Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

  

Uzm. Fzt. Raziye ŞAVKIN

Ortopedik Rehabilitasyon AD

Ortopedik Rehabilitasyon Servisi

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Raziye ŞAVKIN

1.2. Doğum Tarihi: 01 Şubat 1989

1.3. Unvanı: Araştırma Görevlisi

 

1989 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan fizyoterapist unvanıyla mezun oldu. 2012 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

2007-2011

Yüksek Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2011-2014

Doktora

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2014-

 

Yüksek lisans tez başlığı ve tez danışmanı:

“Pilates Eğitiminin Vücut Kompozisyonuna Etkisi”

Danışman: Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

 

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2012-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

 

ESERLER:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. N. Büker, S. Akkaya, O. Gökalp, A. Kitiş, R. Şavkın, AE. Kıter. Middle-term therapeutic effect of the sacroiliac joint blockade in patients with lumbosacral fusion-related sacroiliac pain. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014; 48(1): 61-66. doi: 10.3944/AOTT:2014.3190

A2. F. Kocyigit, E. Kuyucu, A. Kocyigit, DT. Herek, R. Savkin, U. Bas Aslan, N. Karabulut. Association of real-time sonoelastography findings with clinical parameters in lateral epicondylitis. Rheumatol Int. 2016; 36(1):91-100.doi: 10.1007/s00296-015-3356-4. Epub 2015 Sep 5.

A3. F. Kocyigit, E. Kuyucu, A. Kocyigit, DT. Herek, R. Savkin, U. Bas Aslan. Investigation of biomechanical characteristics of ıntact supraspinatus tendons in subacromial ımpingement syndrome. American Journal of Physical Medicine&Rehabilitation 2016; 95(8):588-596. doi:10.1097/PHM.0000000000000450

A4. R. Şavkın, U. Baş Aslan. The effect of pilates exercise on body composition sedentary overweight and obese women. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2016; Sep 8. [Epub ahead of print]

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. N. Buker, S. Akkaya, O. Gokalp, A. Kitis A, R. Şavkın, A.E. Kıter. Middle term therapeutic effects of the sacroiliac joint blockage in patients with lumbosacral fusion related sacroiliac pain. A Comparative Study with Non-Operative Patients.  Xth International Turkish Spine Congress. 17-20 April 2013, Kapadokya, Türkiye

B2. N. Büker, İ. Arık, R. Şavkın, AE. Kıter, N. Ök, A. Kitiş. A. Evaluation the effects of scoliosis surgery on patient’s functional status and qality of life. XIth International Turkish Spine Congress, 29 April-3 May 2015, Çeşme/İzmir, Türkiye.

B3. M. Erdil, F. Kocyigit, E. Kuyucu, A. Kocyigit, R. Savkin, U. Bas Aslan. Real-time sonoelastography as a novel diagnostic tool in subacromial ımpingement syndrome. 36th SICOT Orthopaedic World Congress, 17-19 Eylül 2015, Guangzhou, Çin.

B4. F. Kocyigit, E. Kuyucu, A. Kocyigit, DT. Herek, R. Savkin, UB. Aslan. Correlation of real-time sonoelastography findings with clinical parameters in lateral epicondylitis. 9. Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC, 2-5 Ekim 2015, Viyana, Avusturya

B5. F. Kocyigit, E. Kuyucu, R. Savkin, UB. Aslan. Effectiveness of splinting in lateral epicondylitis: a prospective study. 9. Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC, 2-5 Ekim 2015, Viyana, Avusturya.

B6. N. Buker, R. Savkın, N. Akkaya, S. Akkaya, A. Kıtıs, KYA. Alsayani. Evaluation of the effect of concentric or eccentric quadriceps training on functional capacity of lower extremity in healthy young adults. 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 8-10 Eylül 2016, Roma, İtalya.

B7. N. Buker, R. Savkın, S. Akkaya, N. Akkaya, AC. Yörükoglu. Relationship between core stabilization and function of upper extremity in patients with rotator cuff reconstruction. 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 8-10 Eylül 2016, Roma, İtalya.

