonksiyonları İncelenmesi 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 26-28 Nisan 2012, Ürgüp.

D.2.3. Kara G., Altuğ F., Cavlak U. Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Ortamlarının İncelenmesi 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 9-11 Mayıs 2013, Denizli.

D.2.4. Kavlak E., Altuğ F., Tekin F., Kara G., Ünal A., Cavlak U. “Crisponi Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisinin Etkisi: Olgu Sunumu”, 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014. Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara.

D.2.5. Kara G., Cavlak U., Altuğ F., Kavlak E. “Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi.” 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014. Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara.

D.2.6. Yağcı N., Pekesen Kurtça M., Kara G. “Bel Ağrılı Hastalarda Sakroiliak Eklem Disfonksiyonlarının İncelenmesi.” 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014. Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara.

D.2.7. Baskan E, Kara G, Telli Atalay O, Tekin F. Nörolojik Özürlü Hastalarda Omuz Ağrısının İncelenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye.

D.2.8. Ünal A, Kara G, Tekin F, Kılavuz G, Baskan E, Altuğ F, Cavlak U. Hemiparetik Bireylerde Dengeyi Geliştirmek için Yürüme Yardımcısının Kullanımı. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye.

D.2.9. Yalman A, Telli Atalay O, Alkan H, Taşkın H, Kara G. "Bronşektazi-Ağır Koah Birlikteliğinde Pulmoner Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu." 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Bolu.

D.2.10. Kara G, Yalman A, Telli Atalay O, Erdal R, Soğancı Z, Taşkın H. Dispneli Olgularda Solunum Kas Gücü ile Periferik Kas Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Belek, Türkiye.

D.2.11. Ünal A, Kara G, Altuğ F, Çıtışlı V, Cavlak U. Frontal Kavernoma Cerrahisi Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sonuçlarının İncelenmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan 2016, Antalya, Türkiye.

D.2.12. Kara G, Baskan E, Duray M, Kılavuz G. Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerde Omuz Ağrısı, Üst Ekstremite Mobilite ve Fonksiyonlarının İncelenmesi. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart -02 Nisan 2016, Denizli,Türkiye

D.2.13. Kara G, Baskan E. Transvers Miyelit Ankilozan Spondilit Birlikteliğinde Nörolojik Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart -02 Nisan 2016, Denizli,Türkiye.

D.2.14. Kılavuz G, Yalman A, Kara G, Karaman ÖN, Aslan Telci E, Yağcı N, Yarar F, Can Akman T. Nörolojik Tanısı Olan Yetişkin Hastalara Bakım Verenlerde Kaygı Düzeyi ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart -02 Nisan 2016, Denizli,Türkiye

 

E. Katıldığı Paneller, Verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

E.1. Kara G. "Kas Tonusu Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları". 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart -02 Nisan 2016, Denizli,Türkiye.

 

F. Erasmus Eğitim Programına Katılma:

F.1. Erasmus Lifelong, Learning Programme-Student Stage Mobility. Gait Analysis Laboratory Training, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, 7 April-10 July 2014, Thessaloniki, Greece.

 

G. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar:

G.1. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Türkiye Fizyoterapistler Derneği14 – 16 Mayıs 2009 – İzmir

G.2. 2. Uluslar Arası Katılımlı Geriatrik Rehabilitasyon Kongresi Geriatri Fizyoterapistleri Derneği11 – 13 Kasım 2009 – Ankara

G.2. 3. Manuel Terapi ve Osteopati Günleri Sempozyumu TİFAO, İFAO, İAOMT, AOMT 24 – 25 Nisan 2010 – İstanbul       

G.3. Ayak-Ayak Bileği Bahar Sempozyumu Spor Fizyoterapistleri Derneği 08 Mayıs 2010 – İzmir         

G.4. 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Türkiye Fizyoterapistler Derneği 7 – 9 Ekim 2010- Hatay

G.5. Denizli Fizyoterapi Sempozyumu Denizli Fizyoterapistler Derneği10 Nisan 2011 – Denizli

G.6. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Türkiye Fizyoterapistler Derneği14 – 16 Mayıs 2011 – İstanbul

G.7. 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Türkiye Fizyoterapistler Derneği. 26 – 28 Nisan 2012 – Nevşehir / Ürgüp

G.8. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Türkiye Fizyoterapistler Derneği. 9-11 Mayıs 2013- Denizli.

G.9. 17th Annual Congress of The ISMST. ISMST 26-28 June 2014. Milan-Italy.

G.10. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 20-24 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye.

G.11. 9th World Congress of The International Society of Physical Therapy and Rehabilitation Medicine, 19-23 June 2015, Berlin, Germany.

G.12. 1. Multiple Skleroz'da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu. 10-11 Mart 2016, İzmir, Türkiye

G.13. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart -02 Nisan 2016, Denizli,Türkiye.