Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

 

Uzm. Fzt. Ali YALMAN

Genel Fizyoterapi AD

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Servisi

 

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Ali YALMAN

1.2. Doğum Tarihi: 29 Eylül 1992

1.3. Unvanı: Araştırma Görevlisi

 

1992 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO'dan fizyoterapist unvanıyla mezun oldu. 2014 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda çalışmaktadır. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında çalışmalarına devam etmektedir. 

 

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

2014

Y. Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2016-

 

2. AKADEMİK UNVANLAR          

Araştırma Görevlisi                               Mustafa Kemal Üniversitesi                              2014

Araştırma Görevlisi                               Pamukkale Üniversitesi                                    2014-   

 

2.1. Yüksek Lisans Tezi

Sağlıklı genç olgularda yüksek yoğunluklu intervalli aerobik egzersiz eğitimi ile submaksimal sürekli aerobik egzersiz eğitiminin solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, stres düzeyi ve benlik saygısı üzerine etkilerinin karşılaştırılması.   

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

 

3. YAYINLAR

a.      Güzin Kara, Ali Yalman, Orçin Telli Atalay, Recep Erdal, Zeynep Soğancı, Harun Taşkın. Dispneli Olgularda Solunum Kas Gücü İle Periferik Kas Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015 Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya.

b.    Orçin Telli Atalay, Harun Taşkın, Gökhan Yuncu, Ali Yalman, Betül Taşpınar. Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Uygulanan Pulmoner Fizyoterapinin Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkisi. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015 Titanic Deluxe Otel, Belek-Antalya.

c.     Ali Yalman, Orçin Telli Atalay, Hakan Alkan, Harun Taşkın, Güzin Kara. Bronşektazi-Ağır KOAH Birlikteliğinde Pulmoner Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Bolu.

d.    Ali Yalman, Umut Eraslan, Orçin Telli Atalay, Harun Taşkın. Abdominal cerrahi sonrası uygulanan pulmoner fizyoterapinin fonksiyonel kapasite üzerine etkisinin incelenmesi. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015 Sheraton Çeşme Otel, İzmir.

e.     Orçin Telli Atalay, Ayşe Ünal, Hande Usta, Harun Taşkın, Ali Yalman. Abdominal Cerrahi Sonrası Uygulanan Fizyoterapi Kaygı Düzeyini ve Kinezyofobiyi Etkiler mi? XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 21-24 Nisan 2016 Hilton Dalaman Otel, Muğla.

f.     Ali Yalman, Nilüfer Çetişli Korkmaz. Quality of life in chronic obstructive pulmonary disease patients. 2nd International Scientific Conference HEALTH. SOCIETY. SCIENCE April 28,2016 Siauliu, Lithuania

g.    Gönül Kılavuz, Ali Yalman, Güzin Kara, Özgür Nadiye Karaman, Emine Aslan Telci, Nesrin Yağcı, Feride Yarar, Tuba Can Akman. Nörolojik tanısı olan hastalara bakım verenlerde kaygı düzeyi ile ilişkili faktörlerin incelenmesi. 4.Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu 31 Mart- 2 Nisan 2016, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ

h.     Ali YALMAN, Orçin Telli ATALAY, Fatma ÜNVER, Harun TAŞKIN. The Effects of High İntensity İnterval Training on Pulmonary Functions and Exercise Capacity of Healthy Young Subjects. 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, Papillon Ayscha Hotel- Belek/ ANTALYA/ TURKEY

 

4. KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

a. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Bolu.

b. ERS International Congress 2015. 26-30 September 2015. Amsterdam, Netherlands.

c. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015 Sheraton Çeşme Otel, İzmir.

d. 2nd International Scientific Conference HEALTH. SOCIETY. SCIENCE April 28,2016

e. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu 31 Mart- 2 Nisan 2016, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ.

 

5. ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

a.           Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi

b.           Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği İzmir Şubesi

c.           European Respiratory Society