Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

 

Doç. Dr. Filiz ALTUĞ

Nörolojik Rehabilitasyon AD

Nörolojik Rehabilitasyon AD Bşk. Yrd.

Nöroşirurjik Rehabilitasyon Servisi

1- ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Filiz ALTUĞ

1.2. Doğum Tarihi: 5 Nisan 1970

1.3. Ünvanı: Doç. Dr.

 

         1970 yılında Burdur’da doğdu.  Lise öğrenimini Burdur’da tamamladı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’ndan fizyoterapist olarak mezun oldu. 1998 yılında Bilim Uzmanı, 2010 yılında Bilim Doktoru, 2013 yılında Doçent oldu. 1995-yılından bu yana Pamukkale Üniversitesinde çalışmaktadır. Yetişkin Nörolojik rehabilitasyon ve özellikle nöroşirurjik cerrahi sonrası rehabilitasyon alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.  Evli ve iki çocuk annesidir.

   

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Ünv.

1991

Y. Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Ünv.

1998

Doktora

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Ünv.

2010

1.4.1. Lisansüstü Tezleri:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Değişik Çalışma Koşullarının Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması”

 Danışman: Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998.

 

1.4.1.2. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

"Parkinson Hastalarında Subtalamik Çekirdek Derin Beyin Stimülasyonunun Fiziksel, Emosyonel, Kognitif Fonksiyon ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi: Erken Dönem Sonuçları”

Danışman: Doç. Dr. Feridun ACAR

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

 

1.5. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1.5.1. Güzin Kara “Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi (Yardımcı Danışmanlık) (Tamamlandı 2013).

1.5.2. Ayşe Ünal “Sağ ve Sol Hemisfer Lezyonu Olan Hemiparetik Bireylerde Dengenin Karşılaştırılması”. Pamukkale Üniversitesi (Tamamlandı 2014 Haziran).

1.5.3. Emir İbrahim Işık “Yaşlılarda Dört Adım Kare Testinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması”. Pamukkale Üniversitesi (Tamamlandı 2014 Haziran ).

1.5.4. Fatih Tekin “Serebral Palsili Çocuklarda Nöro-Gelisimsel Tedavi Yaklaşımının Postüral Kontrol ve Denge Üzerine Etkisi”. (Yardımcı Danışmanlık) (Tamamlandı 2016).

1.5.5. Çağrı Gülşen “Lomber Omurlardaki Modic Değişikliklerin Ağrı Şiddeti, Özürlülük Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Etkisi” (Tamamlandı 2016 Haziran ).

 

1.6. Yönetilen Doktora Tezleri

1.6.1. Güzin Kara “Hemiparetik Bireylerde Denge Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağları Uygulaması”. Pamukkale Üniversitesi  (Devam ediyor).

 

1.7. İdari Görevler

1.7.1. Eğitim- Burs komisyonu ( 2009-   )

1.7.2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD.  Kurulu Üyeliği (2011-       )

1.7.3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO.  Nörolojik Rehabilitasyon ABD.  Başkan Yrd. (2012-     )

 

1.8. Aktif Olarak Görev Alınan Projeler

1.8.1. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Projesi “Parkinson Hastalarında Subtalamik Çekirdek Derin Beyin Stimülasyonunun Fiziksel, Emosyonel, Kognitif Fonksiyon ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi: Erken Dönem Sonuçları” (Tamamlandı 2010) 10000TL.

1.8.2. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Projesi “Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi” (Tamamlandı 2013)  5000TL.

1.8.3. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Projesi  “Sağ ve Sol Hemisfer Lezyonu Olan Hemiparetik Bireylerde Dengenin Karşılaştırılması” (Tamamlandı 2014)  8500TL.

1.8.4. Bilimsel Araştırmaları Destekleme Projesi “Türkiye’deki Fizyoterapi Öğretim Elemanları ve Son Sınıf Öğrencilerinin Fizyoterapi Eğitimi ile İlgili Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi (Tamamlandı 2015)  11000TL.

 

1.9. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesinde Görev Almak

1.9.1.  4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Düzenleme Komitesi).

1.9.2. 3. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu. Denge Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 9-10 Nisan 2015. Gazi Üniversitesi, Ankara. (Sempozyum Bilim Kurulu).

1.9.3. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi “Yerinde Yaşlanma” 16-18 Nisan 2015. Pamukkale Üniversitesi. Denizli. (Sempozyum Bilim Kurulu).

1.9.4. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Kas Tonusu Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 31 Mart- 2 Nisan 2016. Pamukkale Üniversitesi, Denizli (Sempozyum Genel Sekreteri- Sempozyum Bilim Kurulu).

 

1.10. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.10.1. Oyrum Rehabilitasyon Merkezi, Denizli (1991–1995).

1.10.2. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (01 Şubat 1995- ...)

 

1.11. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Şubat 1995

Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Kasım 2011

Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Ekim 2013

 

1.12. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.12.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara (1991-…. ).

1.12.2. Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, Denizli (1996-2015).

1.12.3. Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Denizli (1998-……)

1.12.4. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Denizli Şubesi, Denizli

(1998-…).

1.12.5. International Spinal Cord Society (2012-2015)

  

1.13. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.13.1. Ortopedik Manuel Terapi Kursu-I. Üst Ekstremite Manuel Terapi 23–26 Mart 1994, İzmir, Türkiye.

1.13.2. Parkinson Hastalığı Hemşireliği Kursu. 7–8 Aralık 2000. İstanbul, Türkiye.

1.13.3. İlizarov Cerrahisi (Ateşli Silah Yaralanmaları, Dwarfizm’de Tedavi, Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Rehabilitasyon). 9–10 Aralık 2000, İstanbul-Türkiye.

1.13.2. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 5–6 Mayıs 2001, Denizli-Türkiye.

1.13.3. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-II. 23–24 Haziran 2001, Denizli-Türkiye.

1.13.4. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 22–23 Eylül 2001, Denizli-Türkiye.

1.13.5. Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-II. 20–21 Ekim 2001, Denizli-Türkiye.

1.13.6. Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite I Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu. 26–27 Ocak 2002, Denizli-Türkiye.

1.13.7. Uygulamalı Yaşam Desteği Kursu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 29 Kasım 2002 Denizli.

1.13.8.  Skolyozda Üç Boyutlu Tedavi Yöntemi. 11–12 Şubat 2005. Denizli. Türkiye

1.13.9. Duyu Bütünlüğü Kursu-I. 11–13 Nisan 2008. Denizli Türkiye.

1.13.10. ICF (International Classification of Functioning) Eğitimi, 12–14 Şubat 2010, Denizli-Türkiye.

1.13.11. Sports Rehabilitation Course Posturology Course. 28–30 October 2010. Craiova- Romania.

1.13.12.  Üst Ekstremite Kuru İğneleme Kursu.  9 - 11 Mayıs 2013. Denizli.

1.13.13. Matrix Concept and Matrix Rhythm Therapy. 29 Haziran 2016 - 2 Temmuz 2016.

Dr. Randoll Institut,  Matrix Center. Münih - Almanya.

 

1.14. Mesleki İlgi Alanları:

1.14.1. Nörolojik Rehabilitasyon

1.14.2. Nöroşirurjik Rehabilitasyon

 

1.15. Aldığı Ödül ve Teşvikler

1.15.1. Tubitak-Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

1. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U. The Influence of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Physical, Emotional, Cognitive Functions and Daily Living Activities in Patients with Parkinson's disease”. Turkish Neurosurgery.  2011 vol: 21, No: 2, 140-146.

