Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

Uzm. Fzt. Harun TAŞKIN

Genel Fizyoterapi AD

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Servisi

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Harun TAŞKIN

1.2. Doğum Tarihi: 02.09.1989  

1.3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi


1989 yılında Gaziantep'de doğdu. Lise öğrenimini Gaziantep Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesinde 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'ndan fizyoterapist olarak mezun oldu. 2015 yılında Bilim Uzmanı oldu. 2012 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesinde çalışmaktadır. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve özellikle Pulmoner Rehabilitasyon alanında çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir.

 

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2007 - 2011

Y. Lisans

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2012 – 2015

Doktora

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2015 - Halen

 

1.4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

"Pulmoner Cerrahi Sonrası Solunum Kas Eğitiminin Etkilerinin İncelenmesi"

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar

1.5.1. Özel Öz İlk Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Ağustos 2011 - Ağustos 2012; Gaziantep)

1.5.2. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Eylül 2012 - Halen)

 

1.6.Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi

2012 - Halen

 

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği (2013-.....).

1.7.2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (2014-......).

1.7.3. European Respiratory Society (2014-.....).

1.7.4. Türk Toraks Derneği (2014-.....).

 

1.8. Aldığı Mesleki Eğitim ve  Kurslar

1.8.1. AC-OMT OSTEOPATHIC MANUEL THERAPY Lumbal Area Osteopathy, Mart 2012, Gaziantep-TÜRKİYE.

1.8.2. AC-OMT OSTEOPATHIC MANUEL THERAPY Lower Extremity Osteopathy, Nisan 2012, Gaziantep-TÜRKİYE.

1.8.3. AC-OMT OSTEOPATHIC MANUEL THERAPY Cervical and Upper Extremity Osteopathy,  19 - 20 Mayıs 2012, Gaziantep-TÜRKİYE.

1.8.4. Patient Assessment and Home Care in Respiratory Therapy. 04-06 Ocak 2014, İstanbul Memorial Hastanesi, İstanbul-TÜRKİYE.

1.8.5. European Spirometry Training Programme Part 1 (theory only). ERS Hermes Programme. 07-08 Eylül 2014, Münih-ALMANYA.

1.8.6. Yeni Başlayanlara Pulmoner Rehabilitasyon Temelleri Kursu. 01 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Antalya-TÜRKİYE.

 

1.9. Mesleki İlgi Alanları

1.9.1. Pulmoner Rehabilitasyon

1.9.2. Kardiyak Rehabilitasyon

 

1.10. Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar

1.10.1. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 09-11 Mayıs 2013. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli.

1.10.2. Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu. 14-16 Kasım 2013. Hilton Otel, Ankara.

1.10.3. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 08-12 Nisan 2014. Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara.

1.10.4. ERS İnternational Congress 2014. 06-10 Eylül 2014. Munih, ALMANYA.

1.10.5. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi. 01-05 Nisan 2015. Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya.

1.10.6. ERS International Congress 2015. 26-30 Eylül 2015. Amsterdam, HOLLANDA.

1.10.7. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu  31 Mart- 2 Nisan 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

 

2- ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

A.1. Orçin Telli Atalay, Anıl Özkir, Bilge Başakçi Çalik, Emre Baskan, Harun Taşkin. Effects of phase I complex decongestive physiotherapy on physical functions and depression levels in breast cancer related lymph edema. J Phys Ther Sci. 2015 Mar; 27(3): 865–870. Doi:  10.1589/jpts.27.865.

A.2. Harun Taskin, Orçin Telli Atalay, Gökhan Yuncu. The effect of respiratory muscle training on dyspnea levels of subjects undergoing thoracic surgery. European Respiratory Journal 2015 46: PA730; DOI: 10.1183/13993003.congress-2015.PA730 (Özet Metin)

A.3. Orçin Telli Atalay, Harun Taskin, Gökhan Yuncu. The effect of respiratory physiotherapy applied after thorcic surgery on respiratory muscle strength. European Respiratory Journal 2015 46: PA2206; DOI: 10.1183/13993003.congress-2015. PA2206. (Özet Metin)

 

B. Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B.1. Orçin Telli Atalay, Şamil Günay, Harun Taşkın. “Tüp Torakostomi Sonrası Pulmoner Fizyoterapi Uygulanan Olugularda Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi” IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

B.2. Harun Taşkın, Orçin Telli Atalay, Emre Baksan.”Sağlıklı Genç Olgularda Sigara İçmenin Kardiyopulmoner Uygunluk, Kognitif Fonksiyonlar Ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkileri.” IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

B.3. Harun Taşkın, Orçin Telli Atalay, Musa Çankaya. ”Abdominal Cerrahi Sonrası Uygulanan Fizyoterapi Hastanede Kalış Süresini Etkiler Mi ?” IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, Denizli.

B.4. Telli Atalay O, Taşkın H, Baskan E. Sigara İçen Ve İçmeyen Genç Olgularda Denge Ve Kassal Enduransın Karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. ulusal kongresi 02-06 Ekim 2013, Çeşme-İzmir.

