Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

  

Prof. Dr. Uğur CAVLAK

Nörolojik Rehabilitasyon AD

Nörolojik Rehabilitasyon AD Başkanı

 

1. ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı, Soyadı: Uğur CAVLAK

1.2. Doğum Yeri / Tarihi: Adana / 13.08.1966

1.3. Unvanı: Profesör Doktor

 

1.4. Öğrenim Durumu: 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Fizyoterapi Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1992

Uğur CAVLAK

 

Lumbal

Bölge Patolojilerinde Halk Sağlığı Eğitimi

Danışman: Prof. Dr. Hülya Kayıhan

 

Doktora

Fizyoterapi Rehabilitasyon

Hacettepe

Üniv.

1996

Uğur CAVLAK

 

Çocuk Islahevinde Ve Aile Ortamında Yaşayan Erkek Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Ve Ruhsal Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Danışman: Prof. Dr. Hülya Kayıhan

 

 

 

4. B.  İş Deneyimi – Çalıştığı Kurumlar:

4. B.1. Hacettepe Üniv. Fizik Tedavi ve Rehab. YO. Kasım 1989 – Ağustos 1993.

4. B.2. Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi ve Rehab. YO. Ağustos. 1993 – Eylül 1999.

4. B.3. Amerika Birleşik Devletleri, New York, Long Island, Eylül 1999 – Temmuz 2000.

4. B.4.Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehab. YO. Şubat 2001-2016 (Ekim)

 

5.    Akademik Unvanlar:

5.1.Yardımcı Doçent, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Dokuz Eylül Üniv. 1997- Eylül1999.

5.2. Doçent, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Pamukkale Üniversitesi, 2001- Ocak 2008

5.3. Prof. Dr. Fizyoterapi Rehabilitasyon, Pamukkale Üniversitesi, Ocak 2008-…

 

6.     İdari Görevler:

6.1. Müdür Yardımcısı, Dokuz Eylül Üniv. Fizik Tedavi ve Rehab. YO. 1997-1999.

6.2. Müdür Vekili, Pamukkale Üniv. Fizik Ted. ve Rehab. YO.,Mart  2001 – Aralık 2003.

6.3. Müdür, Pamukkale Üniv. Fizik Tedavi ve Rehab. YO, Aralık 2003 – 2016 Eylül

6.4. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehab.YO Fizyoterapi-Rehabilitasyon Böl. Nörolojik Rehab. AB Başkanı 2014-…

6.5. Pamukkale Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörlüğü Komisyon Üyesi 2015-…

6.6. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bil. Ens. Fizik Tedavi ve Rehab. AB Başkanı 2002-…

 

7. Senato/Yönetim Kurulu Üyeliği:

7.1. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO, 2001-2016 Eylül

7.2. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO, 2003-2006

7.3. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006-Şubat 2009

7.4 Pamukkale Üniversitesi Turizm Fak. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-…

 

8. Üniversite İçi Akademik Faaliyetler:

8.1. Pamukkale Üniv. Sağlık Bilimleri Ens. Fizyoterapi ve Rehab. Doktora Prog. Başkanı (http://sbe.pamukkale.edu.tr/ftr/fizyoterapi_doktora.htm) 2007-…

8.2. Pamukkale Üniv. Fizik Ted. ve Rehab.YO. Erasmus+ Böl. Koordinatörü 2005-…

 

9. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

9.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, ANKARA.

9.2. European Network for Physical Therapy in Higher Education (ENPHE), HOLLANDA. (Türkiye Koordinatör Yrd.; Mart 2007-Mart 2009) (Türkiye Koordinatörü, 2012-2013)

 

10.   Ödüller:

10.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği IV. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, En İyi Araştırma Birincilik Ödülü. 1991.

10.2. Erasmus+ Bakanlık Ödülü, Selanik, Yunanistan, 11 Mayıs, 2016.

 

11. Mesleki ilgi alanları:

11.1. Nörolojik Rehabilitasyon (Erişkin)

11.2. Toplum Temelli Rehab., Koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı eğitimi

11.3. Geriatrik Rehabilitasyon

11.4. Mezuniyet öncesi ve sonrası fizyoterapi eğitiminde planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler.

11.5. Fizyoterapist-Hasta İletişimi

 

12. Uluslararası Eğitim / Ders Verme Hareketliliği (ERASMUS+)

1.    Osnabruck Üniv., Almanya, 2005.

2.    Europa de Madrid, İspanya, 2007.

3.    Craiova Üniv., Romanya, 2007.

4.    Ghent Üniv., Belçika, 2010.

5.    Semmelweis Üniv., Macaristan, 2014

6.    TAI of Athens Üniv., Yunanistan,2014.

7.    TAI of Thessalonoki, Yunanistan, 2015.

8.    AWF Üniv., Polonya, 2015.

9.    Burgaz Üniv. Burgaz, Bulgaristan, 2016.

ARAŞTIRMA YAYIN LİSTESİ:(SCI (Science Citation Index), SCI Expanded kapsamındaki dergilerde tam metin yayınlanan makaleler):

1.    Altuğ F, Ünal A, Kilavuz G, Kavlak E, Çitişli V, Cavlak U. Investigation of the relationship between kinesiophobia, physical activity level and quality of life in patients with chronic low back pain1. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Aug 10;29(3):527-31.    ÜCRETLİ

 

2.    Altuğ F, Kavlak E, Kurtca MP, Ünal A, Cavlak U. Comparison of pain intensity, emotional status and disability level in patients with chronic neck and low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 2015;28(3):505-8.    ÜCRETLİ

 

3.    Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U. The effects of brain stimulation of subthalamic nucleus surgery on gait and balance performance in Parkinson disease. A pilot study. Arch Med Sci. 2014 Aug 29;10(4):733-8.

