Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

  

Uzm. Fzt. Fatih TEKİN

Nörolojik Rehabilitasyon AD

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Fatih TEKİN

1.2. Doğum Tarihi: 17 Aralık 1990

1.3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

 

     1990 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO'dan fizyoterapist ünvanıyla mezun oldu. 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Bilim Uzmanı ünvanıyla mezun oldu. 2014 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda çalışmaktadır. Pediatrik Rehabilitasyon alanında çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir.

 

1.4. Öğrenim Durumu

YILI

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2013

Lisans

Pamukkale Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2016

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi

Pediatrik Rehabilitasyon

Devam Ediyor

Doktora

Pamukkale Üniversitesi

Pediatrik Rehabilitasyon

 

1.4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

"Serebral Palsili Çocuklarda Nörogelişimsel Tedavi (Bobath Tedavisi) Yaklaşımı’nın Postüral Kontrol ve Denge Üzerine Etkisi"

Danışman: Doç. Dr. Erdoğan KAVLAK

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

1.5.1. Mavi Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Elazığ (2013-2014)

1.5.2. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (2014-...)

 

1.6. Ödül ve Teşvikler

1.6.1. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Doktora Burs Programı

 

1.7. Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği

1.7.2. Çocuk Fizyoterapistleri Derneği

 

1.8. Dernek-Sendika Görevleri

1.8.1. Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Denizli İl Başkanı

1.8.2. Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) Denizli İl Temsilcisi

 

2- BİLİMSEL KURS KATILIMLARI

20-21 Nisan 2013, Kinezyotape Uygulama Kursu 1-2, Uzm. Fzt. Erkan ALP, Servergazi Devlet Hastanesi DENİZLİ

8 Nisan 2014, Spastisite İnhibisyon Yöntemleri Kursu, Prof. Dr. Kadriye ARMUTLU, Dr. Fzt. Ayla FİL, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ANKARA

9 Nisan 2014, Serebral Palsi'de Botulinum Toksin Uygulaması Sonrası Rehabilitasyon Kursu, Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ANKARA

 

3- KONGRE KATILIMLARI

26-28 Nisan 2012, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Perissia Otel, Ürgüp/NEVŞEHİR

08-12 Nisan 2014, XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

20-24 Mayıs 2015, 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, BOLU

19-23 Haziran 2015, 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Maritim Hotel, Berlin/ALMANYA

09-11 Ekim 2015, 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Wyndham Hotel, ANKARA

31 Mart-2 Nisan 2016, 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ

02-03 Haziran 2016, 1. Ulusal Güvenli ve Sağlıklı Teknoloji Kullanımı Çalıştayı (Konuşmacı), Demonti Otel, ANKARA

8-10 Eylül 2016, 37th SICOT Orthopaedic World Congress, Rome, ITALY.

17-20 Mayıs 2017, 29th EACD Conference, Amsterdam/THE NETHERLANDS

6-9 Ekim 2017, 3. Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, DENİZLİ

27-29 Ekim 2017, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi (Konuşmacı, Düzenleme Kurulu Üyesi), PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, DENİZLİ

 

4- ÇALIŞMALAR

Poster Sunumu, Crisponi Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisinin Etkileri: Olgu Sunumu, 08-12 Nisan 2014, XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Hacettepe Üniversitesi ANKARA

Poster Sunumu, Hemiparetik Bireylerde Dengeyi Geliştirmek İçin Yürüme Yardımcısının Kullanımı, 20-24 Mayıs 2015, 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, BOLU Cilt(Volume):26 Sayı(No):2 / Ağustos (August) 2015

Poster Sunumu, Obstetrik Üst Brakial Pleksus Yaralanmalı (Erb Palsi) Bir Hastada Kinezyolojik Bantlamanın Erken Dönem Etkisi: Olgu Sunumu, 20-24 Mayıs 2015, 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, BOLU Cilt(Volume):26 Sayı(No):2 / Ağustos (August) 2015

Poster Sunumu, Nörolojik Özürlü Hastalarda Omuz Ağrısının İncelenmesi, 20-24 Mayıs 2015, 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, BOLU Cilt(Volume):26 Sayı(No):2 / Ağustos (August) 2015

Poster Sunumu, The Effects of a Combined Portage Early Childhood Education and Bobath Therapy Program in Children with Intracranial Aneurysms: A Case Report, 19-23 Haziran 2015, 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Maritim Hotel, Berlin/ALMANYA

Poster Sunumu, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi 2001-2015 Yılları Arası Hasta Profili, 09-11 Ekim 2015, 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Wyndham Hotel, ANKARA

Poster Sunumu, Serebral Palsi'li Çocukların Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi İle El Becerisi Arasındaki İlişki, 09-11 Ekim 2015, 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Wyndham Hotel, ANKARA

Sözel Sunum, Serebral Palsi'li Çocuklarda İletişim Yeteneğini Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi, 09-11 Ekim 2015, 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Wyndham Hotel, ANKARA

Poster Sunumu, Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımı’nın El Fonksiyonları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi, 31 Mart-2 Nisan 2016, 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ

Poster Sunumu, Relationship Between Hand Functions and Balance in Cerebral Palsied Children, 8-10 Eylül 2016, 37th SICOT Orthopaedic World Congress, Rome, ITALY

Poster Sunumu, Correlation Between Hand Functions and Activities of Daily Living in Children with Cerebral Palsy, 17-20 Mayıs 2017, 29th EACD Conference, Amsterdam/THE NETHERLANDS

Poster Sunumu, Effect of Neurodevelopmental Therapy and Kinesiological Taping on Walking and Balance Parameters for Di George Syndrome: A Case Report, 17-20 Mayıs 2017, 29th EACD Conference, Amsterdam/THE NETHERLANDS

Poster Sunumu, Effectiveness of Neurodevelopmental Treatment (Bobath Concept) on Postural Control and Balance in Cerebral Palsied Children, 17-20 Mayıs 2017, 29th EACD Conference, Amsterdam/THE NETHERLANDS

Orijinal Makale, Effectiveness of Neuro-Developmental Treatment (Bobath Concept) on Postural Control and Balance in Cerebral Palsied Children. (Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Basım aşamasında)

Orijinal Makale, Assessment of Caregiving Strain And Stress of Mothers of Children with Cerebral Palsy and Children with Mental Retardation in The Process of Caregiving. (Pamukkale Tıp Dergisi, Basım aşamasında)

Orijinal Makale, Neurodevelopmental Therapy: An Effective Treatment to Improve Balance for Cerebral Palsy. Bilimsel Dergi inceleme aşamasında.

 

5. HAKEMLİK/EDİTÖRLÜK

5.1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Dergilerde Hakemlik

5.1.1. International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention (13 Ocak 2017)