2. Altuğ F, Acar F, Can T, Acar G, Cavlak U.  The Effects of Epilepsy Surgery on Physical Functioning, Emotional Status and Health - Related Quality of Life” Pak J Med Sci.

October - December 2011 Vol. 27 No. 5990-995.

3. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U.  “The Effects of the Brain Stimulation of Subthalamic Nucleus Surgery on Gait and Balance Performance in Parkinson Disease: A Pilot Study”. Archives of Medical Science. 2014, 10(4):733-738.

4. Kavlak E, Büker N, Altuğ F, Kitiş A. “Investigation of the Effects of Connective Tissue Mobilisation on Quality of Life and Emotional Status in Healthy Subjects”. Afr. J Tradit Complement Altern Med. 2014; 11(3):160-165.   

5. Kavlak E, Altuğ F, Cavlak U, Kavlak HA, Şenol H. “Expectations from Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy: The Agreement between the Physiotherapists and Mothers”.

J. Phys. Ther. Sci. August 2014, 26(8): 1209-1213.

6. Altuğ F, Kavlak E, Kurtca MP, Ünal A, Cavlak U. “Comparison of Pain Intensity, Emotional Status and Disability Level in Patients with Chronic Neck and Low Back Pain”. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015, 28(3): 505–508. PMID: 25322739. DOI 10.3233/BMR-140548.

7. Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Şenol H. “Musculoskeletal System Problems and Quality of Life of Mothers of Children with Cerebral Palsy with Different Levels of Disability”. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation.  2015, 28(4): 803-810. PMID: 25736956.

8. Işık Eİ, Altuğ F, Cavlak U. “Reliability and Validity of Four Step Square Test in Older Adults (Yaşlılarda Dört Adım Kare Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması)”. Turkish Journal of Geriatrics. 2015,18(2):151-155.

1.15.2. Pamukkale Üniversitesi 2013 Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülü Tez Ödülü.

Altuğ F, Acar F. “The Influence of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Physical, Emotional, Cognitive Functions and Daily Living Activities in Patients with Parkinson's Disease”.  (Tez Ödülü). 2013.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

 

1.16. Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler:

1.16.1. Son İki Yılda Verdiği Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2010–2011

Güz

FTR 235 Elektro- Fiziksel Ajanlar- I

2

FTR 309 Nörofizyolojik Yaklaşımlar- I

2

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

FTR 421 Klinik Uygulama- I

8

Bahar

FTR 214 Elektro- Fiziksel Ajanlar- II

2

FTR 328 Nörolojik Rehabilitasyon

2

FTR 420 Klinik Karar Verme

2

FTR 422 Klinik Uygulama -II

8

2011–2012

Güz

FTR 235 Elektro- Fiziksel Ajanlar -I

2

FTR 309 Nörofizyolojik Yaklaşımlar- I

2

FTR 401 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri- I

2

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

FTR 421 Klinik Uygulama- I

8

Bahar

FTR 128 Vaka Sunumu

1

FTR 214 Elektro- Fiziksel Ajanlar- II

2

FTR 328 Nörolojik Rehabilitasyon

2

FTR 356 Klinik Yaz Stajı-II

4

FTR 402 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri- II

2

FTR 420 Klinik Karar Verme

2

FTR 422 Klinik Uygulama- II

8

2012–2013

Güz

FTR 235 Elektro- Fiziksel Ajanlar -I

2

FTR 309 Nörofizyolojik Yaklaşımlar- I

2

FTR 401 Fizyoterapi’de Araştırma Yöntemleri- I

2

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

FTR 421 Klinik Uygulama- I

8

1.16.2. Son İki Yılda Verdiği Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2010–2011

Bahar

FTR 543 Uygulamalı Elektrodiagnoz

2

2011–2012

Güz

FTR 542 Denge Ve Rehabilitasyonu

3

FTR 561 Fizyoterapi’de Klinik Uygulama –I

6

FTR 562 Fizyoterapi’de Klinik Uygulama –II

6

Bahar

FTR 511 Hemipleji Rehabilitasyonu

3

FTR 543 Uygulamalı Elektrodiagnoz

2

2012–2013

Güz

FTR 561 Fizyoterapi’de Klinik Uygulama –I

6

FTR 561 Nörolojik Rehabilitasyon- I

3

1.16.3. Son İki Yılda Verdiği Doktora Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2011-2012

Bahar

FTR 653 Rehabilitasyonda Klinik Çalışma-II

6

FTR 657 İleri Elektrotrepi

3

FTR 663 Nöroşirurjik Cerrahi Sonrası Fizyoterapi

2

2012-2013

Güz

FTR 657 İleri Elektrotrepi

2

2- ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

A1. Kitiş A, Altuğ F, Cavlak U, Akdağ B. “Comparison of the Physical and Non-Physical Functioning between the Patients with Multiple Sclerosis and Healthy Subjects”. Neurosciences. 2008; 13(1): 29–36 (SCI- Expanded).

A2. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U. “The Influence of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Physical, Emotional, Cognitive Functions and Daily Living Activities in Patients with Parkinson's Disease”.  Turkish  Neurosurgery. 2011; vol: 21, No: 2, 140-146

(SCI- Expanded).

A3. Altuğ F, Acar F, Can T, Acar G, Cavlak U. “The Effects of Epilepsy Surgery on Physical Functioning, Emotional Status and Health - Related Quality of Life”. Pak.  J Med Sci. October -December 2011; Vol. 27 No. 5990–995 (SCI- Expanded).

A4. Yılmaz A, Altuğ F, Coşkun E. “Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Ağrı, Özürlülük Durumu ve Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi”. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012; 32(5): 1278–83 (SCI- Expanded).

A5. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U.  “The Effects of the Brain Stimulation of Subthalamic Nucleus Surgery on Gait and Balance Performance in Parkinson Disease: A Pilot Study”. Archives of Medical Science. 2014, 10(4):733-738. (SCI- Expanded).

A6. Kavlak E, Büker N, Altuğ F, Kitiş A. “Investigation of the Effects of Connective Tissue Mobilisation on Quality of Life and Emotional Status in Healthy Subjects”. Afr. J Tradit Complement Altern Med. 2014; 11(3):160-165.   

A7. Kavlak E, Altuğ F, Cavlak U, Kavlak HA, Şenol H. “Expectations from Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy: The Agreement between the Physiotherapists and Mothers”.

J. Phys. Ther. Sci. August 2014, 26(8): 1209-1213.

A8. Işık Eİ, Altuğ F, Cavlak U. “Reliability and Validity of Four Step Square Test in Older Adults (Yaşlılarda Dört Adım Kare Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması)”. Turkish Journal of Geriatrics. 2015,18(2):151-155.

A9. Altuğ F, Kavlak E, Kurtca MP, Ünal A, Cavlak U. “Comparison of Pain Intensity, Emotional Status and Disability Level in Patients with Chronic Neck and Low Back Pain”. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015, 28(3): 505–508. PMID: 25322739.

DOI 10.3233/BMR-140548

A10. Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Şenol H. “Musculoskeletal System Problems and Quality of Life of Mothers of Children with Cerebral Palsy with Different Levels of Disability”. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015, Dec. 28(4): 803-810. DOI 10.3233/BMR-150588. PMID: 25736956.