 

4.    Kavlak E, Belge F, Unsal C, Uner AG, Cavlak U, Cömlekçi S. Effects of pulsed electromagnetic field and swimming exercise on rats with experimental sciatic nerve injury. J Phys Ther Sci. 2014 Sep;26(9):1355-61.

 

5.    Kavlak E, Altuğ F, Cavlak U, Kavlak HA, Senol H. Expectations from Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy: The Agreement between the Physiotherapists and Mothers. J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1209-13.

 

6.    Yağci N, Duymaz T, Cavlak U. How does pain localization affect physical functioning, emotional status and independency in older adults with chronic musculoskeletal pain? J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1189-92

 

7.    Hallaçeli H, Uruç V, Uysal HH, Ozden R, Hallaçeli C, Soyuer F, Ince Parpucu T, Yengil E, Cavlak U. Normal hip, knee and ankle range of motion in the Turkish population. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(1):37-42.

 

8.    Taspinar F, Taspinar B, Cavlak U, Çelik E. Determining the pain-affecting factors of university students with nonspecific low back pain. J Phys Ther Sci. 2013 Dec;25(12):1561-4.

 

9.    Aslan Telci E, Yagci N, Can T, Cavlak U. The impact of chronic low back pain on physical performance, fear avoidance beliefs, and depressive symptoms: A comparative study on Turkish elderly population. Pak J Med Sci. 2013;29(2):560-4.

 

10.  Taspinar F, Aslan UB, Sabir N, Cavlak U. Implementation of matrix rhythm therapy and conventional massage in young females and comparison of their acute effects on circulation. J Altern Complement Med. 2013 Oct;19(10):826-32.

 

11.  Altug F, Acar F, Acar G, Cavlak U. The influence of subthalamic nucleus deep brain stimulation on physical, emotional, cognitive functions and daily living activities in patients with Parkinson's disease. Turk Neurosurg. 2011;21(2):140-6.

 

12.  Baydar CL, Hallaçeli H, Baydar ML, Günal I, Uzün I, Oyar O, Cavlak U. Does scapular elevation occur with glenohumeral flexion and abduction? A study through open magnetic resonance imaging and autopsy. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2011;22(1):39-42.

 

13.  Akdag B, Cavlak U, Cimbiz A, Camdeviren H. Determination of pain intensity risk factors among school children with nonspecific low back pain. Med Sci Monit. 2011 Feb;17(2):PH12-5.

 

14.  Ekici G, Cavlak U, Yağci N, Baş Aslan U, Can T, Cobankara V. Comparison of emotional status and physical activity between women with chronic widespread pain and fibromyalgia. Agri. 2010 Apr;22(2):61-7.

 

15.  Cavlak U, Yagci N, Bas Aslan U, Ekici G. A new tool measuring health-related quality of life (HRQOL): the effects of musculoskeletal pain in a group of older Turkish people. Arch Gerontol Geriatr. 2009 Sep-Oct;49(2):298-303.

 

16.  Doymaz F, Cavlak U. Relationship between thigh skinfold measurement, hand grip strength, and trunk muscle endurance: differences between the sexes. Adv Ther. 2007 Nov-Dec;24(6):1192-201.

 

17.  Kitis A, Altug F, Cavlak U, Akdag B. Comparison of the physical and non-physical functioning between the patients with multiple sclerosis and healthy subjects. Neurosciences (Riyadh). 2008 Jan;13(1):29-36.  DERGİ LİNKİ YOK

 

18.  Aslan UB, Cavlak U, Yagci N, Akdag B. Balance performance, aging and falling: a comparative study based on a Turkish sample. Arch Gerontol Geriatr. 2008 May-Jun;46(3):283-92.

 

19.  Cavlak U, Aslan UB, Gursoy S, Yagci N, Yeldan I. Attitudes of physiotherapists and physiotherapy students toward euthanasia: a comparative study. Adv Ther. 2007 Jan-Feb;24(1):135-45.

 

20.  Yagci N, Cavlak U, Aslan UB, Akdag B. Relationship between balance performance and musculoskeletal pain in lower body comparison healthy middle aged and older adults. Arch Gerontol Geriatr. 2007 Jul-Aug;45(1):109-19.

 

21.  Telli O, Cavlak U. Measuring the pain threshold and tolerance using electrical stimulation in patients with Type II diabetes mellitus. J Diabetes Complications. 2006 Sep-Oct;20(5):308-16.