B8. R. Savkın, N. Büker, AE. Kıter, N. Ök, I. Arık. The relationship between curvature degree, fear avoidance beliefs and upper extremity functionality in adolescent idiopathic scoliosis patients who undergoing scoliosis surgery. 37th SICOT Orthopedic World Congress, 8-10 Eylül 2016, Roma, İtalya.

B9. R. Savkın, N. Buker, HR. Güngör, AE. Kıter, N. Ök, O. Gökalp. The validity and reliability of the Turkish version of the Olerud Molender Ankle Score inpatients with malleol fracture. 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 8-10 Eylül 2016, Roma, İtalya.

B10. KYA. Alsayani, U. Baş Aslan, N. Büker, R. Şavkın, E. Fırat, AB. Yağcı. The Effect of Harmonic Therapy on Acute Peripheral Blood Circulation in Young Males. 34th FIMS World Sports Medicine Congress, 29 September-2 October 2016, Ljubljana, Slovenia. Br J Sports Med 2016;50:A34-A35 doi:10.1136/bjsports-2016-097120.58

 

C. Yazılan uluslararası/ ulusal kitap veya kitap bölümü:

-

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. S. Koç, N. Büker, R. Şavkın, AE. Kıter. Ortopedi ve travmatoloji hastalarının bağımsızlık ve depresyon düzeylerinin hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi üzerine etkisi. J Kartal TR, 2012; 23(3): 130-136.doi:10.5505/jkartaltr.2012.49092

D2. N. Büker, S. Koç, Ö. L. Tuncay, R. Şavkın, A. E. Zümrütbaş. Transüretral prostat rezeksiyonu sonrasında erken dönem yaşam kalitesindeki değişiklikler. J Kartal TR, 2014; 25(3): 220-224.doi: 10.5505/jkartaltr.2014.45722

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. D. Tok, B. Özcan, N. Doğan, D. Kıssaboylu, R. Kırkoluk, (Şavkın) Ö. Murat, EE. Işık, L. Galatalı, Y. Ekinci, G. Kuru, Y. Es, S. Fidanten, Ç. Öksüz. Fizyoterapinin 50. yılında halkta egzersiz bilinci: parklardaki spor etkinlikleri. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 26-28 Nisan 2012, Nevşehir, Türkiye.

E2. M. Pekesen, R. Şavkın, E. Kavlak, N. Büker, F. Altuğ. Yatarak Tedavi Gören Hastalara Bakım Veren Kişilerin Bakım Verme Stres Durumlarının İncelenmesi. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 09-11 Mayıs 2013, Denizli, Türkiye.

E3. S. Koç, N. Büker,S. Akkaya, G. Başbozkurt, R. Şavkın. Ortopedi Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastalara Bakım Veren Kişilerin Stres Durumlarının İncelenmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi & 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013,  Antalya, Türkiye.

E4. N. Büker, R. Şavkın, S. Akkaya, N. Akkaya, O. Gökalp, AE. Kıter, A. Kitiş. Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Klinikte Gözetimli Fizyoterapi ve Ev Egzersizlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antaya, Türkiye.

E5. R. Şavkın, M. Pekesen Kurtça, H. Usta, S. Erel, E. Aslan Telci, B. Başakcı Çalık, U. Baş Aslan. Alt ekstremite yaralanmalarında fonksiyonel düzey: Aktivite ağrısı ve yaşam kalitesiyle ilişkili mi? 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E6. M. Pekesen Kurtça, R. Şavkın, H. Usta, S. Erel, B. Başakcı Çalık, E. Aslan Telci, U. Baş Aslan. Omuz impingement sendromunda fizyoterapinin fiziksel özür ve ağrı üzerine olan etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E7. M. Pekesen Kurtça, S. Erel, R. Şavkın, H. Usta, E. Aslan Telci, B. Başakcı Çalık, U. Baş Aslan. Rotator kaf tamiri sonrası fizyoterapinin fiziksel özür ve ağrı üzerine olan etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E8. H. Usta, M. Pekesen Kurtça, R. Şavkın, S. Erel, E. Aslan Telci, B. Başakcı Çalık, U. Baş Aslan. El-el bileği yaralanması olan bireylerde üst ekstremite fonksiyonelliğini değerlendiren 3 indeks arasında ilişki var mı? 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E9. N. Büker, A. Kitiş, R. Şavkın, H. Usta, U. Eraslan, AÇ. Yörükoğlu, AF. Demirkan. Humerus cisim kırıklarının geç dönem fonksiyonel sonuçlarının incelenmesi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E10. N. Büker, AE. Kıter, R. Şavkın, A. Kitiş, M. Oto, N. Ök. O. Gökalp. Ayak bileği çevresini ilgilendiren kırıkların erken dönem sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E11. R. Şavkın, N. Büker, O. Gökalp. N. Ök, AF. Demirkan, A. Kitiş. Dirsek çevresini ilgilendiren kırıkların erken dönem sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Türkiye.