A11. Altuğ F, Ünal A, Kılavuz G, Kavlak E, Çıtışlı V, Cavlak U. “Investigation of the Relationship between Kinesiophobia, Physical Activity Level and Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain” Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2016, 29 527–531. DOI 10.3233/BMR-150653.

    

A.  SCI, SCI- Expanded Kapsamında  Yer Alan Dergilerde Atıf Alan Yayınlar (Web of Science’a göre)

1-Atıf Alan Yayın: Comparison of the Physical and Non-Physical Functioning between the Patients with Multiple Sclerosis and Healthy SubjectsKitis A, Altuğ F, Cavlak U, et al. NEUROSCIENCES 13   Pages: 29-36   Published: JAN 2008

Web of Science’daki Atıf Sayısı: 1

Atıf Aldığı Yayınlar:

1-Lamers I, Kelchtermans S, Baert I, Feys P. “Upper Limp Assessment in Multiple Sclerosis: A Systematic Review of Outcome Measures and Their Psychometric Properties”. Arch Phy Med Rehabil. 2014 Jun; 95(6):1184-200. 

2-Atıf Alan Yayın: The Influence of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Physical, Emotional, Cognitive Functions and Daily Living Activities in Patients with Parkinson's disease. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U. Turkish Neurosurgery. 2011; vol: 21, No: 2, 140-146

 

Web of Science’daki Atıf Sayısı: 7

Atıf Aldığı Yayınlar:

1- Gökbayrak NS, Piryatinsky I, Gavett RA, Ahmed OJ. “Mixed Effects of Deep Brain Stimulation on Depressive Symptomatology in Parkinson's Disease: A Review of Randomized Clinical Trials”  Frontiers in Neurology. 2014, 5(154).

2- Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U.  “The Effects of the Brain Stimulation of Subthalamic Nucleus Surgery on Gait and Balance Performance in Parkinson Disease: A Pilot Study”. Archives of Medical Science. 2014, 10(4):733-738.

3- Uğurlu TT, Acar G, Karadağ F, Acar F. “Manic Episode Following Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus for Parkinson's disease: A Case Report”. Turk Neurosurg. 2014; 24(1): 94-7.

4- Couto MI, Monteiro A, Oliveira A, Lunet N, Massano J.Depression and Anxiety Following Deep Brain Stimulation in Parkinson's disease: Systematic Review and Meta-Analysis”. See comment in PubMed Commons belowActa Med Port. 2014 May-Jun; 27(3): 372-82. Epub 2014 Jun 30.

5- Markser1 A, Franziska M, Lewis CJ,  Dembek TA, Pedrosa D, Eggers C, Timmermann L, Kalbe E, Fink GR, Burghaus L. “Deep Brain Stimulation and Cognitive Decline in Parkinson’s disease: The Predictive Value of Electroencephalography”. Journal of Neurology. 2015; 262(10): 2275-2284. 2015; 262(10): 2275-2284.

6-Asakawa T, Fang H, Sugiyama K, Nozaki T, Kobayashi S, Hong Z, Suzuki K, Mori N, Yang Y, Hua F, Ding G, Wen G, Namba H, Xia Y. “Human Behavioral Assessments in Current Research of Parkinson's Disease”. See comment in PubMed Commons belowNeurosci Biobehav Rev. 2016 Jun 29; 68:741-772. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.06.036.

7- Faggiani E, Benazzouz A. “Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus in Parkinson’s Disease: From History to the Interaction with the Monoaminergic Systems.  Review article. Progress in Neurobiology. 2016

Full Text

3-Atıf Alan Yayın: Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Ağrı, Özürlülük Durumu ve Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi.

Author(s): Yılmaz A, Altuğ F, Coşkun E.

Source: Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012; 32(5): 1278–83.

Web of Science’daki Atıf Sayısı: 2

Atıf Aldığı Yayınlar:

1- Çakır T, Evdik D, Subaşı V,  Samli F, Kavuncu V. “The Efficacy of Gabapentin in Patients with Failed Back Surgery Syndrome”. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2014, 60(4): pages323-328.

2-Saracoglu M,  Nacir B,  Genc H,  Erdem HR.The Efficacy of Gabapentin in Patients with Failed Back Surgery: A Prospective Case Series”.  Journal of Musculoskeletal Pain, 2015, Vol. 13, No. 4: Pages 27-32.

3- Samancıoglu A, Akıncı E, Osun A, Ganıusmen O,  Aydın U, Temız C. “Actigraphic Analysis of Patients with Cervical Disc Herniation”. Turk Neurosurg, 2016, 1.

DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.14202-15.0.

4-Atıf Alan Yayın: Comparison of Pain Intensity, Emotional Status and Disability Level in Patients with Chronic Neck and Low Back Pain.

Author(s): Altuğ F, Kavlak E, Kurtca MP, Ünal A, Cavlak U.

Source: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015, 28(3): 505–508. PMID: 25322739. DOI 10.3233/BMR-140548.

Web of Science’daki Atıf Sayısı: 3

Atıf Aldığı Yayınlar:

1-Kayhan F,  Gezer İA, Kayhan A,  Kitiş S ve  Gölen M. “Mood and Anxiety Disorders in Patients with Chronic Low Back and Neck Pain Caused by Disc Herniation”. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2016, Jan- 20 (1): 19-23.

2-Brinzo JA, Crenshaw JT,Thomas L, Sapp A. “ The Effect of Yoga on  Depression and Pain in Adult Patients with Chronic Low Back Pain: A Systematic Review Protocol”. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports. 2016; 14(1):55-66.

3-Petrie SR, Hamblin MR,  Ionescu DF,  Cusin C, Yeung A. “Photobiomodulation in Patients with Low Back Pain: A Case Control Series for the Effect on Depression”.  Quality in Primary Care, 2016, 24(1),33-38.

Kaydedilirken hata oluştu. Tekrar denensin mi?

5- Atıf Alan Yayın: Musculoskeletal System Problems and Quality of Life of Mothers of Children with Cerebral Palsy with Different Levels of Disability.

Author(s): Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Şenol H. 

Source: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015, Dec. 28(4): 803-810. DOI 10.3233/BMR-150588. PMID: 25736956.

Web of Science’daki Atıf Sayısı: 1

Atıf Aldığı Yayınlar:

1- Baskan E, Yağci N, Telli Atalay O. Aslan Telci E. “Quality of Life, Depression and Musculoskeletal Pain Experience Among Employed Women: A Controlled Study”. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2016 -

B. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

B1. Altuğ F, Kitiş A, Tunçkır S, Cavlak U, Şahiner T. “Hemiparetik Hastalarda Mental Durum, Mobilite ve Depresyon Düzeylerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi”. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2002; 13(3): 135–139.

B2. Altuğ F, Cavlak U, Buker N, Kitis A. “The Effects of Physical and Non-Physical Functioning on One-Leg Standing Balance in Population of Institutionalized Adults”. Sport Medicine Journal 2008; 16: 1013–1019.

B3. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Kitis A, Cavlak U. “The Effects of Two Different Physiotherapy Methods on Hamstring Muscles Flexibility”. Sport Medicine Journal 2008; 16: 974–977.

B4. Büker N, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U. “Şehirde ve Kırsal Kesimdeki Yaşlıların Ev Güvenliğinin İncelenmesi”. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(4): 297–300.

B5. Cavlak U, Telli O, Baksan E, Altuğ F.An Analysis Study Describing Physical Fitness Level Of Overweight Subjects”. Journal of Romanian Sports Medicine Society. 2009; No: 17, 1046–1049.