 

22.  Calik BB, Yagci N, Cavlak U. Upper extremities function in patients undergoing hemodialysis treatment. Neurosciences (Riyadh). 2006 Jul;11(3):180-6.

 

23.  Cimbiz A, Bayazit V, Hallaceli H, Cavlak U. The effect of combined therapy (spa and physical therapy) on pain in various chronic diseases. Complement Ther Med. 2005 Dec;13(4):244-50.

 

24.  Dirik A, Cavlak U, Akdag B. Identifying the relationship among mental status, functional independence and mobility level in Turkish institutionalized elderly: gender differences. Arch Gerontol Geriatr. 2006 May-Jun;42(3):339-50.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Altuğ F, Kitiş A, Tunçkır S, Cavlak U, Şahiner T. “Hemiparetik Hastalarda Mental Durum, Mobilite ve Depresyon Düzeylerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi”. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2002; 13(3): 135–139.

Altuğ F, Cavlak U, Buker N, Kitis A. “The Effects of Physical and Non-Physical Functioning on One-Leg Standing Balance in Population of Institutionalized Adults”. Sport Medicine Journal 2008; 16: 1013–1019.

Büker N, Aslan E, Altuğ F, Kitis A, Cavlak U. “The Effects of Two Different Physiotherapy Methods on Hamstring Muscles Flexibility”. Sport Medicine Journal 2008; 16: 974–977.

Büker N, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U. “Şehirde ve Kırsal Kesimdeki Yaşlıların Ev Güvenliğinin İncelenmesi”. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(4): 297–300.

Cavlak U, Telli O, Baksan E, Altuğ F.An Analysis Study Describing Physical Fitness Level Of Overweight Subjects”. Journal of Romanian Sports Medicine Society.2009; No: 17, 1046–1049.

Altuğ F, Ciobanu D,  Matei C, Acar F, Cavlak U. “Assessment of Daily Living Activity and Quality of Life in Patients with Parkinson Disease”. Romanian Journal of Physical Therapy 2012; Vol. 18(NR30), 41-47.

Erden A, Altuğ F, Cavlak U. “Impact of Body Mass Index and Gender on Medial Longitudinal Arch Drop in Young Healthy Population”. Sport Medicine Journal 2013; IX: 2(34), 2076–2082.

Altuğ F,  Büker N,  Kavlak E,  Kitiş A,  Cavlak U. “Relationship between Disability, Pain Intensity and Quality of Life in Patients with Chronic Neck Pain” Romanian Journal of Physical Therapy 2013; Vol. 19 (NR31), 69-73.

Altuğ F, Kılavuz G, Ünal A, Kavlak E, Çeliker Ö, Cavlak U. “ Deep Brain Stimulation Surgery Early Term Results of Gait Characteristics on Parkinson's Disease:  Case Report” Rawal Medical Journal 2014, 39(4): 464-466.

Altuğ F, Ünal A, Kılavuz G, Kavlak E, Acar F, Cavlak U. “Investigation of the Effect of Deep Brain Stimulation Surgery on Mobility, Emotional Status and Quality of Life in Patient with Dystonia: Case Report”. Çukurova Med J 2015; 40(2): 358-363.

Altuğ F, Akman T, Büker N, Cavlak U. "Effects of Two Different Muscle Strength Training Technique on Balance and Performance in Healthy Young People" Rawal Medical Journal, 2015,40(2):137-144.

Altuğ F, Ünal A, Çıtışlı V, Kavlak E, Kara G, Cavlak U. "Retrospective Evaluation in Spinal Cord Injuries: A Sample at Universty Hospital in Turkey" Rawal Medical Journal 2015,40(2):183-186.

Ünal A, Altuğ F, Kavlak E, Kara G, Cavlak U. “ Comparison of Balance in Hemiparetic Patients  with  Right and Left Hemispheric  Lesion”. International Journal of Therapeutic Applications. 2015, Volume 27: 1-7.

Yağcı, N., S. Gürsoy., U. Cavlak., S. Er, ve A. Koçaker, “ Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda 6 Haftalık Yürüme Programının Fiziksel Performansa Etkileri,” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 14(3), 121-125 (2003).

Yagci, N., O. Telli., B. Basakci, Calik, ve U. Cavlak, “Analyzing of Rotational and Angular Deviations of Lower Extremities in Nursery School Children Based on a Turkish Sample: Gender Differences” J. Med. Sci., 5(4), 344-49 (2005). (Science Citation Index’e girmemektedir)

Calik, B., N. Yagci, ve U. Cavlak, “Upper Extremities Function in Patients Undergoing Hemodialysis Treatment,” Neurosciences, 11(3), 447-453 (2006).

Yagci, N., U. Cavlak., U. Bas Aslan, ve B. Akdag, “Relationship Between Balance Performance And Musculoskeletal Pain In Lower Body Comparison Healthy Middle-Aged And Older Adults,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 45(1), 109-119, (2007).