E12. G. Başbozkurt, S. Koç, R. Şavkın, N. Büker, AE. Kıter. Skolyoz cerrahisi geçiren hastalarda skolyozun görsel algısının benlik saygısı ve anksiyete üzerine etkisi. 11.Uluslararası Türk Omurga Kongresi-1. Ulusal Omurga Hemşireliği Cerrahisi Sempozyumu, 29 Nisan-3 Mayıs 2015, Çeşme/İzmir, Türkiye.

E13. U. Eraslan, R. Şavkın, N. Büker, A. Kitis. Total kalça protezli hastalarda düşme korkusu ile fonksiyonel durum arasındaki ilişki. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-25 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye.

E14. N. Büker, N. Ök, R. Şavkın, AE. Kıter, A. Kitiş. Skolyoz cerrahisi geçiren hastalarda gövde ve servikal bölge normal eklem hareket açıklığı ve omuz kuşağı kas kuvvetinin değerlendirilmesi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 27-01 Kasım 2015, Belek, Türkiye.

E15. R. Şavkın, U. Baş Aslan. Pilates eğitiminin sedanter kadınlarda yaşam kalitesi, beden algısı, benlik saygısı ve uyku kalitesi üzerine etkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 6-8 Kasım 2015, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul

E16. O. Telli Atalay, N. Büker, E. Kavlak, R. Şavkın, H. Taşkın, A. Uyan. Sağlıklı genç bireylerde akupunktur uygulamasının solunum fonksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi: Pilot çalışma. Türk Toraks Derneği, 19. Yıllık Kongresi. 6-10 Nisan 2016, Antalya, Türkiye

E17. N. Büker, E.Kavlak, R. Şavkın, KYA Alsayani. Farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin genel yaşam kaliteleri ve depresyon durumları. 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi. 11-12 Kasım 2016. İzmir, Türkiye.

E18. N. Büker, R. Şavkın, AE. Kıter, H. Güngör, N. Ök. Ayak bileği malleol kırıklarının orta dönem fonksiyonel sonuçları. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya, Türkiye.

E19. R.Şavkın, N. Büker, A. Kitiş, Mc. Cebecioğlu. Yetişkinlerde üst ekstremite fonksiyonu ile core stabilitesi arasındaki ilişki. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya, Türkiye.

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

-

 

G. Diğer yayınlar:

G1. LLP/Erasmus Teaching Staff Exchange Program:

-

G2. Katıldığı Paneller, Verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

-

G3.Uluslararası Bilimsel Toplantılar

1.      R. Şavkın.  37th SICOT Orthopaedic World Congress. 8-10 September 2016. Rome, Italy

 

G4. Ulusal Bilimsel Toplantılar

1.      R. Şavkın. 6. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi. 19-23 Ekim 2011. Kuşadası, Türkiye

2.      R. Şavkın. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 09-11 Mayıs 2013.Denizli, Türkiye.

3.      R. Şavkın. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014. Belek, Türkiye.

4.      R. Şavkın. XIV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu. 04-06 Mart 2016. Denizli, Türkiye.

5.      R. Şavkın. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu. 31 Mart-2 Nisan 2016. Denizli, Türkiye

6.      R. Şavkın. 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu. 14-15 Mayıs 2016. İstanbul, Türkiye.

7.      R. Şavkın. 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi. 11-12 Kasım 2016. İzmir, Türkiye.

 