B6. Acar G, Acar F, Gedik B, Yılmaz A, Altuğ F, Aras D, Baklan B. “Quality of Life and Cost Analysis Following Epilepsy Surgery in Turkish Patients – Türk Hastalarda Epilepsi Cerrahisinden Sonra Yaşam Kalitesi ve Maliyet Analizi”. Epilepsi 2011; 17(2):39–45.

B7. Altuğ F, Ciobanu D,  Matei C, Acar F, Cavlak U. “Assessment of Daily Living Activity and Quality of Life in Patients with Parkinson Disease”. Romanian Journal of Physical Therapy 2012; Vol. 18(NR30), 41-47.

B8. Erden A, Altuğ F, Cavlak U. “Impact of Body Mass Index and Gender on Medial Longitudinal Arch Drop in Young Healthy Population”. Sport Medicine Journal 2013; IX: 2(34), 2076–2082.

B9. Altuğ F, Büker N,  Kavlak E,  Kitiş A,  Cavlak U. “Relationship between Disability, Pain Intensity and Quality of Life in Patients with Chronic Neck Pain” Romanian Journal of Physical Therapy 2013; Vol. 19 (NR31), 69-73.

B10. Yılmaz A,  Kızılay Z,  Altuğ F,  Ciobanu D,  Acar G,  Acar F. “Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery” Romanian Journal of Physical Therapy 2013; Vol. 19 (NR 32), 26-29.

B11. Altuğ F, Kılavuz G, Ünal A, Kavlak E, Çeliker Ö, Cavlak U. “ Deep Brain Stimulation Surgery Early Term Results of Gait Characteristics on Parkinson's Disease:  Case Report” Rawal Medical Journal 2014, 39(4): 464-466.

B12. Altuğ F, Ünal A, Kılavuz G, Kavlak E, Acar F, Cavlak U. “Investigation of the Effect of Deep Brain Stimulation Surgery on Mobility, Emotional Status and Quality of Life in Patient with Dystonia: Case Report”. Çukurova Med J 2015; 40(2): 358-363.

B13. Altuğ F, Akman T, Büker N, Cavlak U. "Effects of Two Different Muscle Strength Training Technique on Balance and Performance in Healthy Young People" Rawal Medical Journal, 2015,40(2):137-144.

B14. Altuğ F, Ünal A, Çıtışlı V, Kavlak E, Kara G, Cavlak U. "Retrospective Evaluation in Spinal Cord Injuries: A Sample at Universty Hospital in Turkey" Rawal Medical Journal 2015,40(2):183-186.

B15. Duray M, Kılavuz G, Altuğ F. “Physiotherapy Assessment of Canavan Disease: Case Report”. International Journal of Therapeutic Applications. 2015, Volume 22: 6-9.

B16. Ünal A, Altuğ F, Kavlak E, Cavlak U. “ Comparison of  Balance in Hemiparetic Patients  with  Right and Left Hemispheric  Lesion”. International Journal of Therapeutic Applications. 2015, Volume 27: 1-7.

C. Yayınlanmış Kitap veya Kitap Bölümü:

C1. Cavlak U, Aslan UB, Yağcı N, Altuğ F, Çıtışlı V, Koçyiğit F, Baskan E, Akman TC. (2016), Kronik Ağrı ve Tedavisi, içinde: Karaduman A.A, Yılmaz Ö (ed.),  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- Genel Fizyoterapi, Cilt 1; Pelikan Kitapevi,103-134.

C2. Cavlak U, Baskan E, Akman TC, Altuğ F. (2016), Ağrının Tanımı, Periferik ve Santral Mekanizmalar, Ağrının İnhibisyonu, içinde: Cavlak U (ed.),  Kas İskelet Sistemi Ağrısı: Multidisipliner Yaklaşım. İstanbul Tıp Kitapevi, 1-19.

C3. Altuğ F. (2016), Elektro- Fiziksel Ajanlar, içinde: Cavlak U (ed.),  Kas İskelet Sistemi Ağrısı: Multidisipliner Yaklaşım. İstanbul Tıp Kitapevi, 51-69.

C4. Altuğ F.  Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi. TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni. Cilt/Vol:2 Sayı/Issue:6 Haziran/June 2016. www.norofzt.org.

 

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

D1. Karakaya N, Taşkıran H,  Altuğ F,  Baş Ü. “The Results of Physiotherapy in Children with Cerebral Palsy”. 6+h Cogress of the International Circle of Friends of the Of T.S.O.T.1s+ German-Turkish Congress of the Pediatric Orthopedics with International Guests May 24–27, 1996.  Antalya / TURKEY. (Poster- Yayın)

D2. Altuğ F, Kitiş A, Tunçkır S, Cavlak U, Şahiner T.  “Comparison of Activities of Daily Living, Mobility Level, Mental Status and Depression Level in Hemiparethic Patients”. 3rd. World Congress in Neuro- Rehab., 2-6 April,  2002, Venice / ITALYA. (Poster- Yayın)

D3. Cavlak U, Altuğ F, Telci O, Baskan E. “An Analysis of Physical Fitness Level of Overweight Subjects”. 13th Balkan Sports Medicine Congress (Uluslararası Katılımlı), 29 Nisan –2 May 2004. Yunanistan. (Poster- Yayın)

D4. Cavlak U,  Özdinçler AR, Baskan E, Ersoz B, Altuğ F.  “How Do People With Multiple Sclerosis Describe Their Disease?” 20 th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple- Sclerosis/9th Annual Meeting of Rehabilitation in MS.  Vienna, AUSTRIA, OCT 06–09, 2004. MULTIPLE SCLEROSIS    Volume: 10 Issues: 7032    Pages: S146-S146    Supplement: Suppl. 2    Published: SEP 2004. (Poster)

D5. Altuğ F, Büker N, Kitiş A, Cavlak U. “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Mental ve Moral Durum ve Yürüme Hızına Etkilerinin İncelenmesi”. 1. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi Uluslararası Katılımlı. 23–25 Eylül 2005.  İzmir. (Poster)

D6. Cavlak U, Altuğ F, Soyuer F, Özdinçler AR, Dereli E.  “An Analyzing Study on Post- Stroke Pain”. 10–11 February 2006. Belgium. (Poster)

D7. Kavlak E, Kavlak A, Altuğ F. “Tuberosklerozlu Bir Hastada Bobath Terapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Etkisi”. Uluslararası Katılımlı 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 8–10 Ekim 2010. Caddebostan Kongre Kültür Merkezi / İstanbul. (Poster)

D8. Altuğ F, Büker N, Kavlak E, Cavlak U. “Assessing Hand Grip Strength of Upper Extremities: A Comparative Study”. Euro-Hand Oslo 2011.Combined XVI th. FESSH Congress and Xth  EFSHT Congress. 26 – 28 May 2011. Oslo- Norveç. (Poster)

D9. Altuğ F, Acar F, Can T, Acar G, Cavlak U.The Effects of Epilepsy Surgery on Physical Functioning, Emotional Status and Health - Related Quality of Life”. The 4nd International Conference. “Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living”. 21–23 October 2011.  Craıova – Romanıa. (Poster- Yayın)

D10. Altuğ F,  Acar F, Can T, Cavlak U.Assessing the Balance Performance in Patients with Parkinson's Disease”. The 4nd International  Conference. “Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living”.  21–23 October 2011. Craıova – Romanıa. (Poster- Yayın)