Cavlak, U., U. B. Aslan., S. Gursoy., N. Yagci, ve I. Yeldan, “Attitudes of physiotherapists and physiotherapy students toward euthanasia: a comparative study,” Adv. Ther. 24(1), 135-45, (2007).

Bas Aslan, U., A.N. Oymak., N. Yagci, ve U. Cavlak, “Treatment Of Chronic Low Back Pain By Two Combined Rehabilitation Programs: Comparison Of Phonophoresis And Ultrasound” Sport Medicine Journal, Vol III No:3, 11, 668-671, (2007). (Science Citation Index’e girmemektedir)

Bas Aslan, U., U. Cavlak., N. Yagci, ve B. Akdag, “ Balance Performance, Aging and Falling: A Comparative study based on a Turkish Sample,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 46(3), 283-292, (2008).

Cavlak, U., N. Yagci, U. Bas Aslan, ve G. Ekici, “ A new tool measuring health-related quality of life(HRQOL): The effect of musculoskeletal pain in a group of older Turkish people” Archives of Gerontology and Geriatrics, 49(2), 298-303, (2009).

Sagmanlı, S., N. Yagci, U. Cavlak, ve A. Cetin, “Relationship between Pain Intensity, Depressive Symptoms, Disability Level, and Physical Functioning in Chronic Low Back Pain Patients: Gender Differences”  J. Med. Sci.,9(6): 257-263, (2009).

Ekici, G., U. Cavlak, N. Yağcı, U. Baş Aslan, T. Can Güler, ve V. Çobankara, “Factors Affecting Pain and Fatigue in Females with Chronic Widespread Pain” Fizyoterapi Rehabilitasyon.; 20(2):64-69, (2009) (Science Citation Index’e girmemektedir).

Ekici, G., U. Cavlak, N. Yağcı, U. Baş Aslan, T. Can Güler, ve V. Çobankara, “Comparison of Emotional Status and Physical Activity between Women with Chronic Widespread Pain and Fibromyalgia”, Ağrı Dergisi, 22(2), 61-67 (2010)

Bas Aslan, U., U. Cavlak., N. Yagci, ve Baskan E, “Reliability and Validity of the Turkish version of the CDC Hrqol-4 scale in Patient with Chronic Low Back Pain” Pak J Med Sci., 26(4):875-879, (2010).

Can, T., N. Yagci, U. Cavlak, “The Effects Of Urinary Incontinence On Depressive Symptoms And Quality Of Life In Women Of Reproductive Age” Fizyoterapi Rehabilitasyon. 3(2): 83-89, (2012) (Science Citation Index’e girmemektedir)

Güner S., N. Yagci,  U. Cavlak, L. Özçakar, “Comparison of the effects of laterally wedged insole with subtalar strapping and in-shoe lateral wedged insoles in women with knee osteoarthritis” Journal of Romanian Sport Medicine, 9(3): 2160-2165, (2013) (Science Citation Index’e girmemektedir)

Telci Aslan E., N. Yagci, T. Can, U. Cavlak, “The impact of chronic low back pain on physical performance, fear avoidance beliefs, and depressive symptoms: A comparative study on Turkish elderly population” Pak j Med Sci, 29(2): 560-564, (2013).

Lokmaoğlu, R., N. Yagci, U. Cavlak, Analysis Of Pain Threshold And Tolerance Of Super League Soccer Players” Journal of Romanian Sport Medicine, 9(4): 2271-2275, (2014) (Science Citation Index’e girmemektedir).

Yağcı, N., T. Duymaz, U. Cavlak, “How Does Pain Localization Affect Physical Functioning, Emotional Status and Independency in Older Adult with Chronic Musculoskeletal Pain?” J Phy Ther Sci, 26(8):1189-1192,(2014).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1.    Altuğ F, Kitiş A, Tunçkır S, Cavlak U, Şahiner T.  Comparison of Activities of Daily Living, Mobility Level, Mental Status and Depression Level in Hemiparethic Patients”.  3rd. World Congress in Neuro- Rehab., 2-6 April,2002, Venice / ITALYA. (Poster- Yayın)

2.    Cavlak U, Altuğ F, Telci O, Baskan E. “An Analysis of Physical Fitness Level of Overweight Subjects”. 13th Balkan Sports Medicine Congress (Uluslararası Katılımlı), 29 Nisan –2 May 2004. Yunanistan. (Poster- Yayın)

3.    Cavlak U,  Özdinçler AR, Baskan E, Ersoz B, Altuğ F.  “How Do People With Multiple Sclerosis Describe Their Disease?” 20 th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple- Sclerosis/9th Annual Meeting of Rehabilitation in MS.  Vienna, AUSTRIA, OCT 06–09, 2004. MULTIPLE SCLEROSIS    Volume: 10 Issues: 7032    Pages: S146-S146    Supplement: Suppl. 2    Published: SEP 2004. (Poster)

4.    Altuğ F, Büker N, Kitiş A, Cavlak U. “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Mental ve Moral Durum ve Yürüme Hızına Etkilerinin İncelenmesi”. 1. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi Uluslararası Katılılı. 23–25 Eylül 2005.  İzmir. (Poster)