B.5. Taşkın H, Telli Atalay O, Yuncu G, Aslan Telci E. Pulmoner Cerahi Uygulanan Hastalarda Preoperatif Fizyoterapinin Anksiyete Depresyon düzeyi Üzerine Etkisi. Türk Toraks Derneği Pulmoner Rehabilitasyon Ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013, Ankara.

B.6. Telli Atalay O, Taşkın H, Taşpınar B, Çankaya M, Ercan D. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Son Dönem Öğrencilerinin Pulmoner Rehabilitasyon İle İlgili Görüşleri. Türk Toraks Derneği Pulmoner Rehabilitasyon Ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013, Ankara.

B.7. Telli Atalay O, Yanbal U, Kaş A, Taşkın H, Öztürk B, Yıldız Aİ. KOAH’lı Olgularda Hastalığın Evresi ve Fiziksel Fonksiyonlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık kongresi. 02-06 nisan 2014, Antalya.

B.8. Telli Atalay O, Taşkın H, Baskan E. Mastektomi sonrası Lenfödemli Olgularda Diyabet Kompleks Boşaltıcı Tedaviye olan Yanıtı Etkiler mi? 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 08-12 Nisan 2014, Ankara.

B.9. Taşkın H. Telli Atalay O. Yuncu G. Lobektomi Yapılan Olgularda Solunum Kas Gücünün Değerlendirilmesi. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 08-12 Nisan 2014, Ankara.

B.10. Telli Atalay O, Taşkın H, Başakçı Çalık B, Yuncu G, Turk F. Upper Extremity Functions Following Open Thoracotomy. XIth EFSHT Meeting 18th-21st June 2014, Palais des Congres Porte Maillot Paris/ FRANSA.

B.11. Orçin Telli Atalay, Harun Taşkın, Gökhan Yuncu, Betül Taşpınar. ‘Akciğer Kanseri Olan Olgularda Fiziksel Kapasite ve Solunum Kas Gücü Arasındaki İlişki.’ TÜSAD 36. Solunum Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Sheraton Çeşme Oteli, İzmir.

B.12. Harun Taşkın, Orçin Telli Atalay, Gökhan Yuncu , Ali Yalman, Betül Taşpınar. Wedge Rezeksiyon Yapılan Olgularla Lobektomi Yapılan Olguların Solunum Kas Gücü Ve Egzersiz Kapasitesinin Karşılaştırılması. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya.

B.13. Güzin Kara, Ali Yalman, Orçin Telli Atalay, Recep Erdal, Zeynep Soğancı, Harun Taşkın. Dispneli Olgularda Solunum Kas Gücü İle Periferik Kas Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya.

B.14. Orçin Telli Atalay, Harun Taşkın, Gökhan Yuncu, Ali Yalman, Betül Taşpınar. Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Uygulanan Pulmoner Fizyoterapinin Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkisi. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya.

B.15. Ali Yalman, Orçin Telli Atalay, Hakan Alkan, Harun Taşkın, Güzin Kara. Bronşektazi-Ağır KOAH Birlikteliğinde Pulmoner Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 20-24 Mayıs 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Bolu.

B.16. Orçin Telli Atalay, Ayşe Ünal, Hande Usta, Harun Taşkın, Ali Yalman. Abdominal Cerrahi Sonrası Uygulanan Fizyoterapi Kaygı Düzeyini ve Kinezyofobiyi Etkiler mi? XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Hilton Dalaman Otel, Muğla.

B.17. Orçin Telli Atalay, Nihal Büker, Erdoğan Kavlak, Raziye Şavkın, Harun Taşkın, Ayça Uyan. Sağlıklı genç bireylerde akupunktur uygulamasının solunum fonksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi: Pilot çalışma. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi. 6-10 Nisan 2016, Sueno Deluxe Otel, Antalya.

B.18. Harun TASKIN, Rabia UZUN, Orçin TELLI ATALAY, Gülay GUNAY, Nesrin YAGCI, Emine ASLAN TELCI. The Relationship Between Falling, Activities of Daily Life, Cognitive Functions And Social Life in The Elderly People. The 23rd Nordic Congress of Gerontology 19-22 June 2016, Tampere, FİNLANDİYA.

B.19. Meryem BÜKE, Harun TAŞKIN, Fatma ÜNVER, Orçin Telli ATALAY. The Effect of Performance T-Shirt On The Balance, Heart Rate and Oxygen Saturation. 14th International Sport Sciences Congress 01st-04th November 2016, Antalya, TÜRKİYE.

B.20. Ali YALMAN, Orçin Telli ATALAY, Fatma ÜNVER, Harun TAŞKIN. The Effects of High İntensity İnterval Training on Pulmonary Functions and Exercise Capacity of Healthy Young Subjects. 14th International Sport Sciences Congress 01st-04th November 2016, Antalya, TÜRKİYE.