D11. Altuğ F,  Mateı C,  Acar F, Cavlak U. “Assessment of Daily Living Activity and Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease”. International Conference Physical Education and Sports in the Benefit of Health. 25-26 May 2012. Oradea - Romanıa. (Poster- Yayın)

D12. Can T, Altuğ F, Büker N. “The Effects of Two Different Muscle Strength Training Technique on Balance and Performance in Healthy Young People: A Comparative Study”. 12 th. International Sports Sciences Congress. December 12-14, 2012. Denizli / Turkey. (Poster)

D13. Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Cavlak U, Kavlak HA. “Değişik Özür Seviyesine Sahip Serebral Palsi’li Çocuk Annelerinin Bel- Boyun Problemleri ve Yaşam Kalitesi”. 4. Uluslararası 'Cerebral Palsy' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 6-7 Aralık 2013 Sabancı Center Konferans Merkezi – İstanbul.  (Sözel Bildiri)

D14. Kavlak E, Altuğ F, Pekesen M, Ünal A, Çeliker Ö, Cavlak U. “Investigation of Deep Brain Stimulation Surgery Early Term Results of Gait Characteristics on Parkinson's Disease:  Case Report”. 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

D15. Altuğ F, Ünal A,  Pekesen M, Kavlak E, Cavlak U, Acar F. “Investigation of the Effect of Deep Brain Stimulation Surgery on Mobility, Emotional Status and Quality of Life in Patient with Dystonia: Case Report”. 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

D16. Altuğ F, Ünal A, Çıtışlı V, Kavlak E, Cavlak U. “Retrospective Evaluation in Spinal Cord Injuries: A Sample at University Hospital in Turkey” 10th Asian Congress of Neurological Surgeons. 9-12 September 2014. Astana- Kazakhstan.

D17. Altuğ F, Işık Eİ, Cavlak U. “Reliability and Validity of Four Step Square Test in Older Adults”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

D18. Kara G, Cavlak U, Altuğ F. “Home Safety of Individuals with Neurological Disorders: A Turkish Sample”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

D19. Ünal A, Altuğ F, Kavlak E, Cavlak U.Comparison of Balance in Hemiparetic Patients with Right and Left Hemispheric Lesion”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

D20. Kavlak E, Altuğ F, Kavlak HA, Tekin F, Ünal A, Kara G, Acar F. “The Effects of Combined Portage Early Childhood Education and Bobath Therapy Program in Children with Intracranial Aneurysms- A Case Report”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

D21. Kavlak E, Ünal A, Altuğ F, Tekin F, Kavlak HA. “Relationship between Hand Functions and Balance in Children with Cerebral Palsy”. 37thSICOT Orthopeadic Word Congress. 8-10 September 2016 Rome- ITALY.

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

E1. Karakaya N, Taşkıran H, Altuğ F. ve Baş U. “Serebral Paralizili Hastalarda Fizyoterapi ile Alınan Sonuçlar”, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 1996, 8(4), 29–33.

E2. Altuğ F, Erbahçeci F. “Çalışan Kadınların Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi”. Eğitimde Bilimde Haberde Sağlık. 2000,  Cilt 2, Sayı 3.

E3. Altuğ F, Erbahçeci F. “Çalışan Kadınların Mesleki Açıdan Fiziksel Yapılarının Değerlendirilmesi”.  Sağlık ve Toplum Dergisi, 2000, Sayı 4- Ekim Aralık, Sayfa 21–29.

E4. Altuğ F, Erbahçeci F. “Çalışan Kadınların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2000, Ağustos.

E5. Büker N, Karaduman A, Altuğ F, Cavlak U. “Farklı Yaş Gruplarındaki Yaşlı Adayları ve Yaşlılarda Postüral Değişikliklerin İncelenmesi”. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kongre Kitapçığı 9–12 Nisan 2003. Denizli.

E6. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. “Hekimlerde Kas-İskelet Sistemi Problemlerinin Analizi”.  Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.  2006, 10, 163–71.

E7. Altuğ F, Yağcı N, Kitiş A, Büker N, Cavlak U. “Evde Yasayan Yaslılarda Yasam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2009 (1): 48–60.

E8. Büker N, Altuğ F, Kavlak E, Kitiş A. Huzurevi ve Ev Ortamında Yasayan Yaşlılarda Moral ve Depresyon Düzeyinin Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisinin İncelenmesi” Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Journal 2010 (1): 44-53.

E9. Yılmaz A, Altuğ F, Düz E, Çırak B. “Glioblastome Multiforme’ de Tedavi Seçenekleri ve Yaşam Sürelerine Etkileri” J Kartal TR 2012; 23(1): 25–29.

E10. Altuğ F, Yılmaz A, Coşkun ME, Cavlak U. “Servikal Disk Protez ve Peek Cage Uygulaması Yapılan Hastalarda Ağrı, Özürlülük Seviyesi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi” J Kartal TR. 2013; 24(1):25-31.

E11. Yılmaz A, Çırak B, Altuğ F, Soysal S, Soysal ME. “Retroperitoneal Yayılım Gösteren Lomber Spinal Schwannoma: Olgu Sunumu” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 55 – 57.

E12. Erden A, Altuğ F, Cavlak U.Sağlıklı Kişilerde Vücut Farkındalık Durumu ile Ağrı, Emosyonel Durum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi2013;24(3):145-150.

E13. Cavlak U, Baş Aslan U, Yağcı N, Altuğ F. “Kronik Muskulo-Skeletal Ağrının Fizyoterapi-Rehabilitasyon ile Yönetimi”. Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics 2015;1(1):70-90. (DERLEME)

E14. Altuğ F, Ünal A, Kavlak E, Çıtışlı V, Cavlak U. “Düşük Abdominal Kas Enduransının Kronik Bel Ağrısına Etkisi”. Türk Nöroşirurji Dergisi. 2016; 26(1): 31-35.

 

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

F1. Taşkıran H, Altuğ F, Yağcı N, Baş Ü. “Farklı Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Düzeydeki İlkokul Çağı Çocuklarda Görülen Postürel Bozuklukların Saptanması” VI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu  6–9 Kasım 1996. Pamukkale-Denizli. (Poster)

F2. Altuğ F, Erbahçeci F, Büker N. "Taşkıran H “Çalışan Kadınlar ve Ev Kadınlarında Mesleki Açıdan Fiziksel Yapının Değerlendirilmesi”. I. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 26–28 Kasım1999,  Ankara. (Poster)

F3. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. “Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi”. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 16–18 Kasım 2001, Ankara. (Poster- Yayın)

F4. Yağcı N, Altuğ F, Can T. “Uriner Urge İnkontinanslı Bir Olguda Fizyoterapi İlk Deneyimiz”. 2. Ulusal Üro- Jinekoloji Kongresi 17–19 Nisan 2002,  Harbiye/ İstanbul. (Poster)

F5. Büker N, Karaduman A, Altuğ F, Cavlak U. “Farklı Yaş Gruplarındaki Yaşlı Adayları ve Yaşlılarda Postüral Değişikliklerin İncelenmesi”. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi 9–12 Nisan 2003. Denizli. (Poster- Yayın)

F6. Altuğ F, Büker N, Çelik E, Kitiş A, “Huzurevi ve Ev Ortamında Yaşayan Yaşlılarda Moral ve Depresyon Düzeyinin Kognitif Fonksiyonlar ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi’’ XI: Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi kongre Özetleri 2006,  Cilt 17 Sayı 3 Aralık. (Poster- Yayın)