5.    Cavlak U, Altuğ F, Soyuer F, Özdinçler AR, Dereli E.  An Analyzing Study on Post- Stroke Pain”. 10–11 February 2006. Belgium. (Poster)

6.    Altuğ F, Büker N, Kavlak E, Cavlak U. “Assessing Hand Grip Strength Of Upper Extremities: A Comparative Study”. Euro-Hand Oslo 2011.Combined XVI th. FESSH Congress and Xth  EFSHT Congress. 26 – 28 May 2011. Oslo- Norveç. (Poster)

7.    Altuğ F, Acar F, Can T, Acar G, Cavlak U. “The Effects of Epilepsy Surgery on Physical Functioning, Emotional Status and Health - Related Quality of Life”. The 4nd International Conference. “Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living”. 21–23 October 2011.  Craıova – Romanıa. (Poster- Yayın)

8.    Altuğ F,  Acar F, Can T, Cavlak U. Assessing the Balance Performance in Patients with Parkinson's Disease”. The 4nd International  Conference. “Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living”.  21–23 October 2011. Craıova – Romanıa. (Poster- Yayın)

9.    Altuğ F,  Mateı C,  Acar F, Cavlak U. “Assessment of Daily Living Activity and Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease”. International Conference Physical Education and Sports in the Benefit of Health. 25-26 May 2012. Oradea - Romanıa. (Poster- Yayın)

10.  Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Cavlak U, Kavlak HA. “Değişik Özür Seviyesine Sahip Serebral Palsi’li Çocuk Annelerinin Bel- Boyun Problemleri ve Yaşam Kalitesi”. 4. Uluslararası 'Cerebral Palsy' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 6-7 Aralık 2013 Sabancı Center Konferans Merkezi – İstanbul.  (Sözel Bildiri)

11.  Kavlak E, Altuğ F, Pekesen M, Ünal A, Çeliker Ö, Cavlak U. “Investigation of Deep Brain Stimulation Surgery Early Term Results of Gait Characteristics on Parkinson's Disease:  Case Report”. 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

12.  Altuğ F, Ünal A,  Pekesen M, Kavlak E, Cavlak U, Acar F. “Investigation of the Effect of Deep Brain Stimulation Surgery on Mobility, Emotional Status and Quality of Life in Patient with Dystonia: Case Report”. 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

13.  Altuğ F, Ünal A, Çıtışlı V, Kavlak E, Cavlak U. “Retrospective Evaluation in Spinal Cord Injuries: A Sample at University Hospital in Turkey” 10th Asian Congress of Neurological Surgeons. 9-12 September 2014. Astana- Kazakhstan.

14.  Altuğ F, Işık Eİ, Cavlak U. “Reliability and Validity of Four Step Square Test in Older Adults”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

15.  Kara G, Cavlak U, Altuğ F. “Home Safety of Individuals with Neurological Disorders: A Turkish Sample”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

16.   Ünal A, Altuğ F, Kavlak E, Cavlak U. “Comparison of Balance in Hemiparetic Patients with Right and Left Hemispheric Lesion”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA

 17.  Yağcı, N.,  U. Cavlak, ve M. Böbeci, “Denizli İlinde Çalışan Dişhekimleri’de Görülen Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi,” TDB. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi,  İzmir, 2002.

18.                Yağcı, N., U. Cavlak, ve S. Çıtaker, Evaluation Of Upper Extremity Motor Performance In Mentally Retarded Subjects,” .7th International congress of sports Medicine Associated of Greece, 13th Balkan Sports Medicine Congress, Drama/ Greece, 64-65, 2004.

19.                Bas Aslan, U., U. Cavlak., N. Yagci, ve B. Akdag, “The Effect of Musculoskeletal Pain at Lower Limbs on Physical Mobility among Ambulatory Elderly People” IPTOP 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with older people, 199, İstanbul, 2006.

20.  Bas Aslan, U., U. Cavlak, N. Yagci, ve B. Akdag, “A Comparative Study on Flexibility among Adults Aged 50 years and over”. IPTOP 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with older people, 200, İstanbul, 2006.

21.Yagci, N., E. Telci, ve  B. Calık, U. Cavlak, “Effectiveness Of Spinal Manipulative

      Therapy On Chronic Nonspecific Low Back Pain” Pain in Europe VII 7th   

       Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®) 

       Hamburg/Germany, 2011.

21.  Telci, E., N. Yagci, T. Can, U Cavlak, “Impact of Chronic Low Back Pain on Back Muscles Performance, Fear Beliefs, and Depressive Symptoms: Comparative Study of Turkish Elderly” Pain in Europe VII 7th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®) Hamburg/Germany, 2011.

22.  Yagci, N., T. Duymaz, U. Cavlak, “The Relationship Between Aerobic Capacity And Dynamic Balance In Older Adult With Chronic Musculoskeletal Pain” 15th World Congress of Pain Clinicians – WSPC Granada/ Spain, 2012.

23.  Yagci, N., ve U. Cavlak,Musculoskeletal Pain And Quality Of Life In Women Living In Different Areas: A Comparative Study” 15th World Congress of Pain Clinicians – WSPC Granada/ Spain, 2012.