G5. Mesleki Eğitim ve Kurslar

1.      R. Şavkın. Pilates Mat Modul I, 29-30 September 2012, Ankara, Türkiye

2.      R. Şavkın. Clinic and Kinesiology Taping for Physical Therapists, 19-20 January 2013, Denizli, Türkiye.

3.      R. Şavkın. AC-OMT Osteopathic Manuel Therapy. Dry Needling 1, 11-12 Mayıs 2013, Denizli, Türkiye.

4.      R. Şavkın. Pilates Mat Advanced, Modified Pilates and Pregnancy Pilates, 20-22 February 2015, Denizli, Türkiye

5.      R. Şavkın. AC-OMT Osteopathic Manuel Therapy. Dura Osteopathy Association. Modern West Acupuncture, 14-15 March 2015, Denizli, Türkiye.

6.      R. Şavkın. Master Certification in Manuel Therapy Module-I, 17-18 September 2015, İzmir, Türkiye

7.      R. Şavkın. Harmonik Terapi, 27-29 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye.

8.      R. Şavkın. Master Certification in Manuel Therapy Module-II, 5-6 December 2015, İzmir, Türkiye.

9.      R. Şavkın. Master Certification in Manuel Therapy Module-III, 19-20 January 2016, İzmir, Türkiye.

10.  R. Şavkın. Master Certification in Manuel Therapy Module-IV, 20-21 February 2016, İzmir, Türkiye

11.  R. Şavkın. AC-OMT Osteopathic Manuel Therapy. Dura Osteopathy Association. Cupping Therapy, Hirudotherapy, 26 February 2016, Denizli, Türkiye.

12.  R. Şavkın. Master Certification in Manuel Therapy Module-V, 02-03 April 2016, İzmir, Türkiye

13.  R. Şavkın. Master Certification in Manuel Therapy Module-VI, 24-25 September 2016, İzmir, Türkiye

14.  R. Şavkın. Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik), 10 Kasım 2016, İzmir, Türkiye

G6. Atıflar:

A1 Makalesi:

1. T. Simopoulos, L. Manchikanti, S. Gupta, SM. Aydin, CH. Kim, D. Solanki, DE. Nampiaparampil, V. Singh, PS. Staats, JA. Hirsch. Systematic Review of the Diagnostic Accuracy and Therapeutic Effectiveness of Sacroiliac Joint Interventions. Pain Physician. 2015; 18(5):   713-756.  

2. DJ. Kennedy, A. Engel, DS. Kreiner, D. Nampiaparampil, B. Duszynski, J. MacVicar. Fluoroscopically Guided Diagnostic and Therapeutic Intra-Articular Sacroiliac Joint Injections: A Systematic Review. Pain Medicine. 2015; 16(8): 1500-1518.

A2 Makalesi:

1. F. Kocyigit, E. Kuyucu, A. Kocyigit, DT. Herek, R. Savkin, U. Bas Aslan. Investigation of Biomechanical Characteristics of Intact Supraspinatus Tendons in Subacromial Impingement Syndrome. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2016; 95(8):588-596. doi:10.1097/PHM.0000000000000450

D1 Makalesi:

1. E. Teksöz, AF. Ocakçi. Çocuk Hemşireliği’nde Sanat Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2014;7(2): 119-123.

2. B. Cerit. Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi Level of Patients’ Satisfaction With Nursing Care. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016; 3(1): 27-36.

3. C. Kuzu, B. Ulus. Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;5(2): 129-134.

4. G. Mersinlioğlu, H. Öztürk. Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2015; 2(2): 70-82.

G8. Kongre Organizasyonunda Aldığı Görevler:

1. Kırkoluk (Şavkın) R. Kongre Sosyal Komitesi Üyeliği. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

 

G9. Kitap çevirisinde aldığı görevler

1. R.Şavkın. Anatomy and Human Movement: Structure and function: Respiratory system.