F7. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Kitiş A, Cavlak U. “Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Hamstring Kas Esnekliği Üzerine Etkisi” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 17(3), 81: 2006 (XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17–19 Kasım 2006, Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy – İstanbul). (Poster- Yayın)

F8. Altuğ F, Büker N, Çelik E, Kitiş A. “Evde Yaşayan Yaşlılarda Ev Güvenlik Kontrol Listesinin Sonuçları” XI: Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Fizyoterapi Rehabilitasyon 2006, Cilt 17 Sayı 3 Aralık. (Poster- Yayın)

F9. Kitiş A, Büker N, Altuğ F. “Mermer Endüstrisinde Kas İskelet Sistemi Şikâyetlerine Yönelik İşle İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” XI: Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Fizyoterapi Rehabilitasyon 2006, Cilt 17 Sayı 3 Aralık. (Poster)

F10. Altuğ F, Cavlak U, Süzer T. “Total Disk Replasmanı: Bir Olgu Sunumu”. XII. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 6–9 Kasım 2008. Eskişehir. ( Sözel Bildiri)

F11. Altuğ F, Yağcı N, Kitis A, Buker N, Cavlak U. “Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. XII. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. 6–9 Kasım 2008. Eskişehir. (Poster- Yayın)

F12. Yağcı N, Altuğ F, Cavlak U, Çırak B. “Spinal Ağrılı Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı Depresyon ve Anksiyete Etkisi”. Türk Nöroşirurji Kongresi 22. Bilimsel Kongresi.18–22 Nisan 2008. Antalya. (Poster)

F13. Altuğ F, Çırak B, Süzer T, Coşkun E, Yağcı N, Cavlak U, Karabulut E. “ Lumbal ve Servikal Disk Hernisi Olan Hastalarda Spinal Cerrahi Uygulamasının Ağrı, Depresyon ve Anksiyete Sonuçları”. Türk Nöroşirurji Kongresi 22. Bilimsel Kongresi.18–22 Nisan 2008. Antalya. (Poster)

F14. Altuğ F, Acar F, Can Güler T, Acar G, Cavlak U. “Epileptik Ataklar İçin Vagal Sinir Stimülasyonu: Bir Olgu Sunumu”. II. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2009. İzmir. (Poster)

F15. Altuğ F, Can Güler T, Cavlak U, Çetişli Korkmaz N. “Nörolojik Hastalıklarda Ağrı Analizi” İzmir II. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2009. İzmir. (Poster)

F16. Acar F, Acar G, Altuğ F, Bir LS, Çırak B. “Parkinson Hastalığında Subtalamik Derin Beyin Stimulasyonunun Prospektif Fonksiyonel Etkileri”. Türk Nöroşirurji Kongresi 24. Bilimsel Kongresi.14–18 Mayıs 2010. Antalya. (Poster)

F17. Acar G, Acar F, Güler S, Altuğ F, Aras D, Baklan B. “Epilepsi Cerrahisinden Sonra Yaşam Kalitesindeki Değişikliğin Değerlendirilmesi”. Türk Nöroşirurji Kongresi 24. Bilimsel Kongresi.14–18 Mayıs 2010. Antalya. (Poster)

F18. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U. “Parkinson Hastalarında Bilateral Subtalamik Çekirdek Derin Beyin Stimülasyonunun Mobilite ve El Fonksiyonlarına Etkisi” . XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7–9 Ekim 2010, Antakya-Hatay. (Poster)

F19. Altuğ F, Acar F, Acar G, Cavlak U. “Parkinson Hastalarında Uluslararası Fonksiyonellik, Özür ve Sağlık Sınıflandırması Kodlama Sistemi İle Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7–9 Ekim 2010, Antakya-Hatay. (Poster)

F20. Altuğ F, Büker N. Kavlak E, Cavlak U, Çırak B. “Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Özür Durumu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7–9 Ekim 2010, Antakya-Hatay. (Poster)

F21. Kavlak E, Büker N, Altuğ F, Kavlak A. “Miller Dieker Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Etkisi: Olgu Sunumu”.    XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7–9 Ekim 2010, Antakya-Hatay. (Poster)

F22. Kitiş A, Büker N, Erdoğan K, Altuğ F, Çevik MA, Tonak HA. “Üst Ekstremite Kas Kuvvetinin Artırılmasında Kullanılan İki Farklı Egzersiz Yönteminin Karşılaştırılması”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7–9 Ekim 2010, Antakya-Hatay. (Sözel Bildiri)

F23. Altuğ F, Acar F,  Acar G, Cavlak U.Parkinson Hastalığında Subtalamik Çekirdeğin Derin Beyin Stimülasyonunun Fiziksel İşlevler, Emosyonel Durum ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkileri: Erken Dönem Sonuçlar”. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4–9 Aralık 2010,  Antalya. (Poster)

F24. Yılmaz A, Altuğ F,  Ata MD,  Çırak B, Coşkun ME. “Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Ağrı, Özürlülük Durumu ve Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi” Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 21, Ek sayı, 2011. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi. 22–26 Nisan 2011. Belek- Antalya. (Poster- Yayın)

F25. Kavlak E, Cavlak U, Büker N, Altuğ F. “Serebral Palsili Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği ile Değerlendirilmesi” 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 7–9 Ekim 2011. Harbiye Kültür Merkezi/ İstanbul. (Poster)

F26. Kavlak E, Cavlak U, Büker N, Altuğ F, Kavlak HA. “Zihinsel Engelli Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği ile Değerlendirilmesi” 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 7–9 Ekim 2011. Harbiye Kültür Merkezi / İstanbul. (Poster)

F27. Altuğ F, Büker N, Kavlak E, Cavlak U. “Kronik Bel ve Boyun Ağrılı Hastaların Ağrı, Emosyonel Durum ve Özürlülük Seviyelerinin Karşılaştırılması” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir. (Poster)

F28. Altuğ F, Kavlak E, Büker N, Acar F, Cavlak U. “Esansiyel Tremorlu Bir Hastada El Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu”. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir. (Poster)

F29. Erden A, Altuğ F,  Cavlak U. “Sağlıklı Kişilerde Vücut Farkındalık Durumu İle Ağrı, Emosyonel Durum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012,  Ürgüp-Nevşehir. (Poster)

F30. Büker N, Altuğ F, Kavlak E, Kitiş A. “Sağlıklı Genç Bireylerde Konnektif Doku Mobilizasyonunun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Durumu Üzerindeki Etkisi”. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir. (Poster)

F31. Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Cavlak U, Kavlak HA. “Serebral Palsili ve Zihinsel Engelli Çocuk Annelerinin Bakım Verenin Stres İndeksi İle Değerlendirilmesi”. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir. (Poster)

F32. Kavlak E, Büker N, Altuğ F,  Cavlak U, Kavlak HA. “Serebral Palsili ve Zihinsel Engelli Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği İle Değerlendirilmesi”. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012, Ürgüp-Nevşehir. (Poster)

F33. Altuğ F, Yılmaz A, Çeliker Ö, İbrahimoğlu M, Çırak B. “Servikal Disk Protezi Uygulanan Hastaların Ağrı, Özürlülük ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi”. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi. 20–24 Nisan 2012. Belek- Antalya. (Poster)