24.  Cavlak U., N Yagci, “The Impact Of Lower Limbs Musculoskeletal Pain On Balance And Walking Speed In Older Adults” 8th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®) - Pain In Europe VIII Florence, Italy, 2013.

25.  Güner, S., N. Yagci, L. Özçakar, U. Cavlak, “Is lateral wedged insole effective in knee pain?” 4th Biannual International Multidisciplinary Pain Congress, Eindhoven, Holland, 2014.

26.  Yagci, N., U. Cavlak, E. Baskan, “A Physical Therapy Program for Older Adults with Chronic Spinal Pain” 4th Biannual International Multidisciplinary Pain Congress, Eindhoven, Holland, 2014.

27.  Baskan E., N Yagci, U. Cavlak, “Relationships among Chronic Musculoskeletal Pain, Cognitive Status and Body Awareness in Older Adults” 11th EUGMS Congress, Oslo, Norway, 2015.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.    Büker N, Karaduman A, Altuğ F, Cavlak U. “Farklı Yaş Gruplarındaki Yaşlı Adayları ve Yaşlılarda Postural Değişikliklerin İncelenmesi”. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kongre Kitapçığı 9–12 Nisan 2003. Denizli.

2.    Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. “Hekimlerde Kas-İskelet Sistemi Problemlerinin Analizi”.  Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,  2006, 10, 163–71.

3.    Altuğ F, Yağcı N, Kitiş A, Büker N, Cavlak U. “Evde Yasayan Yaslılarda Yasam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2009 (1): 48–60.

4.    Altuğ F, Yılmaz A, Coşkun ME, Cavlak U. “Servikal Disk Protez ve Peek Cage Uygulaması Yapılan Hastalarda Ağrı, Özürlülük Seviyesi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi” J Kartal TR. 2013; 24(1):25-31.

5.    Erden A, Altuğ F, Cavlak U.Sağlıklı Kişilerde Vücut Farkındalık Durumu ile Ağrı, Emosyonel Durum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.  2013;24(3):145-150.

6.    Cavlak U, Baş Aslan U, Yağcı N, Altuğ F. “Kronik Muskulo-Skeletal Ağrının Fizyoterapi-Rehabilitasyon İle Yönetimi”. Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics 2015;1(1):70-90. (DERLEME)

7.    Cavlak, U., N. Yağcı, ve M. Böbeci, “Denizli İlinde Çalışan Diş Hekimlerinde Görülen Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi” Dişhekimliği'nde Klinik, 15(3), 113-16 (2002).

8.    Yağcı, N., U. Cavlak, ve  G. Şahin, “ İşitme Engellilerde Denge Yeteneğinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma,” KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3(2), 45-50 (2004).

9.    Cavlak, U., N. Yağcı, ve N. Kul, “Kadınlarda Hamilelik Süresince ve Doğum Sonrasında Görülen Kas-iskelet Sistemi Ağrısının İncelenmesi,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 159-165 (2005).

10.  Altuğ, F., N. Yağcı, A. Kitiş, N. Büker, ve U. Cavlak, “Evde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 48-60 (2009).

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

Başakçı, Çalık, B., N. Yağcı, ve U. Cavlak, “Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Hastalık Süresi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” X. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 154, Antalya, 2004. Yağcı, N., E. Baskan., A. Dirik, ve U. Cavlak, “Sağlıklı Yaşlılarda Denge Yetenekleri ile Yürüyüş Karakteristikleri arasındaki İlişkinin İncelenmesi” I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 69, İzmir, 2005.

 

Can, Güler, T., N. Yağcı, ve U. Cavlak, “Kadınlarda Üriner İnkontinansın Ruhsal Durum Üzerine Etkisi” XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 17(3), 210 (2006).

 

Can, Güler, T., N. Yağcı., U. Cavlak, ve M. E. Soysal, “Endometrial Veya Over Kanserli Kadınlarda   Psikolojik Durum Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 109, (2007).

 

Can, Güler, T., N. Yağcı., U. Cavlak, ve M. E. Soysal, “Jinekolojik Kanserlerin Fiziksel Fonksiyonlar Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2),  124, (2007).

 

Ekici, G., U. Cavlak., N. Yağcı., Ü. Baş Aslan., T. Can, Güler, K. Mannerkorpi, ve V. Çobankara, “Kronik Yaygın Ağrısı Olan Kadınlarda Ağrı ve Yorgunluğa Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 118 (2007).

 

Ekici, G., U. Cavlak., N. Yağcı., Ü. Baş Aslan., T. Can Güler., K. Mannerkorpi, ve V. Çobankara, “Farklı Lokalizasyonlu Kronik Yaygın Ağrılı Kadınlarda Emosyonel ve Fiziksel Etkilenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 118 (2007).

 

Altuğ, F., B. Çırak, T. Süzer, E. Coskun, N. Yağcı, U.Cavlak, ve E. Karabulut, “Lumbal Ve Servikal Disk Hernisi Olan Hastalarda  Spinal Cerrahi Uygulamasının Ağrı, Depresyon Ve Anksiyete Sonucları” Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, Antalya, 2008. Türk Nöroşirurji Dergisi, 18, 128 (2008).

 

Yağcı, N., F. Altuğ., U. Cavlak., B. Çırak, “Spinal Ağrılı Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı, Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi: Erken Dönem Sonuçları” Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, Antalya, 2008. Türk Nöroşirurji Dergisi, 18, 128 (2008).

 

Yağcı, N., E. Baskan, U. Cavlak, A. Kitiş, ve A. Koçaker, “Farklı Ortamlarda Yaşayan Geriatriklerde Kalça Ağrısının Yürüme ve Dengeye Etkisi” 7. Ulusal Geriatri Kongresi, İzmir, (2008).

 

Yağcı, N.,  U. Bas Aslan, F. Taşpınar, B. Başakçı Çalık, ve U. Cavlak, “Zihinsel Engelli Futbolcularda Kavrama Kuvveti ve Eklem Hipermobilitesinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 221, (2008).

 

Altuğ, F., N. Yağcı, A. Kitiş, N. Büker, ve U. Cavlak, “Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 223, (2008).

 

Yağcı, N., E. Baskan, A. Dirik, ve U. Cavlak, “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Komorbid Hastalıkların Performans Ve Yorgunluk Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 200, (2008).

 

Yağcı, N., U. Cavlak, “Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Klinik Uygulama Stajının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi” 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 2013.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

Altuğ F, Işık Eİ, Cavlak U. “Reliability and Validity of Four Step Square Test in Older

      Adults”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

 

Kara G, Cavlak U, Altuğ F. “Home Safety of Individuals with Neurological Disorders: A Turkish Sample”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

 

Ünal A, Altuğ F, Kavlak E, Cavlak U. “Comparison of Balance in Hemiparetic Patients with Right and Left Hemispheric Lesion”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

 

Uysal I, Cavlak U: Half Squat For Older Adults And its Relatıonshıp Wıth Balance Abılıty And Walkıng Parameters.9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.                                                  

 

Can Akman T, Cavlak U, Korkmaz N: Impact Of Caregıvıng The Patıents Wıth Neurologıcal Dıseases On The Prımary Caregıvers. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.                          

 

Kavlak E, Belge F, Unsal C, Uner G, Cavlak U, Çömlekçi S: effects of pulse electromagnetic field and swimming exercise on rat with experimental siatic nerve injury.9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

 

Kılavuz G, Cavlak U: analysing the relationship between balance ability and performance level of lower limb healthy young males.9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

 

Baskan E, Yağci N, Cavlak U: Relationships among Chronic Musculoskeletal Pain, Cognitive Status and Body Awareness in Older Adults.11th EUGMS Congress European Geriatric Medicine. Oslo-Norveç. Eylül 2015.

 

KİTAP YAZARLIĞI

1.    Kas İskelet Sistemi Ağrısı: Multidisipliner Yaklaşım, U Cavlak (Ed.), İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2016.

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

U. Cavlak, C. Algun: Spina Bifida ve Rehabilitation, Editör: Candan Algun. Kitabın adı: Uygulamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, Ankara 1991.

U. Cavlak, C. Algun: Koruyucu Rehabilitasyon, Editör: Candan Algun. Kitabın adı: Uygulamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, Ankara 1991.

U. Cavlak, N.Buker: Yaşlılıkta Rehabilitasyon, Yaşılık: Problemler, Çözümler, V. Kalınkara (Editor), Ankara, Türkiye.

Algun, C., Cavlak, U., Nonartiküler Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyon.  Editör: Candan Algun. Kitabın adı: Uygulamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, Ankara 1991.

U. Cavlak, U. Baş Aslan, N. Yağcı, F. Altuğ, V. Çıtışlı, F. Koçyiğit, E. Baskan, T.  Akman, Kronik Ağrı ve Tedavi Prensipleri, Editör: Ayşe Karaduman, Öznur Yılmaz, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Cilt 1, Böl. 6, Pelikan yayınevi, Ankara, 2016.

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

U. Cavlak, H. Usta, Endokrin Sistem: Böl. 6, Çev. Ed.: A. R. Özdinçler, Anatomi & Fizyoloji, İstanbul Tıp Kitapevi, İst., 2015.

 

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

EMEL PEKÇETİN: Zihinsel Engelli Çocuklarda Gross Motor Fonksiyon Ve Motor Performansın Değerlendirilmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2003.

 

MUSTAFA AHMET DİRİK: Geriatriklerde Mobilite Yeteneği, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Depresyon Düzeyi Ve Mental DÜZEYİN BELİRLENMESİ, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2004.

 

ORÇİN TELLİ ATALAY: Diyabetik Hastalarda Ağrı Eşiği Ve Toleransının İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB.,2004.

 

EMRE BASKAN: Sağlıklı Quadriceps Femoris Kasının Kuvvetlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2004.

 

FADİME DOYMAZ: Sağlıklı Bireylerde Fiziksel Özelliklerin Gövde Ve Alt Ekstremite Kas Enduransına Etkilerinin İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2006.