F34. Büker N, Kavlak E, Altuğ F, Cavlak U, Kitiş A. “Kuaförlerde Omuz Fonksiyonları ve Ağrının İncelenmesi”. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 23-26 Mayıs 2012. Gaziantep, Türkiye.  (Poster)

F35.  Pekesen M,  Şavkın R, Kavlak E, Büker N,  Altuğ F. “Yatarak Tedavi Gören Hastalara Bakım Veren Kişilerin Bakım Verme Stres Durumlarının İncelenmesi”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Poster)

F36. Kara G, Altuğ F, Cavlak U. “Nörolojik Özürlü Bireylerin Ev Ortamlarının İncelenmesi”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Poster)

F37. Ünal A, Altuğ F. “Cerrahi Tedavi Uygulanmış Epileptik Hastada Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Vaka Sunumu”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Poster)

F38. Kavlak E, Kitiş A, Büker N, Altuğ F, Kavlak H.A. “Rubinstein- Taybı Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Etkisi: Olgu Sunumu”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Poster)

F39. Kavlak E, Altuğ F, Büker N, Kitiş A, Akkurt L, Günindi Ş. “Pelizaeus- Merzbacher’li Bir Hastada Bobath Terapisinin Etkisi: Olgu Sunumu”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye. (Poster)

F40. Kavlak E,  Altuğ F,  Cavlak U, Kavlak H.A. “Değişik Özür Seviyesine Sahip Serebral Palsili Çocuk Annelerinin Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi”. Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları Sempozyumu, 15-16 Kasım 2013. Denizli, Türkiye. (Poster)

F41. Altuğ F, Çitişli V, Pekesen M, Ünal A, Kocaoğlu M, Cavlak U.Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bel Ağrılı Hastalarda Özürlülük Düzeyi, Emosyonel Durum, Ağrı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Erken Dönem Sonuçları”. Türk Nöroşirurji Kongresi 28. Bilimsel Kongresi. 4-8 Nisan 2014.  Beldibi,  Antalya. (Poster)

F42. Altuğ F, Ünal A,  Pekesen M, Kavlak E, Korucu M, Cavlak U. “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Kinezyofobi, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Türk Nöroşirurji Kongresi 28. Bilimsel Kongresi. 4-8 Nisan 2014.  Beldibi,  Antalya. (Poster)

F43. Altuğ F, Ünal A, Pekesen M, Cavlak U.Spinal Kord Yaralanmalarında Erken Rehabilitasyon: 10 Yıllık Genel Değerlendirme”.  XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 8–12 Nisan 2014. Ankara, Türkiye. (Poster)

F44. Kara G, Cavlak U, Altuğ F, Kavlak E.Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Ev Güvenliğinin İncelenmesi”. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 8–12 Nisan 2014. Ankara, Türkiye. (Poster)

F45. Kavlak E,  Altuğ F,  Tekin F, Kara G, Ünal A, Cavlak U. Crisponi Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisinin Etkisi: Olgu Sunumu”.  XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 8–12 Nisan 2014. Ankara, Türkiye. (Poster)

F46. Ünal A, Kara G, Tekin F, Kılavuz G, Başkan E, Altuğ F, Cavlak U. “Hemiparetik Bireylerde Dengeyi Geliştirmek İçin Yürüme Yardımcısının Kullanımı”. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 20-24 Mayıs 2015. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Türkiye. (Poster)

F47. Ünal A,  Altuğ F, Kavlak E. “Epilepsi Cerrahisi ve Fizyoterapi: Vaka Sunumu”. 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 Ekim 2015. Wyndham Hotel, Ankara. (Poster)

F48. Kavlak E, Tekin F, Altuğ F, Kavlak H. A. “Serebral Palsili Çocuklarda
İletişim Yeteneğini Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi” 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 Ekim 2015. Wyndham Hotel, Ankara. (Sözel Sunum)

F49.  Duray M, Gülşen Ç, Altuğ F, Baskan E, Cavlak U. “Nörolojik Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün Fiziksel Uygunluğa Etkisinin Belirlenmesi” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Kas Tonusu Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. 31 Mart- 2 Nisan 2016. Pamukkale  Üniversitesi, Denizli. (Sözel Sunum)

F50. Gülşen Ç, Ünal A, Altuğ F, Cavlak U. “Nörolojik Hastalıklar Nedeni ile Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Bası Yarası Risk Analizi” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Kas Tonusu Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. 31 Mart- 2 Nisan 2016. Pamukkale  Üniversitesi, Denizli. (Sözel Sunum)

F51. Kavlak E, Ünal A, Tekin F, Altuğ F, Kavlak HA. “Nörogelişimsel Tedavinin (Bobath) Serebral Palsili Çocuklarda El Fonksiyonları Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Kas Tonusu Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. 31 Mart- 2 Nisan 2016. Pamukkale  Üniversitesi, Denizli. (Poster Sunum)

F52. Cavlak U, Altuğ F, Ünal A,  Gülşen Ç. “Pamukkale Üniversitesi FTR Nöroşirurjik Rehabilitasyon Ünitesi” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Kas Tonusu Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. 31 Mart- 2 Nisan 2016. Pamukkale  Üniversitesi, Denizli. (Poster Sunum)

F53. Erdal R,  Atalay OT, Altuğ F,  Türkmen B, Çıtışlı V, Baskan E. “Kronik Bel Ağrısı Olan Olgularda Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonun Ağrı, Özürlülük, Depresif Bulgular Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi”. Türk Nöroşirurji Kongresi 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi,  Belek,  Antalya. (Poster)

F54. Ünal A, Kara G, Altuğ F, Çıtışlı V, Cavlak U. “Frontal Kavernoma Cerrahisi Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sonuçlarının İncelenmesi ”. Türk Nöroşirurji Kongresi 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi,  Belek,  Antalya. (Poster)

F55. Altuğ F, Ünal A, Kavlak E, Çıtışlı V, Cavlak U. “Düşük Abdominal Kassal Endurans, Kronik Bel Ağrısı Açısından Risk Oluşturur Mu”. Türk Nöroşirurji Kongresi 30. Bilimsel Kongresi. 8-12 Nisan 2016. Kaya Palazzo Kongre Merkezi,  Belek,  Antalya. (Poster)

F56. Ünal A, Kılavuz G, Kara G, Altuğ F, Cavlak U. “Hemiparetik Bireylerin Rehabilitasyon Programından Beklentiler: Hasta, Hasta Yakını ve Fizyoterapistler Arasındaki Uyum”. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 21-24 Nisan 2016. Hilton Dalaman Otel, Muğla. (Sözel Sunum)

F57. Ünal A, Gülşen Ç, Altuğ F. “Dekübit Ülserinde Mikroakım Uygulaması: Bir Olgu Sunumu” XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 21-24 Nisan 2016. Hilton Dalaman Otel, Muğla. (Poster)

F58. Erden A, Altuğ F, Ünal A,  Bozkaya S, Kocabal AA. “Diz Osteoartritli Bireylerde Ameliyat Öncesi Dönemde Hareket Korkusu, Ağrı, Kaygı Durumu ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi”. 3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi. Belek Antalya (Poster).

H. Katıldığı Paneller, Verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

H1. Altuğ F. “Bel Cerrahisinden Sonra Rehabilitasyon”. Panel: Bel Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız? 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü Kutlamaları. Pamukkale Üniversitesi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu. 8 Eylül 2001, Denizli, Türkiye.