 

NAİLE GÜNEY: Hemiplejik Serebral Paralizili Çocuklarda Etkilenmemiş Ekstremitelerin Fiziksel Parametrelerinin İncelenme, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2006.

 

HATİCE AKTAŞ: Farklı Yaş Gruplarında Bel Ağrısı Olan Bireylerin Ağrı, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Açısından Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2007.

 

FERİDE BEYDEMİR YARAR: The Impact On Famıly Scale'ın (Aile Etki Ölçeği) Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenilirliği, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2008.

 

İSMAİL UYSAL: Farklı Hemisfer Lezyonu Olan İnmeli Hastalarda Kognitif Yetenek, Fiziksel Fonksiyon, Depresif Semptomlar ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2008.

 

İRFAN UYSAL: Yaşlılarda Denge Ve Yürüme Fonksiyonlarının Çömelme (Squat) Ve Eğimli Çömelme (Decline Squat) Testleri İle İlişkisinin İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2012

 

GÜZİN KARA: Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2013.

 

GÖNÜL KILAVUZ: Sağlıklı Genç Erkeklerde Denge Yeteneği Ve Alt Ekstremite Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2013.

 

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

 

ORÇİN TELLİ ATALAY: Serbest Yürüyüşün Orta Yaş Ve Üzeri Bireylerde Fiziksel Ve Kognitif Fonksiyonlar, Emosyonel Statü Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2009.

 

EMRE BASKAN: Elektrik Stimülasyonu Ve İzometrik Egzersizin Sağlıklı Quadrıceps Femoris Kasının İzokinetik Kuvvetine Etkilerinin Karşılaştırılması, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2009.

 

TUBA CAN AKMAN: Bakas Caregiving Outcomes Scale'in (Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği) Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenirliliği, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2010.

 

FERİDE BEYDEMİR YARAR: Uluslararası Fonksiyonellik, Özür Ve Sağlık Sınıflandırması Kodlama Sisteminin Farklı Özür Gruplarında Uygulanması: Uygulayıcılar Arası Farklılık, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2011.

 

ARZU ERDEN: Türkiye'deki Fizyoterapi Öğretim Elemanlarının Ve Son Sınıf Öğrencilerinin Fizyoterapi Eğitimi İle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2015.

 

ÖZDEN BASKAN: Kronik Bel Ağrısı Olan Kadınlarda Klinik Pilates Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, PAÜ Sağ. Bil. Ens. FTR AB., 2016.

 

PROJELERDE ALDIĞI GÖREVLER

Engelim İşime Engel mi? Kalkınma Bakanlığı, Danışman, 16.12.2014 -16.03.2015 (Ulusal)

 

Türkiye’deki Fizyoterapi Öğretim Elemanlarının Ve Son Sınıf Öğrencilerinin Fizyoterapi Eğitimi İle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi, 10.03.2013 - 30.03.2015 (Ulusal). Pamukkale Üniv. BAP Birimi

 

Serbest Yürüyüşün Orta Yas Ve Üzeri Bireylerde Fiziksel Kognitif Fonksiyonlar Emosyonel Statü Ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Proje Koordinatörü, 2008-2010. Pamukkale Üniv. BAP Birimi

 

Parkinson Hastalarında Subtalamik Çekirdek Derin Beyin Stimülasyonunun Fiziksel Fonksiyon, Emosyonel, Kognitif Fonksiyon Ve GYA Üzerıne Etkisi: Erken Dönem Sonuçları, Araştırmacı, 2009-2010. Pamukkale Üniv. BAP Birimi

 

Sağlıklı QF Kasında Elektrik Stimülasyonu Ve İzomerik Egzersizin İzokinetik Kuvvete Etkilerinin Karşılaştırılması, Proje Koordinatörü, 2008-2010. Pamukkale Üniv. BAP Birimi

 

Bakas Caregiving Outcomes Scale' In (Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği) Türkçe' ye Uyarlanması Geçerlilik Ve Güvenirliliği, Proje Koordinatörü, 2009-2010. Pamukkale Üniv. BAP Birimi

 

Engelliler Çalışıyor, Yönetici, 2004-2010. Denizli Belediyesi / Almelo Belediyesi, Hollanda

 

Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Görülen Üriner İnkontinans' ın Sağlık, Sosyal, Seksüel Ve Yasam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, 2004-2006. Pamukkale Üniv. BAP Birimi

 

Uluslararası Sağlık Fonksiyon Ve Özürün Sınıflandırılması; Uygulayıcılar Arası Farklılık, Proje Koordinatörü, 2009- 2013. Pamukkale Üniv. BAP Birimi.

 

Kronik Bel Ağrısı Olan Kadınlarda Klinik Pilates Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, 2013-2016. Pamukkale Üniv. BAP Birimi.

 

Uluslararası Fonksiyonellik, Özür ve Sağlık Sınıflandırması Kodlama (ICF) Sisteminin Serebral Palsili Çocuklarda Uygulanarak Etkinliğinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniv. BAP Birimi. (Devam Ediyor.)