H2. Altuğ F. “Hasta Taşıma ve Kaldırma Prensipleri”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Mesleği Eğitim Programı. 15 Nisan 2010.  Denizli, Türkiye.

H3. Altuğ F. “Importance and Effectiveness of Deep Brain Stimulation Surgery in Rehabilitation of Patients With Parkinson's Disease”. The 3nd International Conference. “Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living” 28–30 October 2010, Craiova – Romanıa. (Workshop).

H4. Altuğ F. “Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Fizyoterapi”. Panel: Lomber Disk Cerrahisi ve Fizyoterapi. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye.

H5. Altuğ F. “Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Fizyoterapi”. Panel: Lomber Disk Cerrahisi ve Fizyoterapi. I. Davraz Fizyoterapi Günleri, 25-26 Ekim 2013. Isparta, Türkiye.

H6. Altuğ F. “Duyu Eğitiminin Denge Üzerine Olan Etkisi”. 3. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Denge Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 9-10 Nisan 2015. Gazi Üniversitesi, Ankara.

H7. Altuğ F.  “Kronik Ağrı ve Elektroterapi”  3. Geleneksel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 6-8 Ocak 2016. Zirve Üniversitesi, Gaziantep.

I. Erasmus Programında Ders Verme ve Eğitim Programına Katılma:

A. Erasmus Programında Ders Verme

IA1. Altuğ F. “Parkinson's Disease”. Technological Educational Institute (T.E.I) of Athens/ Faculty of Health and Caring Professions. Department of Physiotherapy. 21-25 Mart 2012- ATİNA.  (Erasmus Programında ders verme).

IA2. Altuğ F. “Rehabilitation in PD and Deep Brain Stimulation Surgery in PD”. Technological Educational Institute (T.E.I) of Athens/ Faculty of Health and Caring Professions. Department of Physiotherapy. 21-25 Mart 2012- ATİNA.  (Erasmus Programında ders verme).

B. Erasmus Programında Eğitim Programına Katılma

IB1. Altuğ F.  Laboratory of Biomechanic and Ergonomics.  Alexander –T.E.I Theassaloniki –GREECE. 11-17 Mayıs 2014 Selanik –Yunanistan. (Erasmus programında eğitim programına katılmak )

İ. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar:

İ1. I. Ulusal Ortez Protez Kongresi. 10- 11 Ekim 1991. Ankara. Türkiye.

İ2. IV. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 8–10 Nisan 1992. Ankara. Türkiye.

İ3. III. Rehabilitasyon Günleri (Skolyoz). 8–9 Nisan 1995. Ankara. Türkiye.

İ4. Türk- Alman Ortopedi Kongresi.  16- 17 Haziran 1995. Konya. Türkiye.

İ5. I. Türk- Alman Pediatrik Ortopedi Kongresi. 24–27 Mayıs 1996. Antalya. Türkiye.

İ6. VI. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 6–9 Kasım 1996. Denizli. Türkiye.

İ7. İlizarov Cerrahisi Uzmanlık Sonrası Eğitim Semineri. 9–10 Aralık 2000. İstanbul. Türkiye.

İ8. 3rd. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress. 21–24 September 2000. İzmir. Türkiye.

İ9. Spastik Çocuklar Günleri II.  16–17 Kasım 2000. Ankara. Türkiye.

İ10. III. Ulusal Ortez-  Protez Kongresi. 13- 15 Kasım 2001. Ankara. Türkiye.

İ 11. Selçuk Ortopedi Günleri. 20–22- Haziran 2003. Konya. Türkiye.

İ12. XII. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 6–9 Kasım 2008. Eskişehir. Türkiye.

İ13. Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. 18–22 Nisan 2008. Antalya. Türkiye.

İ14. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi.  14–16 Mayıs 2009, İzmir.

İ15. The 3nd International Conference. “Physical Exercises- A Complex and Modern Way to Promote Healthy Living”28–30 October 2010. Craiova – Romania. 

İ16. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7–9 Ekim 2010, Hatay.

İ17. Euro-Hand Oslo 2011. Combined XVI th FESSH Congress and Xth EFSHT Congress. 26 – 28 Mayıs 2011. Oslo- Norveç.

İ18. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 26–28 Nisan 2012. Ürgüp-Nevşehir.

İ19. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09–11 Mayıs 2013. Denizli, Türkiye.

İ20. I. Davraz Fizyoterapi Günleri, 25-26 Ekim 2013. Isparta, Türkiye.

İ21. 18. Th. International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 8-12 June 2014. Stockholm- SWEDEN.

İ22. 3. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu. Denge Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları.  9-10 Nisan 2015. Gazi Üniversitesi, Ankara.

İ23.  9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).19-23 June 2015 Berlin- ALMANYA.

İ24. 3. Geleneksel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 6-8 Ocak 2016. Zirve Üniversitesi, Gaziantep.

İ25. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu.  Kas Tonusu Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. 31 Mart -2 Nisan 2016. Pamukkale  Üniversitesi, Denizli.

J. Editörlük

J1. “Romanian Journal of Physical Therapy” Haziran- 2014-

J2. “Journal of Parkinson's Disease and Treatment” Haziran 2016-

K. Hakemlik ve Editörlük

K1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik

K1.1. Archives of Medical Sciences

1. In Vivo Evaluation of Nerve Guidance Channels of PTMC/PLLA Porous Biomaterial

 (29 Haziran, 2012).

K1.2. Journal of Musculoskeletal Pain

1.Vitamin D Levels and Related Factors in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain (25 Mart, 2013).

K1.3. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

1. Emotional and Disability Status in Patients with Low Back Pain (10 Aralık 2015).

K1.4. Journal of Alternative and Complementary Medicine

1.Prospective Study of treatment of forty one (41) cases of Parkinson's Disease with Constitutional Medicine and Brain Organotherapic Ossociation (27.02.2016).

K1.5. Osteoarthritis and Cartilage

1. Whole-body Vibration of Mice İnduces Articular Cartilage Degeneration With Minimal Changes İn Subchondral Bone (11.04.2016).

K1.6. BMC Geriatrics

1. Kinesiophobia and its Relation to Pain Characteristics and Cognitive Affective Variables in Older Adults with Chronic Pain (17.05.2016).

K2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Dergilerde Hakemlik

K2.1. Rawal Medical Journal

1. Residual Weakness of Dorsiflexors in Old GBS Patients (15 Kasım, 2013).   

2. A Statistical Evaluation of Mechanical and Segmental Traction in Patients of Cervicalgia

 (11 Nisan, 2013).

3. Effectiveness of Home Modification on Quality of Life on Wheel Chair User Paraplegic Population (14 Mart, 2013).  

4. Soft Tissue Technique & Olive Oil Massage Prevent Pressure Sores in Central Pontine Mylenosis (CPM) (10 Ocak, 2014).

5. Effectiveness of Neuromobilization in Patients with Cervical Radiculopathy (10 Ekim, 2014).

6. Effect of Aerobic Exercise on Low Density Lipoprotein in Pakistani Patients (29 Aralık, 2014).

7. Comparison  between Posterior Wheeled Walker and Anterior Wheeled Walker on Activities of Daily Living and Instrumented Activities During Rehabilitation of Patients with Spastic Diaplegic Cerebral Palsy (9 Şubat, 2015). 

8.  Prevalence and Associated Factors of Back Pain among 100 Surgeons in Peshawar. (Oct 13 Oct. 2015).